پروژه طراحی اجزاء سیستم سوخت رسانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه طراحی اجزاء سیستم سوخت رسانی

Design components of the fuel system

دانلود پروژه طراحی اجزاء سیستم سوخت رسانی

طراحی اجزاء سیستم سوخت رسانی
‏۱٫۱۷ کلیات
برای کار سیکل یک موتور احتراق داخلی نیاز به مخلوط قابل احتراقی از ‏سوخت و اکسید کننده داریم. به هنگام احتراق انرژی شیمیایی سوخت نبدیل به ‏انرژی حرارتی شده و این انرژی نیز تبدیل مکانیکی برای حرکت وسیله نقلیه ‏می شود.‏
اتومبیلها و تراکتورهای جدید بیشتر از موتورهای احتراقی زیر استفاده می کنند
‏۱-‏ موتورهایی با تشکیل مخلوط در خارج سیلندر (کاربراتوری) و ایجاد ‏جرقه و احتراق توسط یک منبع خارجی در این موتورها از سوختهای ‏فرار (مایع یا گاز) استفاده می شود که مخلوط سوخت در خارج از ‏سیلندر و محفظه احتراق تشکیل می شود. از این طرح در موتورهای ‏کاربراتوری استفاده می شود. این نوع موتورها همچنین می توانند مجهز ‏به سیستم سوخت رسانی که سوخت را داخل ؟ ورودی می پاشند باشند.‏
‏۲-‏ موتورهایی با ایجاد مخلوط در داخل موتور و محفظه احتراق و ایجاد ‏احتراق توسط خود اشتعالی سوخت (انژکتوری): در این موتورها از ‏سوختهایی با فراریت کم (سوخت دیزل یا گازوئیل یا …) استفاده می ‏شود و مخلوط احتراقی در داخل محفظه تشکیل شده و به همین دلیل ‏طراحی محفظه احتراق تأثیر مستقیمی بر مخلوط قابل احتراق و نحوه ‏ایجاد جرقه دارد. با توجه به طراحی محفظه احتراق و سیستم سوخت ‏رسانی ، موتورهای دیزل جدید از محفظه های احتراقی با تزریق سوخت ‏حجمی یا لایه ای و محفظه احتراق های تقسیم شده پیش محفظه و اتاق ‏احتراق های گردبادی بهره می گیرند.‏
بدون توجه به نوع موتور احتراق داخلی خواسته ها و نیازهای اساس که سیم ‏سوخت رسانی باید تامین کند عبارتند از :‏
‏۱-‏ اندازه گیری دقیق و صحیح سوخت و اکسید کننده برای سیکل و سیلندر
‏۲-‏ تهیه مخلوط قابل احتراق در شرایط دشوار کاری و در زمان خیلی کوتاه
‏۳-‏ تهیه مخلوط هوا و سوخت به طوری که احتراق به طور کامل انجام شود ‏و موارد آلوده کننده در محصولات احتراق وجود نداشته باشد.‏
‏۴-‏ تغییر اتوماتیک مقدار هوا و سوخت تشکیل دهنه مخلوط با توجه به ‏سرعت و بار موتور
‏۵-‏ قابلیت استارت موتور در دماهای مختلف را ایجاد نماید.‏
‏۶-‏ پایداری تنظیمات سیستم سوخت رسانی در طول مدت زمان بین دو ‏سرویس موتور و نیز امکان تغییرات در تنظیمات را با توجه به شرایط ‏سرویس و شرایط موتور ایجاد نماید.‏
‏۷-‏ قابلیت سویس سیستم سوخت رسانی ، ساختمان ساده و قابل اعتماد؛ ‏نصب آسان؛ تنظیمات و تغییرات ساده و آسان را داشته باشد.‏
خواسته ها و نیازهای ذکر شده در بالا توسط سیستمی بوجود می آید که شرایط ‏زیر را داشته باشد.‏
‏(‏a‏)‏ در موتورهایی که مخلوط سوخت آنها در خارج سیلندر ایجاد می شود، ‏از کاربراتور در موتورهای کاربراتوری ، از سیکسر در موتورهای گاز ‏سوز و از پمپ و انژکتور در موتورهای با شش مستقیم برای این منظور ‏استفاده شده است
‏(‏b‏)‏ در موتورهای انژکتوری این کار توسط پمپ فشار بالا و انژکتور (اتمیزر) ‏انجام می شود.‏
‏۲٫۱۷ کاربرداتور:‏
یکی از قسمت اساسی سیستم سوخت رسانی در موتورهای کاربراتوری ، ‏کاربراتور است. این وسیله دارای سیستم و قسمتهایی مختلفی است که نیازهای ‏و خواسته های ضروری سیستم سوخت رسانی موتور را تأمین می کنند و ‏عبارتند از:‏
‏۱-‏ سیستم اندازه گیری اصلی با جبران کننده که سوخت مورد نیاز موتور را ‏در زمان کارکرد در شرایط اصلی تأمین می کند.‏
‏۲-‏ سیستم دور آرام که وظیفه این سیستم فرآهم آوردن کارکرد پایدار موتور ‏تحت بارهای کوچک است.‏
‏۳-‏ سیستم غنی سازی مخلوط که در شرایط تحت بارها و سرعتهای ‏ماکزیمم برای بدست آوردن حداکثر توان موتور به کار برده می شود
‏۴-‏ سیستم غنی سازی سوخت برای هنگام شتاب گیری موتور
‏۵-‏ سیستم ها و دستگاهایی که قابلیت استارت موتور را فرآهم می آورند
‏۶-‏ دستگاههای کمکی برای تامین کارکرد مطمئن کاربراتور
هنگام طراحی کاربراتور به طور کلی محاسبات اجزاء اصلی مواد اندازه گیری ‏بر پایه ایجاد و تئوری و ژیلگورها انجام می گیرد.‏
؟


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات