دانلود مقاله ارزشیابی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله ارزشیابی

Businessman Measuring Profits

دانلود مقاله ارزشیابی

چکیده
ارزشیابی وسیله ای برای تحقیق اهداف آموزشی به شمار می آید و یکی از فنونی است که ‏آشنایی با آن برای معلمان ضروری است
در این پژوهش « چگونگی تاثیر ارزشیابی در بهبود یاد دهی یادگیری و اصلاح برنامه ها وروش ‏ها » مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از شیوه ها و تبیین مسائل ارزشیابی این نتیجه به ‏دست آمده ا ست که ارزشیابی ، معلم و دانش آموز را در دستیابی مطمئن به هدفهای تربیتی و ‏آموزشی کمک می کند و با نشان دادن نقاط قوت وضعف فرایندهای تدریس و یادگیری ‏موجبات اصلاح و بهبود به موقع آنها را فراهم می سازد‎ .

بنابر این برای نیل به این هدف باید مسائلی همجون افزایش کیفیت ارزشیابی ، ایجاد تنوع در ‏شیوه های ارزشیابی ، تاکید بر نحوه استفاده از نتایج امتحان و …. مورد توجه واقع شود‎ .‎

مقدمه
یکی از اهداف اساسی آموزشی و پرورش ، آشنا کردن دانش آموزان با مسائل مختلف زندگی ‏اجتماعی در کشور و یادگیری مواجهه منطقی با آن مسائل است‎ .

‎ ‎این نگرش و مواجهه منطقی باعث بهبود کیفی زندگی افراد جامعه می شود . بنابر این یکی ‏از فنون مورد مطالعه معلمان فن ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان است اگر ارزشیابی در ‏درس به کار رود معلمان را قادر می سازد که یادگیری های دانش آموزان را به نحو چشمگیری ‏بهبود بخشد‎ ‎

‎ ‎ارزشیابی صحیح و آگاهی از نتایج آن باعث می شود دانش آموزان بیاموزند که چگونه یا د ‏بگیرند و معلمان می آموزند که چگونه و با چه روشی یاد بدهند اگر مربی از همان آغاز به ‏انتقال یک طرفه دانش و معلومات رو کند و دانش آموز هیچ تفکری در مورد معلومات نداشته ‏باشد و آنها را بیان نکند . امر یادگیر ی به نحو مطلوب انجام نخواهد گرفت‎ .

هدف از ارزشیابی تشخیص وضعیت دانش آموز در امر یادگیری – رشد ، پیشرفت و بهبود است ‏‏. پس ارزشیابی و تدریس نباید هیچ گاه جدا از یکدیگر باشند‎ .‎

بیان مسأله
‎ ‎نقش تعلیم و تربیت جدید آن است که استعدادها و توانایی های دانش آموزان را شکوفا ‏نموده و برای شرکت در فعالیت های جامعه آماده سازد . نیل به اهداف مستلزم تغییر مطلوب در ‏رفتار دانش آموزان است‎ ‎
‎.

‎ ‎آموزش وپرورش در رسیدن به اهداف خود داری مشکلات فراوانی است . یکی از معضلات ‏نظام آموزشی کشور در زمینه امتحان است . علل زیادی باعث می شود که دانش آموزان به ‏هدفهای آموزشی خود نرسند که از آن میان می توان به مواردی مثل : «عدم آمادگی یاد ‏گیرندگان برای یادگیری هدفهای آموزشی ، عدم انگیزه لازم برای یادگیری ، عدم تلاش لازم ‏برای یادگیری ، عدم برخورداری روش آموزش از کیفیت مطلوب و … اشاره کرد .» ( متین ‏‏۱۳۸۳ ص ‏‎۳) ‎اما سئوال اینجاست که میزان وسهم امتحانات در پیشرفت نظام تعلیم و تربیت ‏چیست ؟


‎ ‎ارزشیابی یادگیریهای دانش آموزان ، یکی از اساسی ترین و در عین حال پیچیده ترین ارکان ‏نظام آموزشی است و امتحان عامل مهمی در جهت شناخت دانش آموزان ، تعیین میزان اهداف ، ‏کشف نارسایی ها و مشکلات دانش آموزان و پیشرفت و بهبود روش های تدریس محسوب می ‏شود که معلمان در آن نقش مهمی دارند‎.‎


بنابر این معلمان باید از این گونه ارزشیابی حداکثر استفاده را بنمایند و برای تجدید نظر در روش ‏کار خود از نتایج آن سود ببرند . چرا که آگاهی معلم از استفاده از ارزشیابی گامی موثر در ‏کیفیت مطلوب فرآیند یادگیری است و تاثیری مثبت در تغییر روش های نا مطلوب تدریس دارد ‏‏. معلم با آگاهی از نتایج روش تدریس و یاددهی می تواند روش های صحیح را بشناسد و در ‏تایید و تداوم آنها بکوشد و از شیوه های نامطلوب خود مطلع شده و آن را متحول کند . ‏استعدادها را می شناسد و به تفاوتهای فردی اهمیت می دهد که نتیجه همه این اموربهبود کیفیت ‏آموزشی و تعلیم و تربیت خواهد بود

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدفها
تجارب یادگیری ارزیابی فراگیر ‏
تعریف ارزشیابی:‏
انواع ارزشیابی‎ ‎الف
ارزشیابی پایانی‎ ( sammative Evaluation)‎
ارزشیابی تکوینی یا مستمر‎ ( Formative Evluation‎
‎۱٫ ‎ارزشیابی زمینه‎ ( Context Evaluation)‎
‏۲٫ارزشیابی درونداد‎ ( Input Evaluation)‎
‎. ‎ارزشیابی فر آیند‎ ( Process Evaluation) :‎
‎. ‎‏۴ارزشیابی برونداد‎( Product Evaluation)‎
الف. اصطلاحات و مفاهیم ارزشیابی و امتحانات
‎ ‎ب. ارزشیابی تکوینی و شیوه اجرای آن‎ ‎
ارزشیابی آغازین‎( Preassessment)‎
ارزشیابی تشخیصی‎ (Dignostic evaluation)‎
ارزشیابی تراکمی یا پایانی‎( Summative evaluation)‎
هدف ارزشیابی تکوینی یا مستمر
ارزشیابی واثربخشی
فرایند تهیه ،اجرا وارزیابی برنامه
اهمیت ارزشیابی
اهداف برنامه های ترویجی
اهداف ارزشیابی
اهداف عملیاتی ارزشیابی
ویژگیها عمومی ارزشیابی
انواع ارزشیابی ‏
انواع ارزشیابی از نظر زمان اجرا
نموداربررسی عملکردوتغییر برنامه
مراحل ارزشیابی
مراحل برنامه ارزشیابی
روشهای ارزشیابی
ارزیابی اثربخشی
نتیجه گیری
راهکارها
منابع


قیمت : 4500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات