مقاله مدیریت انگیزه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله مدیریت انگیزه

Paper management, motivation

دانلود مقاله مدیریت انگیزه

مدیریت انگیزه
یک مدیر به منظور درک آنچه موجب ایجاد انگیزش در دیگران می شود باید بسیار کوشا و جدی باشد ‏تا بتواند تعامل مناسبی بین نیازهای:‏
‏- درونی ‏
‏- اهداف شخصی ‏
‏- اهداف سازمانی
برقرار نماید.‏
انگیزه بعنوان یک حالت درونی فکر وجسم – آرزوهاوخواسته ها ، نیازها ومشوق ها که افراد را منفعل ‏نموده و وادار به عکس العمل می نماید توصیف شده است
ویلیام جیمز در تحقیقی در باره انگیزش به این نتیجه دست یافت که کارکنان ساعتی ، تقریبا با میزان ‏کاری در حدود ۲۰ الی ۳۰ در صد توانایی خود می توانستند شغل خود را حفظ کنند واخراج نشوند. ‏این تحقیق همچنان نشان داد که اگر کار کنان انگیزش بیشتری داشته باشند تقریبا ۸۰ الی۹۰ درصد ‏توانایی خود کار می کنند.‏
توجه واهمیت به انکیزه (محرکهای درونی افراد) وانگیزش(محرکهای بیرونی افراد) تاثیری شگفت آوری ‏در نشاط عمومی وافزایش تولید دارد .‏

‏ ‏
هدف سمینار:‏
آشنایی مدیران با عوامل انگیزش بمنظور بکار گیری آن درسازمان مربوطه جهت تاسیس نشاط ورضایت ‏نیروی کاروبه فعلیت در آوردن حداکثر توانمندیهای آنان
کلید واژگان:‏
‏ نیاز – انگیزه – انگیزش – خوشایند – نا خوشایند – خوشوقت – خوشبخت – رضایت – ‏احساس – احسان – عشق – محبت – نفرت – ‏
‏ ۱- انگیزه : محرکهای درونی که بر اساس نیازهای فیزیولوژیک می باشد. ‏
‏ ۲- انگیزش :محرکهای برونی که به واسطه انگیزش می توان نیازهای جدید در انسانها تا سیس ‏نمود و یا نیازهای سابق را تغییر داد
عوامل مؤثر در نحوه ایجاد ارتباط
‏۱- چگونگی ارسال پیام ، چگونگی دریافت پیام را معین می کند۰یعنی از هردست که بدهی از همان ‏دست می گیری ۰‏
‏۲- آنچه اهمیت دارد، دریافت پیام است نه ارسال آن ، یعنی شناخت طرف مفابل بسیار مهم است ۰‏
‏۳- چگونگی آغاز پیام ، اغلب حاصل آنرا معین می کند ۰ یعنی رفتار مثبت باعث ایجاد حسن نیت ‏می شود۰‏
‏۴- ارتباط به منزله خیابان دو طرفه است – هر دو طرف باید با هم ارتباط داشته باشند۰‏
‏۵- ارتباط یک بازی است ، اگر بیسکویت شکسته به بچه بدهید برای او بزرگترین درد است۰‏
سرفصلها وعناوین در مدیریت انگیزه ( کاربردی ومفهومی):‏
‏۱- ایجاد فضای رضایت ‏
‏۲- اهمیت دادن به نیروی کار ‏
‏۳- توجه به اوقات خوب ‏
‏۴- ایجاد جو اطمینان ‏
‏۵- ایجاد جو اعتماد ‏
‏۶- دادن اطلاعات کافی ‏
‏۷- ایجاد شرایط کشف توانائیها وقابلیتها
‏۸- توجه به معنویات
‏۹- داشتن ارتباط صحیح ومنطقی
‏۱۰- توجه به نیازها
‏۱۱- تشخیص به ارزش نیروی کار
‏۱۲- راه یابی به قلب کارکنان
‏۱۳- راحتی در ابراز عقاید
‏۱۴- داشتن رفتار انسانی
‏۱۵- کمک به انسانها تا همانی شوند که می توانند بشوند
‏۱۶- تامین ملزومات
و………….


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات