دانلود تحقیق در مورد کودک آزاری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود تحقیق در مورد کودک آزاری

Child abuse Research

دانلود تحقیق در مورد کودک آزاری

مقدمه
بطور کلی هرگونه آسیب جسمی یا روحی و روانی ، سوء استفاده جنسی یا بهره کشی و عدم ‏رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر هیجده سا ل توسط افراد دیگر و بصورتی که تصادفی ‏نباشد ، کودک آزاری تلقی می شود .

در تعریف فوق اگر چه تلاش شده است تا همه وجوه و ابعاد آزار کودکان را در بر گیرد اما در هر ‏حال بسیاری از مفاهیم مندرج در آن ممکن است در بین صاحبنظران اختلاف برانگیز باشد.

مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی( ۱ ) ( ‏WHO‏ ) کودک آزاری عبارت است از آسیب یا ‏تهدید به سلامت جسم یا روان و سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که ‏نسبت به او مسئول هستند .

اما در مورد تعریف کودک آزاری جنسی که موضوع اصلی این مقاله است ، به تعریف ذیل اشاره ‏می گردد :

منظور از آزار جنسی کودک ، درگیر نمودن کودک در فعالیتهایی است که منجر به ارضاء جنسی ‏افراد بزرگسال می شود .سوء استفاده جنسی ، تماس ها یا تعاملات بین کودک وفرد بالغی است ‏که کودک را به منظور تحریک جنسی مورد استفاده قرار داده است .

آزار جنسی معمولا ً توسط افراد خانواده و نزدیکان و آشنایان و بندرت توسط افراد غریبه صورت ‏می پذیرد . مطالعات نشان داده است که در اکثر موارد آزار دهندگان کودک ، والدین وی و ‏ناپدری و یا نامادری او هستند و مواردی را که شامل بیگانگان و غریبه ها می شود ، درصد ‏کوچکی از کل موارد را در بر می گیرد . همچنین مطالعات نشان داده است که در بیـشتر ‏آزارهای جنسی کودکان که توسط پدر اعمال شده است ، کودک قربانی دخـتر بوده است .

فهرست مطالب
مقدمه
بند الف ــ تعریف کودک آزاری و کودک آزاری جنسی
بند ب ــ ویژگیهای اصلی کودک آزاری جنسی
بند ج ــ مشکلات اجتماعی و فرهنگی مربوط به طرح بحث کودک آزاری جنسی
بند دــ تفاوت سوء استفاده جنسی از کودک با آزار جنسی کودک
بند ه ــ خلاء قانونی تعریف کودک آزاری جنسی در ایران و خلاء قوانین کیفری در جهت ‏حمایت از اطفال
‏۱ ــ رضایت فرد ( کودک ) در رابطه جنسی
‏۲ ــ توریسم جنسی یا گردشگری جنسی
‏۳ ــ هرزه نگاری ( پور نو گرافی ) نسبت به کودکان
‏۴ ــ قاچاق کودکان
‏۵ ــ جرائم و اعمال منافی عفت از قبیل زنا ، زنای با محارم ، لواط ، تفخیذ ، مساحقه ، تقبیل و ‏مضاجعه و بررسی آنها نسبت به کودکان
اول ــ زنای با محارم و زنای زن محصنه با نابا لغ
دوم ــ لواط
سوم ــ تفخیذ
چهارم ــ مساحقه
پنجم ــ تقبیل و مضاجعه
‏۶ ــ مشخص نبودن حد تنبیه وتادیب کودکان توسط والدین در قانون
‏۷ ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونت قانونی علیه کودکان
‏( الف )
بند و ــ خلاء های قانونی حمایت بیشتر از کودکان در قانون مدنی ایران
‏۱ ــ حق حضانت ، ملاقات و تربیت طفل
‏۲ ــ مسئله ولایت قهری پدر و جد پدر ی نسبت به اولاد خود
‏۳ ــ به ازدواج در آوردن دختران در سنین پائین
نتیجه گیری
‏( ب )
بند الف ـــ تعریف کودک آزاری و کودک آزاری جنسی
منابع و مأخذ


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات