مقاله آشنایی با معماری صدر مسیحیت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  مقاله آشنایی با معماری صدر مسیحیت

Meet Paper early Christian architecture

دانلود مقاله آشنایی با معماری صدر مسیحیت

مقدمه ‎
مسیحت همانند بسیاری از کیشهای خاور زمین‎ ‎دینی بود که ادعای نجات بشریت را داشت ،توفیق بی مانند ‏این دین در گروانندن جمعیت‎ ‎های انبوه شهرهای بزرگ روم در عصر امپراتوران به خود ، توجه مقامات ‏رومی را به آن‎ ‎جلب کرد مسیحیان چون از به رسمیت شناختن دین دولتی یا کیش پرستش امپراتور سر باز ‏می‎ ‎زدند و همچنین از شرکت در مراسم سهل انگارانۀآن خود داری می کردند خرابکار سیاسی به‎ ‎شمار ‏میرفتند و شدیداً تحت پیگرد قرار می گرفتند تاسیتوس ضمن بحث در بارۀ گرایشهای‎ ‎روزگار خویش ، ‏مسیحیان را معتقدان به یک آیین فاسد و عمل کنندگان به مراسمی گمراهی‎ ‎آور و زشت می نامید ، که به ‏عقیدۀ وی از ویژگیهای دین های خاور زمین به شمار می‎ ‎رفتند. سوتفاهم بنیادین میان رومی ‏معتقد به دین روم و رومی معتقد به دین‎ ‎مسیح،   می تواند بازتاب ژرف تری از جهان نگری های انها ‏پنداشته شود به بیان دیگر و‎ ‎به گفتۀ فردیناند لات :«میان انسانهای عصر جدید و انسانهای روزگار باستان ‏،دیگر فکر‎ ‎مشترکی وجود نخواهد داشت » تضاد بنیادن بین روح شرقی و غربی آنچنان که در کتاب‎ ‎زکریای نبی اعلام شده -«حال که پسرانت را ،ای صهیون ،بر ضد پسرانت پرورانده ام »-یک‎ ‎بار دیگر ‏خشمگینانه در کلام ترتولیانوس مسیحی که پیش از۱۹۷ میلادی به مسحیت گروید‎ ‎چنین طنین افکن می ‏شود  :«چه وجه مشترکی بین آتن و اورشلیم وجود دارد ؟چه وجه‎ ‎مشترکی بین آکادمی (افلاطون)و کلیسا ‏وجود دارد ؟» با آنکه همۀ مسحیان به هیچ وجه‎ ‎خصومت  مطلق ترتولیانوس را نداشتند ،خصومت بین خاور ‏زمین سامی کهن و دنیای هلنی که‎ ‎آن را به تصرف دراورده بود ،اجتناب ناپذیر بود. ناتورالیسم و خرد گرای ‏یونانی به‎ ‎جزء لاینفک فرهنگ دنیای روم غربی تبدیل شده بود و در همان حال زمان تماس با تمدن‎ ‎کهن ‏خاور میانه دگرگونی های پیدا کرده بود . کیشهای سری ، با آن مراسم سری ملهم از‎ ‎بد گمانی ، خدایان ‏نجات دهنده، پیام های رهایی بخش ،افسانه های خورشید شدیداً تحت‎ ‎تاثیر فرهنگ سرزمین های چون مصر ‏، بابل ، ایران و حتی هند بودند و لو آنکه بسیاری‎ ‎از عناصر خود را از دستگاه فکری فلسفه هلنی گرفته بودند ‏این دستگاه را به یک دستگاه‎ ‎رمزی تبدیل کرد‎ ‎
‎مسیحیت با آنکه بر تعالیم و‎ ‎سنتهای یهود مبتنی بود و با بسیاری از کیشهای خام که رومیانی چون ‏تاسیتوس با آن در‎ ‎امیختند تفاوت داشت در واکنش طولانی و تاریخی خود علیه غرب هلنی –هم علیه جهان ‏نگری‎ ‎آن هم علیه مظهر مادی آن یعنی امپراتوری پیوسته ستمگر شوندۀ روم –با همان کیشها‎ ‎متحد شد.در ‏نظر مسیحیان ، امپراتوری با آن اخاذیها ،قساوت ها ، جنگ ها ، و خدایان‎ ‎دروغینش «قلمرو امپراتور ،یا قلمرو ‏شیطان »نامیده می شد . ولی وقتی کنستانتین در‎ ‎سال ۳۲۵ میلادی به مسیحیت گروید و آن ‏


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات