محاسبه نیروهای ماشینکاری فرز سر کروی با احتساب خیز ابزار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  محاسبه نیروهای ماشینکاری فرز سر کروی با احتساب خیز ابزار

Calculate circular milling machining forces, including rich tool

محاسبه نیروهای ماشینکاری فرز سر کروی با احتساب خیز ابزار

چکیده:
در این مقاله یک روش برای مدل سازی استاتیکی نیروهای ماشین کاری در فرآیند فرز کاری با ابزار فرز سر کروی درماشین کاری سطوح قالبها بیان شده است. ضخامت براده یکی از مهمترین پارامترهائی است که بر نیروهای ماشین کاری تاثیر می گذارد. مدل ارائه شده با دانستن پارامترهای معلوم شرایط ماشینکاری و پارامترهای ابزار نیروهای ماشینکاری را محاسبه کرده و از روش جایگذاری پارامترهای عمود به مایل استفاده کرده و پس از یافتن نیروها، خیز ابزار را محاسبه کرده و براساس آن اصلاح ابعادی براده برداری را در نظر گرفته تا نیروی واقعی را آنرا بدست آوریم. نیروهای پیش بینی شده مطابقت خوبی با نتایج تجربی دارند.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات