مقاله موتورهای تک فاز

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

Paper, single-phase motors

دانلود مقاله موتورهای تک فاز به همراه عکس

مقدمه
امروزه موتورهایی که برای کار با منبع یکفاز طرح می شوند با انواع مختلف ساخته شده و در منازل ‏ادارات ، کارخانه ها ، کارگاه ها و شرکتهای تجارتی و غیره بطور وسیعی مورد استفاده قرار می ‏گیرند .‏
موتورهای کوچک مخصوصاً با قدرت کسر اسب بخار کاربرد فراوان دارند بطوریکه پیشرفت ‏محصولات جدید سازندگان سفینه های فضائی ، هواپیماها ، ماشینهای تجارتی ، ماشین های ابزار و ‏غیره در سایه طرح موتورهای با قدرت کسر اسب بخار امکان پذیر می باشد.‏
چون لزوماً عملکرد و موارد استعمال موتورها بسیار گوناگون است صنعت تولید موتور در زمینه انواع ‏چنین موتورهائی تکامل پیدا کرده بطوریکه برای هر زمینه ای طرحی موجود است.‏
موتورهای یکفاز را میتوان بسته به ساختمان و روش راه اندازیشان تقسیم بندی کرد .‏
‏۱- موتورهای القاء- القاء یکفاز انشعابی- القاء یکفاز انشعابی خازنی- با قطب چاکدار
‏۲- موتورهای ریپولسیون ( موتورهای القائی )‏
‏۳- موتورهای سری جریان متناوب
‏۴- موتورهای سنکرون بدون تحریک
در این مجموعه سعی بر این شده است که ساختمان- طرز کار و کاربرد انواع موتورهای یکفاز تا ‏حد نیاز دانشجویان کاردانی مورد بررسی قرار گیرد.‏

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . ۲‏
فصل ۱- موتورهای القاء یکفاز . . . . . . . . . . . . ۳‏
‏۱-۱- ساختمان و طرز کار موتورهای القاء یکفاز. . . . . . . . . . ۴‏
‏۱-۱-۱- تئوری میدان دوگانه دوار . . . . . . .  . . . . . ۶‏
‏۱-۱-۲-تئوری میدانهای متقاطع . . . . . . . . . . . . . .۷ ‏
‏۱-۲- موتور القاء یکفاز با راه اندازی خودبخود. . . . . . . . . . . ۸‏
‏۱-۳- موتور القاء با راه انداز خازنی . . . . . . . ۱۰‏
‏۱-۳-۱- محاسبات سیم بندی موتورهای یکفاز با سیم بندی استارت موقت . . . . . ‏‏۱۱‏
‏۱-۳-۲- محاسبه تعداد دور کلافهای موتورهای یکفاز . . .. . . . . ۱۳‏
‏۱-۴-انواع موتورها با خازن راه انداز . . . . . . . . . . .۲۱ ‏
‏۱-۵- موتور خازنی . . . . . . . . . . . . . . . ۲۵‏
‏۱-۵-۱- موتور خازنی تک مقدار . . . . . . . . ۲۵‏
‏۱-۵-۲-موتور خازنی دو مقدار . . . . . .۲۶ ‏
‏۱-۶- موتورهای یکفاز با قطب چاکدار .. . . . . ۲۸‏
فصل ۲- موتورهایی که از طریق رتور راه اندازی می شوند . . .. . ۳۰‏
‏۲-۱- موتور های ریپولسیونی ( دفعی ) . . . . . . . . . .. . . ۳۱‏
‏۲-۱-۱-ساختمان موتور ریپولسیون . . . . . . . . . .۳۲ ‏
‏۲-۱-۲- اصل ریپولسیون. .. . . . . . ۳۲‏
‏۲-۱-۳- موتور ریپولسیون جبرانی .  . . . . . . .۳۴‏
‏۲-۱-۴- موتور القاء با راه انداز ریپولسیون . . . . . . .۳۴‏
‏۲-۱-۵- موتور القاء – ریپولسیون . . . . .. . . ۳۵‏
‏۲-۲- موتور هایی سری جریان متناوب . . . . . .۳۶‏
‏۲-۲-۱- موتور اونیورسال . . . .. . . . .۳۸‏
‏۲-۳- موتورهای سنکرون یکفاز بدون تحریک . . .  . . . ۴۱‏
‏۲-۳-۱- موتور مقاومت مغناطیسی . . . .. . .۴۲‏
‏۲-۳-۲- موتور سنکرون پسماندی . .  . . .۴۳‏


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات