دانلود تحقیق اصول و ضوابط طراحی و معماری فضاهای آموزشی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  دانلود تحقیق اصول و ضوابط طراحی و معماری فضاهای آموزشی

Research design and architecture principles and standards of educational spaces

دانلود تحقیق اصول و ضوابط طراحی و معماری فضاهای آموزشی

با توجه به این وضعیت حرارتی هوای شب و روز ماهانه هر منطقه وبا در نظر ‏گرفتن نوسان ماهانه دما، گروه رطوبتی و میزان بارندگی، پیشنهاداتی جهت هماهنگ ‏سازی ساختمانی و شرایط اقلیمی آن منطقه ارائه نموده که برای منطقه مورد نظر به ‏شرح زیر خلاصه گردیده است:‏
الف) ساختمان بهتر است در جهت محور شرقی و غربی گسترش یابد.‏
ب) طرح هایی با فضاهای فشرده و متراکم برای منطقه مناسب است.‏
ج) ایجاد جریان هوا در فضاهای داخلی ضرورت ندارد.‏
د) دیوارهای خارجی و داخلی و سقف ها بهتر است از مصالح سنگین پیش بینی ‏شود.‏
ه) پیش بینی فضاهای خارجی برای استفاده در شبهای تابستان مفید است.‏
و) بازشوهای نماهای شمالی و جنوبی می توانند حدود ۱۰ تا ۲۵% مساحت تابش ‏آفتار آن باشند.‏
رطوبت
همان طور که در جدول بیوکلیماتیک مشاهده می گردد، درتابستان هوا کمی ‏خشک است، اما در بقیه مواقع سال رطوبت هوا کافی است و مشکلی از نظر رطوبت ‏وجود ندارد.‏
متوسط حداکثر دمای ماهانه ۹/۳۳ درجه     حداقل دمای مطلق ۲۸-‏
متوسط حداقل دمای ماهانه ۷/۴-       حداکثر دمای مطلق ۴۳ درجه ‏

رطوبت هوا (مطالعات نمونه- شهرستان مشهد)‏
متوسط حداقل دمای هوای شهرستان مشهد در سردترین ماه سال (ژانویه) ۷/۴- ‏درجه سلسیون و متوسط حداکثر آن در گرمترین ماه سال (ژوئیه) ۹/۳۳ درجه ‏سلسیوس بودهن است. با مقایسه بین دو رقم و به طور کلی با مقایسه ارقام مربوط ‏به متوسط حداقل و متوسط حداکثر دمای هوای مشهد در ماههای مختلف سال ‏مشاهده می شود که متوسط حداقل دمای هوا در ۳ ماه سال زیر صفر است. پایین ‏ترین دمایی که در طول  این دوره آمارگیری شده است ۲۸- درجه سلسیوس بوده ‏است تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه در طول سال به طور متوسط ۳/۱۰۰ روز ‏می باشد.‏
با توجه به ارقام فوق نتیجه می گردد که در این منطقه پایین بودن دمای هوا در ‏ماههای سرد سال اهمیت بیشتری نسبت به بالا بودن دما در ماههای گرم دارد.‏
ارقام مربوط به تعداد روزهای دمای سرد و گرم سال نیز موید این موضوعند. ‏مجموع درجه حرارت سرمایشی در طول سال ۷/۳۶۴ و مجموع درجه حرارت ‏گرمایشی نیز ۳/۲۳۳۸ می باشد بدین ترتیب در طول سال نیاز به گرم کردن هوای ‏داخل ساختمان بیشتر از ۶ برابر سرد کردن آن است.‏
البته باید توجه داشت که در ایستگاههای هواشناسی دماسنج در محفظه ای قرار ‏دارد که باعث ایجاد سایه بر روی آن شده و ضمنا از تاثیر باد در دماسنج جلوگیری ‏می نماید. به عبارت دیگر در شرایط واقعی ممکن است دو عامل اقلیمی تابش آفتار و ‏جریان هوا دمای مخصوصی را تشدید یا تعدیل نماید. ‏
با استفاده از جدول بیوکلیماتیک می توان تغییراتی که این دو عامل در دمای هوا ‏در رابطه با احساس راحتی انسان به وجود آورده را مورد بررسی قرار داد.‏
به منظور بررسی شدت گرما یا سرما در طول سال و تاثیری که دیگر عوامل غیر ‏اقلیمی بر احساس آسایش می گذارند حداکثر و حداقل دمای هوا و رطوبت مربوطه ‏بر روی جدول بیوکلیماتیک انتقال داده شده است.‏
همان طور که در این جدول مشاهده می گردد در تابستان شرایط اقلیمی منطقه به ‏طرف مناطق گرم و خشک میل نموده است. البته این شرایط فاصله کمی با منطقه ‏آسایش داشته و می توان با افزودن مقداری رطوبت به هوای خارج ساختمان در ماه ‏های ژوئن، ژوئیه و اوت این هوا را در رابطه با آسایش انسان مطلوب ساخت، اما ‏بدلیل برودت شدید هوا در زمستان فاصله شرایط زمستانی با منطقه آسایشی زیاد ‏است و حتی با استفاده از انرژی حاصل بدست آمده در این بیوگرام، خطوط، نشان ‏دهنده حداکثر و خط چین نشان دهنده حداقل دما هستند. از آنجایی که منظور از این ‏بررسی پی بردن به نامناسب ترین شرایط هوا از نظر گرماست در تعیین دمای موثر ‏جریان هوا مورد نظر نبوده و به همین دلیل در بیوگرام، دمای موثر سرعت جریان ‏هوا ۱/۰ فرض شده است. بیوگرامها در دمای هوا موثر را در هر ساعت از هر ماه ‏نشان می دهد. حال چنان که دمای موثر ۲۲ درجه سلسیوس به عنوان حد پایین ‏آسایشی در نظر گرفته شود دمای بالاتر از ۲۲ درجه سلسیوس مواقع گرم سال در ‏رابطه با کنترل تابش آفتاب، فضاهای داخلی محسوب می گردد. این مواقع تابش ‏آفتاب به فضاهای داخلی ضروری است تشخیص داد. همچنین چنانچه میزان انرژی ‏خورشیدی تابیده شده به سطوح مختلف جهات جغرافیایی در مواقع گرم و سرد ‏سال محاسبه شود می توان در رابطه با مناسب ترین جهت ساختمان از آن استفاده ‏کرد.‏

تعیین مصالح ساختمانی ‏
البته در تعیین مصالح ساختمانی مناسب در این مناطق باید به این نکته نیز توجه ‏نموده که انتخاب مصالح مناسب برای یک ساختمان به اندازه پنجره ها و کیفیت آنها ‏نیز بستگی دارد. هنگامی که نجره ها کوچک بوده و سایبان آنها نیز موثر باشد، ‏حرارت کسب شده ساختمان عمدتا از طریق انتقال حرارت از خلال دیوارها صورت ‏می گیرد و در نتیجه مقاومت حرارتی مصالح نسبت به ظرفیت حرارتی آنها در به ‏حداقل رساندن گرمای اضافی هوای داخلی اهمیت بیشتری خواهد داشت.‏
در چنین شرایطی مصالحی از قبیل: بتن سبک یا ضخامتی مناسب ۰(مهمترین ‏ویژگی مصالح ساختمانی نیز به مقاومت حرارتی و ظرفیت حرارتی آن بستگی دارد، ‏که معمولا به شکل ضریب مشخص می گردد) در رابطه با شرایط اقلیمی محل، ساده ‏ترین و اقتصادی ترین مصالح ساختمانی خواهد بود. ‏
تابش مستقیم آفتاب از خلال پنجره ها یا در اثر نفوذ هوای گرم خارج، از درز ‏پنجره ها، صورت می گیرد و چون مصالح ساختمانی سکب بیشتر از مصالح سنگین ‏در اثر حرارت نفوذ یافته به داخل، گرم می شوند. بنابراین در چنین شرایطی ظرفیت ‏حرارتی از مقاومت حرارتی اهمیت بیشتری دارد.‏
در این حالت آجر، بتن متراکم یا خشت یا ضخامت حدود ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر ‏مفید خواهد بود. با توجه به مطالب فوق نتیجه می گردد که مناسب ترین نوع دیوار ‏در مناطق گرم دیوارهای ترکیبی، شامل یک لایه عایق نزدیک به سطح خارجی و یک ‏لایه مصالح سنگین در قسمت داخلی می باشد. یک لایه مصالح ساختمانی سنگین به ‏وسیله لایه عایق حرارتی که خود نیز به وسیله قشری ضد روطوبت که رنگ سطح ‏خارجی آن روشن است، حفاظت شود.‏
میزان جذب انرژی خورشیدی در سطح خارجی دیوار و انتقال آن از سطح ‏خارجی به سطح لایه عایق به حداقل رسیده و فقط مقدار بسیار کمی  حرارت در لایه ‏داخلی جذب می شود.‏
لایه سنگین داخلی نیز بدون آن تاثیر چندانی در دماهای هوای داخلی بگذارد، ‏حرارت نفوذ یافته به داخل ساختمان را جذب می نماید.‏
چنانچه پنجره های چنین ساختمانی در عصر باز باشند، در شب هوای داخلی آن ‏گرمتر از ساختمانهای دیگر می باشد.‏

فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
شکل ساختمان می توان تاثیر زیادی در هماهنگ ساختم اقلیم و همچنین در ‏تعدیل انتقال شرایط بحرانی هوای خارج به داخل ساختمان داشته باشد. برای پی ‏بردن به نقشی که شرایط گرمایی هر منطقه (دمای هوا و شدت تابش آفتاب) در شکل ‏دادن به ساختمانهای آن منطقه دارد، باید نسبت اهمیت هر یک از عوامل یاد شده را ‏مشخص نمود. اما به طور کلی می توان چنین گفت که شدت زیاد تابش آفتاب باعث ‏کشیدگی ساختمان در جهت محور شرقی و غربی می گردد.‏


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات