مقاله داربست

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

Paper scaffold

دانلود مقاله داربست

موضوع تحقیق:‏ گزارش کلی در ساختمان

داربست
داربست سازه ای موقتی است که از طریق آن شخص ‏می تواند برای انجام عملیات ساختمانی به محل ‏کار دسترسی پیدا کند. داربست شامل هر نوع سکوی ‏کار، نردبان و نرده های محافظ است. داربستهای ‏اصولا به دو دسته تقسیم می شوند:‏
‏۱-داربستهای مهارشده.‏
‏۲-داربستهای مستقل.‏

داربستهای مهارشده
در این گونه داربستها یک ردیف ستونهای عمودی ‏در فاصله مناسبی از دیوار طوری نصب می شوند که ‏بتوان سکوهای کار (تخته های زیرپایی) را با ‏پهنای مورد نظر برروی آنها سوار کرد. ستونهای ‏عمودی به کمک لوله های افقی داربست به یکدیگر ‏متصل شده و توسط قطعاتی عرضی به نام دستکهای ‏افقی به ساختمان مهار می شوند. این داربست ‏همراه با بالا آمدن ساختمان برپا می شود.‏

داربستهای مستقل
داربستهای از دو ردیف ستون عمودی تشکیل می ‏شوند که توسط لوله های عرضی به یکدیگر متصل می ‏گردند. این نوع داربست از ساختمان به عنوان ‏تکیه گاه استفاده نمی کند و به همین جهت برای ‏استفاده در ساختمانهای تیر پایه ای بسیار ‏مناسب است.‏
تمامی داربستها باید به طور عمودی در فواصل ‏تقریبی ‏m‏۶/۳ و به طور افقی در فواصل ‏m‏۶ کاملا ‏به ساختمان مهار شوند. برای انجام این کار ‏همچنین می توان از لوله افقی مهار که در داخل ‏دیوار یا در عرض درگاهی پنجره قرار می گیرد ‏نیز استفاده کرد و قطعات عرضی داربست را به ‏آنها متصل کرد. در روش دیگر می توان از لوله ‏ای با پایه قابل تنظیم که در داخل درگاهی قرار ‏می گیرد برای اتصالات قطعات عرضی استفاده کرد. ‏در صورتی که درگاهی مناسب وجود نداشته باشد ‏باید داربست را به کمک لوله های موربی که به ‏سمت ساختمان متمایل اند، حایل کرد.‏

داربستها را می توان از مواد زیر ساخت:‏
‏۱-لوله های فولادی.‏
‏۲-لوله های آلیاژ آلومینیم.‏
‏۳-چوب.‏

خانه های کارگاهی
به طور کلی به خاطر عملیات و ماهیت موقتی محل ‏ساختمان، برای اقامت کارکنان و انبار کردن ‏مصالح نمی توان ساختمانهای دائمی احداث کرد. ‏به هر حال سازنده به سلیقه خود می تواند ‏مناسبترین امکاناتی را که برای هر پروژه ویژه ‏به صرفه باشد، فراهم سازد. این کار علاوه بر ‏بهبود روابط مدیریت و کارکنان، از میزان اتلاف ‏مصالح در اثر دزدی، خسارات اتلافی و دشمنی نیز ‏می کاهد. هرچه تسهیلات و امکانات رفاهی ایجاد ‏شده در محل ساختمان بهتر باشد، به همان اندازه ‏خشنودی کارکنان حاضر در محل نیز بیشتر خواهد ‏بود و این امر در نهایت به باروری بیشتر منجر ‏خواهد شد.‏

خانه های کارگاهی کارکنان اغلب به یکی از دو ‏صورت زیر هستند:‏


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات