مقاله معرفی بیمه شخص ثالث

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله معرفی بیمه شخص ثالث

Here, third party insurance

دانلود مقاله معرفی بیمه شخص ثالث

معرفی بیمه شخص ثالث
‏بیمه شخص ثالث همانگونه که از نام آن مشخص می گردد ، خسارتهای وارد به اشخاص ثالث را پوشش ‏می دهد و چون با عنوان اتومبیل مطرح می شود پس خسارتهایی که رانندگان اتومبیل به افراد ثالث و ‏اموال آنها وارد می نمایند ، بیمه شخص ثالث اتومبیل نام دارد.‏
شخص ثالث به کلیه افرادی می گویند که در هنگام رانندگی ممکنست به آنها برخورد نمائیم. البته بعضی ‏اشخاص ثالث تلقی نمی شوند ، مثل : مالک ، بیمه گذار ، راننده و وابستگان اولیه و افراد تحت تکفل ‏آنها مثل پدر ، مادر ، همسر ، فرزند و فرزندان آنها و اجداد و سایر افراد تحت تکفل. (بجز خواهر و ‏برادر)‏
‏طبق ماده ۱ قانون شخص ثالث همه کسانی که اقدام به رانندگی می نمایند ملزم به خرید بیمه شخص ‏ثالث می باشند.‏

انواع پوششهای بیمه شخص ثالث :‏
‏در این نوع بیمه نامه ۲ نوع خسارت جبران می شود.‏
الف) خسارتهای وارد به اموال افراد ثالث که خسارت مالی نامیده می شود و جبران کننده خسارت وارده ‏به وسائل منقول و غیرمنقولی است که با اتومبیلی بیمه شده برخورد نموده و آسیب دیده است.‏
ب‌) خسارتهای وارد به جان افراد ثالث که خسارت جانی یا بدنی نامیده می شود و شامل فوت ، نقص ‏عضو و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه با مورد بیمه می باشد.‏
پس بیمه نامه شخص ثالث دارای دو پوشش مالی و جانی است که جبران این خسارتها حداکثر مطابق ‏رقمهای ذکر شده در بیمه نامه از سوی شرکت بیمه قابل جبران می باشد.‏


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات