مقاله طراحی بنا

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

The design paper

دانلود مقاله طراحی بنا

طراحی بنا :‏
اولین مسئله ای که در طراحی بنا مد نظر قرار میگیردعبارت از شکل سایت و ‏ابعاد زمین طراحی است . بدین معنی که میزان طبقات ، ابعاد حجمی که ‏میخواست در زمین طراحی قرار گیرد میبایست با ابعاد زمین تناسب داشته ‏باشد . در این زمینه کانسپت های متفاوتی و باشرایط حجمی گوناگون ‏طراحی شود . هدف در طراحی همه این کانسپت ها ایحاد معیارهایی برای ‏انتخاب نوع ساختمان از لحاظ تعداد طبقات و یا مساحت تقریبی هر یک از ‏طبقات بود . برای توضیح بیشتر باید گفت : با توجه به عرض کم سایت هر ‏ساختمان احتمالی اگر میخواست بصورت گسترده و با طبقات کم روی کم ‏روی سایت قرار گیرد موجبات افزایش عمق بنا را پدیدی می آورد . این ‏افزایش عمق موجب عدم دسترس به نو مطلوب در بنا میشد . بدیهی است که ‏این نور مطلوب تنها ناز جبهه های شمالی و و جنوبی میتوانست  دریافت ‏شود . مثلا ً هنگامیکه کانسپت هایی با طبقات کم ارائه میگردید نتیجه نهائی ‏عبارت بود از یک عمق بیش از ۱۶ متری ( که ۸ متر آن از حنوب و ۸ متر ‏آن از شمال نو طبیعی دریاف میکند ) ، که در نتیجه اتکای ساختمان را به ‏نور مصنوعی و درنتیجه افزایش مصرف انرژی و سوخت تزیاد میکرد. البته ‏یک راه حل دراین زمینه ساخت دو بنای موازی وبود که این مسئله هم ‏مشکلاتی را از قبیل اتلاف زمین مورد نیاز جهت پارکینگ و اتکا به پارکینگ ‏های طبقاتی  اینجاد مینمود در چنین شرایطی کانسپتهای مذبور حذف گردید ‏و با توجه به فشردگی عملکردها و ترتیب دادن به آنها در ارتفاع شکل گرفت ‏‏. ایده یک ساختمان بلند میتوانست مسائلی از قبیل دسترسی به نور مناسب را ‏حل نموده مو جب کاهش مصرف انرژی ساختمان شود . همچنین با جلو ‏گیری از تجزیه بنا به دو بنای موازی شرایط استفاده بهینه از مصالح و جلو ‏گیری از هدر رفتن آنها و نیز مصرف کمتر انرژی فراهم مشد ( طبیعی است ‏که با تجزیه ساختمان به دو ساختمان مستقل  مصرف و تلفات مصالح ‏افزایش میافت . همچنین این استقلال موجبات مصرف بیشتر و تلفات انرژی ‏را نیی فراهم میکرد ) . سود عمده دیگری که در اینگونه طراحی مد نظر بود ‏ایجاد آزادی عمل در سایت بود. بدین معنی که با کاهش سطح کف طبقات ، ‏مقدار کمتری از سطح سایت اشغال شده و آزادی عمل بیشتری ازجهت ‏اجرای فضاهای پارکینگ ، ایجاد آفمی تئاتر و …… در سایت بوجود می آمدی ‏‏. بنا بر این یکی از اهداف طراحی در این بخش ایجاد حجمی فشرده از لحاظ ‏عملکردی بود که در همین زمینه نیز کانسپت های دیگری ارائه گردید .‏
اما کانسپت نهائی علاوه بر رعایت شرایطی که ذکر شد ویژگیهای جدیدی را ‏نیز ارائه نمود . یکی از این ویژگیها ایجاد قوس در طول نما بود . این  قوس ‏میتوانست شرایطی را فراهم آورد که  در طبقات پائین تر و سطح هم کف ‏آزادی عمل بیشتر در فضاهای جمعی اطراف بنا بوجود آید .‏
بدین معنی که با کاهش سطح مورد اشغال بنا در سایت ، این سطح میتوانست ‏به عمکردهای دیگری که فواید جمعی آنها بیشتر است اختصاص یابد .‏
این فوائد شامل ایجاد فضای سبز و چمن کاری و یا بطور کلی ایجاد یک پهنه ‏وسیعتر در سطح هم کف برای مراجعین به ساختمان باشد . اهمیت این ‏مسئله بخصوص با توجه به همجواری بنا با یک پارک بیشتر درک میشود .‏

توسعه فیزیکی و شکل گیری نقشه طبقات :‏
آرایش ارائه شده در پلان بر اساس الگوی برنامه فیزیکی است که شرح آن ‏در شکل ( ….) آمده است .‏
در این برنامه سعی شده تا با انتخاب فضاهای مختلف از فضاهای جمعی تا ‏خصوصی ترین فضاها ، به حداکثر جزئیات ، نیازها و فرد عمکردها در یک ‏محیط کار ی توجه شود . ‏
بنا بر این هدف ایجاد فضائی بوده است که پس از بهره برداری دچار کمبود ‏عملکردی نگردد.‏
همچنین این برنامه بر اساس الگوی ارتباطات سازمانی در یک دفتر بیمه ‏شکل گرفته است .‏
بر اساس الگوی فوق ابتدا نمودار ارتباطات بین عمکردهای مختلف ترسیم ‏شد .‏
دراین نمودار لابی در ارتباط گسترده با سایر فضا ها قرار گرفته است . این ‏مسئله بدلیل نقش و عملکرد مهم این فضا در بنای اداری است . لابی محل ‏ورود و خروج کارمندان و مراجعین ، اطلاعات (راهنمای مراجعین به ‏بخشهای مختلف بنا ) ، کارت زنی ها و اصولاً محل گذر اولیه و مدخل ‏ساختمان میباشد . بنا براین ارتباط لابی با طبقات گوناگون ساختمان ‏ضروری و منطقی است . از سوی دیگر هر یک از بخشهای بیمه ای نیز بدلیل ‏مبادلاتی که بین آنها وجود دارد ( همه آنها بصورت یک کل و احد  و در ‏خدمت یک مجموعه هستند ) در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شده اند . ‏البته این ارتباط به قوت ارتباطات مستقیم نیست چرا که بطور کلی کارمندان ‏یک بخش بیمه ای ارتباط قوی تر با مسئل بخش یا مسئولین جزئی تر در هر ‏بخش ( مثل مسئول ذیحسابی ، مسئول بایگانی و ….) دارند . در مرحله بعد ‏ارتباط بین مسئولین بخشهای مختلف  قوی تر خواهد بود . بدین معنی که ‏کارمندان زیر مجموعه هایی از کی مجموعه بزرگتر هستند که در نهایت این ‏مجموعه های بزرگ با یکدیگر بر قرار میکنند . طبیعی است که در هر بخش ‏نیز فضاهای خدماتی در ارتباط مستقیم با آن بخشها قرار دارند . البته برخی ‏فضاهای خدماتی مانند آسانسور ها نیز بین طبقات و بخشهای مختلف ، ‏مشترک هستند .‏


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات