مقاله مزایا ومعایب ساختمانهای فلزی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  مقاله مزایا ومعایب ساختمانهای فلزی

Paper advantages and disadvantages steel structures

دانلود مقاله مزایا ومعایب ساختمانهای فلزی

مزایا ومعایب ساختمانهای فلزی‎
حداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین ، معماران‎ ‎مسئولیت تهیه اشکال و ‏اجراء مناسب بنا را برعهده دارند ، محور اصلی مسئولیت عبارت‎ ‎است از الف ) ایمنی ب ) زیبائی ‏ج) اقتصاد‎.
با توجه به اینکه ساختمان های‎ ‎احداثی در کشور ما اکثرا” بصورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی ‏غیر مسلح با‎ ‎محدودیت خاص طبق آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران ساخته میشود . آشنایی با مزایا و‎ ‎معایب ساختمانها می تواند درتصمیم گیری مالکین ، مهندسین نقش اساسی داشته باشد‎ . ‎
مزایا ی ساختمان فلزی‎ :
۱- مقاومت زیاد : مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و‎ ‎نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ‏، به این علت در دهانه های بزرگ سوله‎ ‎ها و ساختمان های مرتفع ، ساختمانهائی که برزمینهای سست ‏قرارمیگیرند ، حائز اهمیت‎ ‎فراوان میباشد‎ .
۲- خواص یکنواخت : فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق‎ ‎تهیه میشود ، یکنواخت بودن ‏خواص آن میتوان اطمینان کرد و خواص ان بر خلاف بتن با‎ ‎عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد ، ‏اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب‎ ‎ضریب اطمینان کوچک مؤثر است که خود صرفه جو ‏یی در مصرف مصالح را باعث میشود‎ .
۳- دوام : دوام فولاد بسیار خوب است ، ساختمانهای فلزی که در نگهداری آنها دقت‎ ‎گردد . برای ‏مدت طولانی قابل بهره برداری خواهند بود‎ .
۴- خواص ارتجاعی:‎خواص مفروض ارتجاعی فولاد با تقریبی بسیار خوبی مصداق عملی دارد . ‏فولاد تا تنشهای‎ ‎بزرگی از قانون هوک بخوبی پیروی مینماید . مثلآ ممان اینرسی یک مقطع فولادی را‎ ‎میتوان با اطمینان در محاسبه وارد نمود . حال اینکه در مورد مقطع بتنی ارقام مربوطه‎ ‎چندان معین و قابل ‏اطمینان نمی باشد‎ .
۵- شکل پذیری : از خاصیت مثبت مصالح‎ ‎فلزی شکل پذیری ان است که قادرند تمرکز تنش را که در ‏واقع علت شروع خرابی است‎ ‎ونیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نماید ،در حالیکه مصالح بتن ترد و ‏شکننده در‎ ‎مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند. یکی از عواملی که در هنگام خرابی ،عضو خود‎ ‎خبر ‏داده و ازخرابی ناگهانی وخطرات ان جلوگیری میکند‎.
۶- پیوستگی مصالح‎ : ‎قطعات فلزی با توجه به مواد متشکه آن پیوسته و همگن می باشد و ولی در ‏قطعات بتنی‎ ‎صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روی سلاح میلگرد وارد میگردد ، ترکهائی که در‎ ‎پوشش بتن پدید می آید ، قابل کنترل نبوده و احتمالا” ساختمان در پس لرزه یا زلزله‎ ‎بعدی ضعف بیشتر ‏داشته و تخریب شود‎ .
۷- مقاومت متعادل مصالح،مقاومت : مصالح‎ ‎فلزی در کشش و فشار یکسان ودر برش نیز خوب و ‏نزدیک به کشش وفشار است .در تغییر وضع‎ ‎بارها، نیروی وارده فشاری ، کششی قابل تعویض بوده و ‏همچنین مقاطعی که در بار گذاری‎ ‎عادی تنش برشی در انها کوچک است ، در بارهای پیش بینی شده ‏،تحت اثر پیچش و در نتیجه‎ ‎برش ناشی از ان قرار میگیرند . در ساختمانهای بتنی مسلح مقاومت بتن در ‏فشار خوب ،‎ ‎ولی در کشش و یا برش کم است. پس در صورتی که مناطقی احتمالآتحت نیروی کششی ‏قرار‎ ‎گرفته و مسلح نشده باشد تولید ترک و خرابی مینماید‎.

و………


قیمت : 1000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات