راهها و روشهای‌ کاهش‌ درد در ستون‌ فقرات‌ و کمر بوسیله‌ کاهش‌ فشار به‌ عصب‌ و نخاع‌ در جابجایی‌ها و آسیب‌ دیده‌گیه -ZR25YWY

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  راهها و روشهای‌ کاهش‌ درد در ستون‌ فقرات‌ و کمر بوسیله‌ کاهش‌ فشار به‌ عصب‌ و نخاع‌ در جابجایی‌ها و آسیب‌ دیده‌گیه -ZR25YWY

Ways and methods of reducing pain by reducing pressure on the spine and lumbar nerve and spinal cord injury in movement and Dydhgyh -ZR25YWY

راهها و روشهای‌ کاهش‌ درد در ستون‌ فقرات‌ و کمر بوسیله‌ کاهش‌ فشار به‌ عصب‌ و نخاع‌ در جابجایی‌ها و آسیب‌ دیده‌گیه -ZR25YWY

چکیده‌‏
‏ در مطالعه‌ انجام‌ شده‌ راهها و روشهای‌ کاهش‌ درد در ستون‌ فقرات‌ و کمر بوسیله‌ ‏کاهش‌ فشار به‌ عصب‌ و نخاع‌ در جابجایی‌ها و آسیب‌ دیده‌گیهای‌ مهره‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ ‏است‌. برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ مقصود البته‌ تحقیقاتی‌ درمورد آسیب‌ دیده‌گیها و بیماریهای‌ ستون‌ ‏فقرات‌، باری‌ و همان‌های‌ وارد شونده‌ به‌ مهره‌ها، انواع‌ تثبیت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌ انجام‌ شده‌ ‏و در ادامه‌ اصول‌ جایگذاری‌ کیج‌ها، انواع‌ مختلف‌ آن‌ و مزیت‌های‌ هر یک‌ به‌ تفصیل‌ مورد ‏ارزیابی‌ قرار گرفته‌ است‌.‏
‏ در گام‌ بعدی‌ به‌ مفاهیم‌ فتق‌ دیسک‌ (‏Degenerative‏) ، فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌ و اثرات‌ ‏پیوندهای‌ استخوانی‌ (‏bonegraft‏) در استحکام‌ استخوان‌ پرداخته‌ شده‌ و تأثیرات‌ آلیاژهای‌ ‏سازنده‌ ایمپلنتها در چگونگی‌ عملکرد آنها مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.‏
‏ از اهداف‌ دیگر این‌ تحقیق‌ می‌توان‌ به‌ روشهای‌ بهینه‌ سازی‌ کیج‌ها از طریق‌ ایجاد مدل‌ ‏المان‌ محدود برای‌ تعیین‌ رفتار بیومکانیکی‌ ناحیه‌ کمری‌ ستون‌ فقرات‌ اشاره‌ کرد که‌ در این‌ ‏خصوص‌ ابتدا تحلیل‌ بر تنشهای‌ وارد بر کیج‌ ‏LT‏ (کیج‌ مخروطی‌) در حالتهای‌ مختلف‌ ‏standing‏ ، ‏extention‏ ، ‏lateral bending‏ و ‏flextion‏ صورت‌ گرفت‌ و در نهایت‌ در گامی‌ ‏دیگر، مقایسه‌ای‌ نیز بین‌ تنشهای‌ وارد بر سطوح‌ تکیه‌گاهی‌ روکیج‌ ‏LT‏ و ‏Jaguar‏ انجام‌ ‏پذیرفت‌ که‌ نتایج‌ بدست‌ آمده‌ از حالتهای‌ مختلف‌ ‏Standing‏ ، ‏extention‏ ، ‏lateral bending‏ ‏و ‏flextion‏ بر روی‌ سطح‌ تکیه‌گاهی‌ (‏inferior‏) کیج‌ ‏LT‏ حاکی‌ از آن‌ بود که‌ بیشترین‌ ‏تنش‌ ‏Vonmrses‏ به‌ ترتیب‌ مربوط‌ به‌ حالت‌ ‏lateral bending‏ ، ‏externion‏ ، به‌ ‏flextion‏ و ‏کمترین‌ تنش‌ نیز مربوط‌ به‌ حالت‌ ‏standing‏ می‌باشد. بنابراین‌ افرادی‌ که‌ از این‌ نوع‌ کیج‌ ‏استفاده‌ می‌کنند باید از حرکات‌ جانبی‌ بیش‌ از ۵ درجه‌ و حرکات‌ ‏extention‏ (خم‌ شدن‌ به‌ ‏پشت‌) بیش‌ از ۳ درجه‌ که‌ تنشی‌ بین‌ از حالت‌ ‏flextion‏ ایجاد می‌کند خودداری‌ کند.‏
‏ همچنین‌ مقایسه‌ای‌ که‌ بین‌ کیج‌ ‏LT‏ و کیج‌ ‏Jaguar‏ انجام‌ گرفت‌ نشان‌ داد که‌ کیج‌ ‏Jaguar‏ در حالت‌ ‏Standing‏ یعنی‌ بدون‌ همان‌ کمترین‌ تنش‌ را دارا می‌باشد. اما زمانیکه‌ ‏حالت‌ ‏flextion‏ را در ستون‌ فقرات‌ داریم‌ کیج‌ مکعب‌ مستطیل‌ (‏Jaguar‏ ‏cage‏) بیشترین‌ ‏نقاط‌ ضعف‌ را بدلیل‌ بالابودن‌ تنش‌ در نقاط‌ خاص‌ مانند گوشه‌ها و نقاط‌ تمرکز تنش‌ از خود ‏نشان‌ می‌دهد. بنابراین‌ پیشنهاد می‌گردد که‌ کیج‌ ‏Jaguar‏ با توجه‌ به‌ قابلیت‌ بالای‌ ‏stress ‎shielding‏ برای‌ افراد سالخورده‌ یا افرادی‌ که‌ به‌ دلایل‌ خاص‌ از اورتزهای‌ ‏kinght tylor‏ و ‏دیگر تثبیت‌ کننده‌ها استفاده‌ می‌کنند و کیج‌ ‏LT‏ نیز برای‌ ورزشکاران‌ و افراد جوانتر که‌ نیاز به‌ ‏تحرک‌ بیشتری‌ مخصوصاً در حالت‌ ‏flextion‏ دارند استفاده‌ گردد.‏

‏ مقدمه‌‏
‏ ستون‌ فقرات‌ محور تنه‌ و اسکلت‌ انسان‌ را تشکیل‌ می‌دهد و با توجه‌ به‌ بیماریهای‌ ‏مختلف‌ این‌ بخش‌ از بدن‌ و گستردگی‌ آن‌ تعیین‌ راهها و روشهای‌ کاهش‌ درد در ستون‌ فقرات‌ ‏و کمر یکی‌ از اهداف‌ محققان‌، مهندسان‌ و جامعه‌ پزشکی‌ می‌باشد. یکی‌ از اشکالات‌ بسیار شایع‌ ‏در این‌ خصوص‌ مشکلات‌ بوجود آمده‌ در دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ و بیماریهای‌ فتق‌ دیسک‌ ‏می‌باشد.‏
‏ فتق‌ دیسک‌ در ستون‌ فقرات‌ عارضه‌ ایست‌ که‌ بصورت‌ گسترده‌ در جوامع‌ مختلف‌ ‏وجود دارد. راههای‌ مختلفی‌ برای‌ درمان‌ آن‌ پیشنهاد و اجرا شده‌ است‌ که‌ این‌ روش‌ها روز به‌ ‏روز کامل‌تر شده‌ و پیشرفت‌ خودشان‌ را در درمان‌ این‌ بیماری‌ نشان‌ می‌دهند. برای‌ درمان‌ ‏ضایعات‌ فتق‌ دیسک‌ وسایل‌ و تجهیزات‌ خاصی‌ ابداع‌ و ساخته‌ شده‌ است‌ که‌ یکی‌ از این‌ ‏وسایل‌ کیج‌ (‏Cage‏) می‌باشد. کیج‌ وسیله‌ایست‌ که‌ برای‌ درمان‌ فتق‌ دیسک‌ در ستون‌ فقرات‌ ‏در نواحی‌ مختلف‌ آن‌ بکار می‌رود. به‌ طور کلی‌ کیج‌ها وسایلی‌ هستند که‌ جوش‌ خوردن‌ ‏استخوان‌ را در ستون‌ فقرات‌ بویژه‌ در بیماریهای‌ تخریب‌ و فتق‌ دیسک‌ (‏Degenerative‏) ‏تسریع‌ می‌بخشد.‏
‏ کیج‌ها انواع‌ مختلفی‌ دارند که‌ هر روز شاهد پیشرفت‌ در نوع‌ طراحی‌، جنس‌ و نوع‌ ‏جاگذاری‌ آن‌ هستیم‌.‏

فهرست مطالب
چکیده‌
مقدمه‌
مروری‌ بر آناتومی‌
آناتومی‌ ستون‌ فقرات‌
تقسیم‌بندی‌ منطقه‌ای‌ ستون‌ مهره‌ها:
ساختمان‌ مهره‌های‌ ستون‌ فقرات‌
ویژگیهای‌ قوس‌ مهره‌ای‌:
انحنای‌ ستون‌ فقرات‌
خصوصیات‌ مهره‌های‌ کمری‌
دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ (Intervertebral Disc) :
لیگامنت‌ها (Ligaments) :
بیومکانیک‌ مهره‌ Biomechanics of Vertebral
مکانیزم‌ انتقال‌ بار در مهره‌های‌ ستون‌ فقرات‌
نیروهای‌ وارد بر ایمپلنتهای‌ ستون‌ فقرات‌
تعیین‌ الگوهای‌ شکست‌ در اثر اعمال‌ بار
مقاومت‌ فشاری‌ مهره‌ها
نیروهای‌ وارد بر دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ (inter retebrol Disc)
تست‌ مقاومت‌ فشاری‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
خصوصیات‌ کششی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
بارهای‌ خمشی‌ وارد بر دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
آزمایشات‌ پیچشی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
مشاهدات‌ سفتی‌ برشی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
خصوصیات‌ بیومکانیکی‌ لیگامنت‌های‌ ستون‌ فقرات‌
بیماریها و ناهنجاری‌های‌ ستون‌ فقرات‌
شکستهای‌ مهره‌ای‌ ستون‌ فقرات‌
شکست‌های‌ اساسی‌
شکست‌های‌ فشاری‌
شکست‌های‌ تلاشی‌
شکست‌های‌ Seat – Belt
شکست‌ – نابجایی‌ مهره‌ها
لغزش‌ قدامی‌ جسم‌ مهره‌ (Spondylolisthesis)
تغییر شکلهای‌ ستون‌ فقرات‌
ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌
انواع‌ ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌
ثابت‌ کننده‌های‌ خلفی‌ (Posterior Fixator)
سیستم‌ هرینگتون‌
سیستم‌ ادوارد
سیستم‌ AO
سیستم‌ (Cotrel – Dubousset Intruments) CD
ثابت‌ کننده‌های‌ قدامی‌ (Anterior Fixator)
سیستم‌ دوایر
سیستم‌ زیلکه‌ یا (V.D.S)
سیستم‌ کندا
سیستم‌ Z – Plate
سیستم‌ TSRH
اورتزهای‌ Kinght taylor
خصوصیات‌ عمومی‌ ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌
نیروها و تنشهای‌ وارد شونده‌ بر ثابت‌ کننده‌ها
عوامل‌ و محدودیتها در تأثیر ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌
موقعیت‌ نیروهای‌ وارد شوند بر ایمپلنتهای‌ ستون‌ فقرات‌ در چالشهای مختلف‌ بدن‌
تأثیرات‌ خستگی‌ به‌ ایمپلنتهای‌ ستون‌ فقرات‌
مفهوم‌ کیج‌:
تاریخچه‌ استفاده‌ از کیج‌
انواع‌ کیج‌
Bac – Cage
Ray – Coge
کیج‌های‌ مکعب‌ مستطیل‌ Jaguar
کیج‌ LT
رفتار بیومکانیکی‌ Spacer ها
انطباِ استخوانی‌ پس‌ از جایگذاری‌ Spacer یا کیج‌های‌ ستون‌ فقرات‌
روشهای‌ جراحی‌ و جایگذاری‌ Implant در ستون‌ فقرات‌
روش‌ خلفی‌ Plif در جراحی‌ ستون‌ فقرات‌
روش‌ قدامی‌ Alif در جراحی‌ ستون‌ فقرات‌
مقایسه‌ معایب‌ و مزیتهای‌ روش‌ جراحی‌ خلفی‌ Plit و قدامی‌ Alit
چگونگی‌ مکانیزم‌ انتقال‌ بار در کیج‌های‌ استوانه‌ای‌
‌پیوندهای‌ استخوانیتحقیقات‌ و بررسیهای‌ انجام‌ شده‌ در مورد کیجهای‌ ستون‌ فقرات‌ و اثرا‌ت پیوندهای‌ استخوانی‌
تکنیک‌های‌ آماده‌ سازی‌ کیج‌
مفهوم‌ Degenerative
عوامل‌ دژنراتیو ستون‌ فقرات‌
برطرف‌ کردن‌ Degenerative دیسک‌
مسائل‌ و مشکلات‌ جراحی‌ کیج‌های‌ ستون‌ فقرات‌
تأثیر تعداد کیج‌ها در پایداری‌ ستون‌ فقرات‌
مزایای‌ استفاده‌ از کیج‌
مراقبتهای‌ پس‌ از جایگذاری‌
بررسی‌ عوامل‌ موقعیت‌ در جایگذاری‌ کیج‌
تأثیرات‌ گرافت‌ استخوانی‌ (Bone groft)
اثرات‌ گرافت‌ استخوانی‌ بر روی‌ رفتار بیومکانیک‌ مهره‌ها
فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌
تاریخچه‌ فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌
تأثیر محل‌ گرافت‌ استخوانی‌ بر توزیع‌ تنش‌
بررسی‌ فیوژن‌های‌ کیج‌ تیتانیومی‌ در نگهداری‌ ستون‌ فقرات‌
دلایل‌ استفاده‌ از فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌
فیوژن‌ قدامی‌ ستون‌ فقرات‌
عوالم‌ مؤثر در تسریع‌ فیوژن‌
فیوژن‌ خلفی‌ ستون‌ فقرات‌
آمارهای‌ بدست‌ آمده‌ در مورد فیوژن‌های‌ کیج‌های‌ تیتانیومی‌
خطرات‌ جراحی‌های‌ ستون‌ فقرات‌
عناصر وآلیاژها در پزشکی‌
خصوصیات‌ سطح‌ وتغییر آن‌
عوامل‌ مؤثر در آسیب‌ دیدگیهای‌ ایمپلنت‌
آسیب‌ دیدگی‌ ساختار
مواد غیرفلزی‌
پلی‌ متیل‌ متاکریلیت‌
معرفی‌ نرم‌افزار المان‌ محدود ANSYS و کاربرد آن‌ در مهندسی‌
کاربرد FEM در مهندسی‌ پزشکی‌
ابعاد و اندازه‌ها در کیج‌ LT
نیروها و ممان‌های‌ وارد بر کیج‌ LT
چگونگی‌ ترسیم‌ مدل‌ کیج‌ LT
چگونگی‌ ترسیم‌ کیج‌ Jaguar
مراحل‌ بارگذاری‌ در کیج‌ Jaguar
تحلیل‌ کیج‌ LT در حالتهای‌ مختلف‌ بارگذاری‌
نتایج‌ حاصل‌ از بارگذاری‌ کیج‌ LT بر روی‌ سطح‌ inferior تکیه‌گاهی یا
نتایج‌ حاصل‌ از بارگذاری‌ کیج‌ LT بر روی‌ سطح‌ Anterior
مقایسه‌ کیجهای‌ Jaguar و LT در حالت‌ Standing و Flextion
نتایج‌ و پیشنهادات‌
منابع‌ و مراجع‌


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات