مقاله راهنمای مدیران بمنظور فهم سازمان های پیچیده دیدگاه بسط یافته ای از نظریه ‏‎۷٫S‎‏

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله راهنمای مدیران بمنظور فهم سازمان های پیچیده دیدگاه بسط یافته ای از نظریه ‏‎۷٫S‎‏

Article directory managers to understand the complex organization expanded view of theory 7.S

دانلود مقاله راهنمای مدیران بمنظور فهم سازمان های پیچیده دیدگاه بسط یافته ای از نظریه ‏‎۷٫S‎‏

با و جود پیچیدگی های روزافزو در سازان های بزگ چگونه یک نفر نمی ‏تواند به طورد دقیق تفاوت های مابین« نت اسکیپ» را از نظر« مایکروسافت»،« ‏جی پی مورگان» را از«گلدمن – سچس» و یا موسسه شماوره ای«بین» را از« ‏اندرسون» تشخیص دهد؟ اینجا سئوالات بسیار مهمی هستند که برای ‏کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی که قصد دارد راههای گوناگونی انتخاب ‏مسیر خدمتی را در یک سازمان ارزشیابی کند( یا در بخش های گوناگون یک ‏شرکت) و یا برای مشاورانی که قصدشان کمک به مراجعانشان در تشخیص ‏مسائل پیچیده سازمانی می باشد و یا برای تحلیل کنندگان مالی که کارشان ‏ارزیابی کردن جانشین های موجود برای سرمایه گذاری است و همچنین برای ‏کسانی که رویایشن شروع کسب و کار مورد علاقه شان است، و برای کسانی ‏که هعلاقمند به فراگیری از سازمانهای بزررگ هستند مطرح می باشد مهمتر ‏از همه بسط دیدگاهی جامع از کل سازمان برای تمام کارشناسان ارشد ‏مدیریت بازرگانی و مدیران عملیاتی سازمان بسیار حیاتی است. اینها کسانی ‏هستند که متعهدانه برای بسط«دیدگاه رهبری» دقیق و گسترش یافته تلاش می ‏کنند.‏
چهارچوب کلاسیک«‏‎۷-S‏ » یکی از مفیدترین چهارچوب هایی استک بمنظور ‏درک کلی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. طراحان سازمانی در تازه ‏ترین نوشته هایشان کلیه مشاوران شرکت« مکنزی» بیان میدارند که یک ‏سازمان را می توان برحسب روابط پویا مابین ۷ عنصر کلیدی: راهبرد، ‏ساختار، سیستم، اهداف متعالی، سبک، کارکنان و مهارتها مورد شناسایی و ‏تحلیل قرار داد.( نمودار یک) ‏
در طول سالها، مدل بتدریج تکامل پیدا کرده است و در همین راستا دو استاد ‏دانشکده بازرگانی( که در تکمیل مواد اولیه با شرکت« مکنزی» نیز همکاری ‏می کردند، در مدل از مفهوم ارزشهای مشترک بجای اهداف فراگیر و متعالی ‏استفاده کردند.( نمودار دو)با این وجود ما اعتقاد داریم هر دوی این مفاهیم ‏کاملاً مهم و متمایز هستند و به همین دلیل در این مدل بسطیافته از هر دوی ‏آنها استفاده کرده ایم. همچنین بمنظور تأثیر این مطلب که حیات سازمانی ‏دارد عناصر گسترده ای بستگی دارد و نیز بمنظور حفظ آراستگی مدل( بقای ‏عناصر مدل با حرف ‏S‏ شروع شود)، ما دو مفهوم موفقیت و ذینفعان را نیز به ‏این مدل اضافه کردیم. بدلیل آنکه در نسخه اول مدل، این متغیرها، و روابط ‏فیمابین آنها، تنها تعیین کننده های قوی برای عملکرد سازمانی بودند و برای ‏جلوگیری از محدودشدن مندرجات به مفاهیم مرتبط با عملکرد های مالی، ما ‏در این مدل موفقیت را نیز بعنوان یک نتیجه اضافه کردیم. نهایتاً ما شما را ‏بعنوان رهبر یا رهبری کردن در مرکز مدل قرار دادیم. مدل بسط یافته از ‏نظریه«‏‎۷-S‏ » در نمودار ۳ نمایش داده شده است. خواه شما مدیر بانکی در ‏امریکا باشید که سعی می کند پویایی های همآهنگ سازی پس از ادغام ‏شرکتش را با بانک ایالتی پیش بینی و درک کند، خواه شما مشاوری باشید که ‏تلاش می کند به یک مجموعه صنعتی اتومبیل سازی بمنظور سازماندهی ‏مجدد آن کمک کند، خواه شما یک متخصص وصول و ادغام(‏M and a‏) در ‏شرکت« مورگان استنلی» باشید که مسئولیت ارزیابی هم افزایی بالقوه یک ‏طرح ادغام را برعهده دارد. خواه شما یک دستیار فصلی در بخش مدیریت ‏تولید در شرکت « پراکتر و گمبل» باشید، شما مسئول عواقب برنامه هایی که ‏انجام میدهید یا مراجعانتان در شرکتهایشان برپایه مشاوره های حرفه ای ‏شما انجام می دهند باشند.‏

موفقیت ذینفعان:‏
با آنکه تحلیل « موقعیت» موضوع کتابها و مقالات بیشماری قرار گرفته است ‏ولی این مطلب خارج از حیطه ی این مقاله می باشد، رهبران در هر سطح از ‏سازمان باید فهم جامعی از آنچه شرکتشان با آن مواجه می شود و در ابعاد ‏گوناگونی چون: نیروی های کلان اقتصادی، پویایی های رقابتی، و حوزه ‏بازار، نیروهای سیاسی و اجتماعی، و عوامل خارجی اثرگذار شامل: ‏مشتریانف عرضه کنندگان مواد اولیه، موسسات کاریابی، انجمن ها، ‏سهامداران و دیگر ذینفعان مرتبط داشته باشند.بعنوان مثال هر کسی که ‏برای« سی تی بانک» یا برای یک بانک بزرگ مشاورده میدهد باید مفهوم و ‏ابعاد تحولاتی را که در یک سیستم خدمات مالی بوقوع می پیوندد همچون ‏نیروهایی که بر فرآیند مشاوره دهی ساختاردهی محدود، خرید شرکتهای ‏ورشکسته و یا موسسات بیمه ای تأثیرمی گذارند را بخوبی منطقا ستراتژیک ‏اتحاد با شرکت های ارتباطی و یا تأثیر ورود رقبای مالی غیربانکی به ‏بازارهای سنتی را درک کند. علاوه براین، او باید با قوانین مختلف ملی و ‏ایالتی به بازارهای مالی سنتی را درک کند. علاوه بر این، او باید با قوانین ملی ‏و ایالتی و تأثیرات گوناگون مؤسساتی که در امر قانونگذاری مالی دخیل ‏هستند را بر نحوه مشاوره ی خود و تصمیماتی که می گیرد، بداند. همچنین او ‏باید تهدیدات و فرصتهایی را که بوسیله تکنولوژیهای جدید( همچون اینترنت) ‏بوجود میآید را بشناسد و جنبه های گوناگون تأثیر ورود شرکت هایی( ‏همچون مایکروسافت) را از خارج صنعت خدمات دهنده های الی بخوبی بداند. ‏قطعاً آنها باید از تغییراتی که در بازارهای سرمایه جهانی و همچنین پیآمدهای ‏آخرین سخنرانی رئیس خزانه داری فدرال آگاه باشد. اگرچه این کار ممکن ‏است هراس انگیز به نظر برسد. زیرا تصدی این کار برای هر کسی که آنرا ‏انجام میدهد و یا مشاوره کاری را که به یک سازمان می دهد در کمترین ‏حالت نیازمند فهم بالای از روابط مابین نیروهایی است که در خارج از ‏مرزهای سنتی یک شرکت فعالیت می کند.‏

فهرست مطالب:
موفقیت ذینفعان:
– موفقیت:
– اهداف متعالی:
اهداف داخلی تحویگرا
ارزشهای مشترک:
-استراتژی:
– ساختار
سیستم ها:
مثلث سخت در مقابل مربع نرم
مهارت ها:
کارکنان:
سبک ها :
تعادل Sها:
خود
نتیجه گیری:


قیمت : 4500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات