پروژه بررسی کانیهای در بردارنده عناصر نادر خاکی و کاربرد آن در ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه بررسی کانیهای در بردارنده عناصر نادر خاکی و کاربرد آن در ایران

Project Evaluation minerals containing rare earth elements and its application in Iran

دانلود پروژه بررسی کانیهای در بردارنده عناصر نادر خاکی و کاربرد آن در ایران

پروژه بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی مونازیت، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آنها در ایران

مقدمه:
عناصر گروه خاک های نادر (Rear Earth) که لاتین آن (Terra Rarae) است و به طور اختصاری R.E  یا Tr نامیده می شوند، به دلیل عنصر لانتانتیم (La ) به عنوان سر گروه به لانتانیدها ( Lanthanides) نیز معروفند و در ردیف ششم جدول تناوبی عناصر واقع شده اند . اعداد اتمی ۵۷ تا ۷۱ دارند و عبارتند از: (جدول عناصر) که در آرایش الکترونی آن ها یک الکترون در اوربیتال ۵d موجود است و اوربیتال ۴f از عنصر سریم (Ce) به بعد به ترتیب کامل و اشغال می شود.
عناصر این گروه، با وجود اهمیت فراوان و استفاده بی شمار صنعتی، به دلیل گرانی در بازار و فراوانی ناچیز، کم تر مورد توجه قرار گرفته اند. از بین این عناصر، تنها عناصر پرومیتم (Prometium pm) به صورت مصنوعی ساخته شده است. عنصر ایتریوم Y) Yttrium) با عدد اتمی ۳۹ عنصر دیگری است که معمولا با عناصر خاک های نادر ذکر می شود ، هر چند که در جدول تناوبی عناصر جای مشخصی در بین این سری از عناصر ندارد، ولی به دلیل شباهت های زیادی در خواص شیمیایی و ژنو شیمیایی، همواره همراه با این گروه نامبرده می شود.
گروه خاک های نادر به دو گروه تقسیم می شوند: زیر گروه سریم ، شامل عناصر (sm ،Eu  Gd، La، Ce، Pr، Nd) که به صورت Trce نشان داده می شوند: و زیر گروه ایتریوم، که شامل عناصر (Tu، Er، Ho، Dy، Tb، Lu، Yb) و به TRy مشخص می گردند، با اینکه معمولا خود عنصر ایترتیوم Y شامل این زیر  گروه نمی شود. در تقسیمات ژئو شیمیایی این گروه را به سه زیر گروه تقسیم کرده اند. (۱۹۷۴،۱۹۶۹،D.Mineyer) …

فهرست مطالب:
مقدمه
تاثیر عناصر کمیاب خاکی
تاثیر بر بدن انسان
تاثیر در محیط زیست
۱-۲ رفتار زمین شناسی عناصر خاکی کمیاب
۱-۳ فراوانی پوسته ای
رفتار زمین شناسیسیستمهای ماگمایی
رفتار زمین شناسیسیستم آبگین
کانی های عناصر خاکی کمیاب
باستناسیت (Bastnuesite)
زینوتایم(xenotime)
مونازیت Monazite
آپاتیت
رده بندی کانیهای عناصر نادر خاکی
مکان B در بوربانکیت
ساختار بلور کانی باستنازیت
(زیمانکی و اسکات۱۹۸۲) و داوید یست لانتایم دار
۳- جانشین دوتایی در دو مکان مستقل
۴- جانشین همراه با تغییر ظرفیت
تشکیل کمپلکس عناصر کمیاب خاکی
تشکیل کانیهای خاکهای کمیاب
تغییرات دما و فشار
اختلاط سیال
بر هم کنش سیالات و سنگ میزبان
تبلور کانیهای باطله
دگرسانی کانیهای خاکهای کمیاب گرمابی
فلوئوریت
نقش کانیهای خاکی در کانسار طلا
عناصر خاکی کمیاب در کربناتیتها
سنتز باستنازیت و محدود پایداری
فازهای شناخته شده در سیستم
در سیستم چهارتابی
تشکیل کانیهای عناصر خاکی کمیاب در سیستمهای گرمابی
کانیهای عناصر خاکی کمیاب با منشا گرمابی
عناصر خاکی کمیاب در سیالات گرمابی
روشهای تجزیه کانیهای خاکهای کمیاب
روشهای تجزیه
روشهای ریز تجزیه ای
باستنازیت
عناصر خاکی کمیاب و کانیهای میزبان آنها در کربناتیتها
مونازیت سریم دار در سنگهای کوارتزی
باستنازیت سریم دار
باستنازیت لانتان دار
سین شیزیت نئودییم دار
مونازیت نئودیسم دار
مونازیت لانتان دار
کانیهای خاکهای کمیاب در چین
عناصر نادر خاکی در ایران
مهمترین کشورهای تولید کننده عناصر نادر خاکی
حفر پنج متر چاهک
عناصر نادر خاکی در بافق
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات