پروژه بررسی و مقایسه مدلهای رسوبی و انتخاب یک مدل ریاضی برای رودخانه سیستان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه بررسی و مقایسه مدلهای رسوبی و انتخاب یک مدل ریاضی برای رودخانه سیستان

Project Evaluation and Comparison of sediment and selection of a mathematical model for river Sistan

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه مدلهای رسوبی و انتخاب یک مدل ریاضی برای رودخانه سیستان

چکیده : ‏
سیستان پهنداشت آرمیده در بستری خشک سالهاست که از برکت رودخانه هیرمند وهامونهای موجود که از کوههای ‏هندوکش در افغانستان سرچشمه می گیرند سیر آب می شود .‏
در این پایان نامه با مطالعه به روی رسوبات این رودخانه که سبب بالا آمدن کف رودخانه وکاهش حق آبه ایران شده است ، ‏سعی گردیده تا با بررسی فرمولها ومدلهای مختلف رسوب وانتخاب وکار به روی یک مدل خاص‎(Hec-6) ‎‏ تغییرات بستر ‏رودخانه را پیش بینی کنیم تا در نتیجه بتوان در اثر وجود اطلاعات بستر راهکارهای علمی تری برا ی کنترل این رسوبات ‏ارئه دهند.‏
در این پایان نامه ابتدا بررسی تئوریک رسوب وبرخی اصطلاحات مربوط به این علم پرداخته شده است و سپس با تعریفی ‏از منطقه واطلاعات موجود درمنطقه و نیز اطلاعات به دست آمده ،‌رودخانه سیستان ومنطقه مورد نظر بطور اجمالی ‏شناسانده شده است . در دنباله مدلها وفرمولهای مختلف رسوب را مورد بررسی قرار داده ومدل ‏‎(Hec-6)‎‏ به عنوان مدل ‏قابل استفاده انتخاب شده است . سپس با اجرای این مدل یک بعدی ماندگار(با استفاده از مقاطع سا ل۱۳۷۰ وپیش بینی ‏این مقاطع برای ۸ سال بعد و مقایسه آنها با مقاطع سال ۱۳۷۸ فرمول توفالتی بعنوان فرمولی که نزدیک ترین جواب را با ‏نقشه های سال ۱۳۷۸ داشت انتخاب گردید .‏

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول – کلیات
(۱-۱) مقدمه ۲
(۲-۱) انواع رسوبات ۲
(۳-۱) اصطلاحات بکار رفته ۲
(۴-۱) انواع رژم جریان ۵
(۵-۱) فرم بستر ۶
(۶-۱)- رژیم جریان ۶
(۷-۱) پیش بینی فرم ۷
(۸-۱) معادله مانینگ ۷

فصل دوم : آستانه حرکت
(۲-۱) مقدمه ۱۳
(۲-۲) روابط موجود ۱۳
(۳-۲) محاسبات برای رودخانه سیستان ۲۱

فصل سوم : روابط محاسبه میزان رسوبات
(۱-۳) منحنی دانه بندی ۲۵
(۲-۳) روشهای محاسبه میزان رسوب ۲۸

فصل چهارم : ریخت شناسی رودخانه سیستان
(۱-۴) مقدمه ۵۳
(۲-۴) موقعیت منطقه ۵۳
(۳-۴) رودخانه سیستان ۵۳
(۴-۴) مشخصات رسوب رود سیستان ۵۴
(۵-۴) رسوبات هیرمند ۵۴
(۶-۴) ایستگاه رسوب سنجی رود سیستان و آمار رسوبات معلق ۵۴
(۷-۴) بار معلق در عمق نمونه برداری نشده ۵۷
(۸-۴)بار رسوبات معلق ۵۹

فصل پنجم : بررسی مدلهای محاسبه رسوب
(۱-۵) مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده ۶۱
(۲-۵) مدل ریاضی ۶۲
(۳-۵) مدلهای ریاضی مورد استفاده در مهندسی رودخانه ۶۳
(۴-۵) برخی از مدلهای ریاضی یک بعدی ۶۵
(۵-۵) مقایسه مدلها ریاضی و انتخاب مدل مناسب ۷۳
(۶-۵) معرفی کامل مدل Hec – 6 74
(۷-۵) روابط انتقال رسوبت استفاده شده در مدل ریاضی hec-6 76
(۸-۵) اطلاعات ورودی ۷۷
(۹-۵) لایروبی ۸۳

فصل ششم : نتایج بدست آمده
(۶-۱) اطلاعات ورودی ۸۴
(۲-۶) کالیبراسیون ۸۷
(۳-۶) هیدروگراف ۹۰
(۴-۶) تحلیل روند رسوبگذاری جریان در طول سال آبی میانگین ۹۷

فصل هفتم مخازن چاه نیمه
(۱-۷) دریاچه های چاه نیمه ۹۹
(۲-۷) بررسی وضعیت فعلی و آتی دریاچه های چاه نیمه ۱۰۰
(۳-۷) بررسی روشهای متداول تجربی برای محاسبه رسوبات ۱۰۷
(۴-۷) استفاده از روش P.S.I.A.C 110
(۵-۷) روش Alkadhimi 111
(۷-۶) تعیین مقدار رسوب در محل مخازن چاه نیمه ۱۱۹
منابع


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات