دانلود مقاله بودجه‌ بندى سرمایه‌ اى

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله بودجه‌ بندى سرمایه‌ اى

Capital Budgeting article

دانلود مقاله بودجه‌ بندى سرمایه‌ اى

معیارهاى بودجه‌بندى سرمایه‌اى
– دوره برگشت سرمایه
– ارزش فعلی خالص
– نرخ بازده
دوره برگشت سرمایه ‏
از میان معیارهاى مربوط به بودجه‌بندى سرمایه‌ای، محاسبه و درک دوره ‏برگشت از بقیه ساده‌تر است. ”دوره برگشت ـ ‏payback‏“ مدت زمانى است که در آن ‏مدت (برحسب سال) مجموع جریان‌هاى نقدى ورودى با مبلغ خالص سرمایه‌گذارى ‏برابر مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر دوره برگشت سرمایه مدت زمانى است که در آن طرح ‏به نقطه سربه‌سر مى‌رسد. ‏
محاسبه دوره برگشت سرمایه ‏
مدت زمانى‌که جریان‌هاى نقدى حاصل از سرمایه‌گذارى به‌صورت اقساط ‏مساوى بازیافت مى‌شود دورهٔ برگشت سرمایه با تقسیم کردن خالص سرمایه‌گذارى ‏طرح بر مقدار یک قسط (جریان نقدى یک سال) محاسبه مى‌شود. ‏

تفسیر دوره برگشت سرمایه ‏
دوره برگشت سرمایه نشان‌دهنده مدت زمانى است که از محل جریان‌هاى ‏نقدى ورودی، مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برگشت مى‌شود. این معیار نشان‌دهنده ‏سودآورى یک طرح سرمایه‌گذارى نیست؛ زیرا در این روش به جریان‌هاى نقدى ‏ورودى پس از دوره برگشت سرمایه توجهى نمى‌شود؛ به‌علاوه در فرآیند محاسبه ‏دوره برگشت سرمایه مسئله ارزش زمانى پول موردتوجه قرار نمى‌گیرد. ‏

نقاط‌قوت و ضعف دوره برگشت سرمایه ‏
دوره برگشت سرمایه نخستین معیار مالى است که مورد قبول همگان قرار ‏گرفته است و همچنان کاربرد نسبتاً زیادى دارد، زیرا: ‏
‏۱. به‌راحتى درک مى‌شود؛ ‏
‏۲. محاسبه آن آسان است؛ ‏
‏۳. به‌راحتى تفسیرپذیر است؛ ‏

این معیار دو ضعف عمده نیز دارد: ‏
‏۱. با این معیار نمى‌توان سودآورى طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى را مقایسه ‏کرد. ‏
‏۲. در محاسبه این معیار، ارزش زمانى پول به حساب نمى‌آید. ‏
اگر مبناى قضاوت براى رد یا قبول طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى مدت دوره ‏برگشت سرمایه باشد، استفاده از این معیار تصمیم‌گیرى‌هاى نادرستى به‌دنبال خواهد ‏داشت؛ به‌عبارت دیگر اگر کسى از این معیار به‌دلیل ساده بودن آن استفاده مى‌کند، ‏نباید از ناتوانى آن در برآورد سود و ارزش زمانى پول غافل بماند.‏

ارزش فعلى خالص ‏
ارزش فعلى خالص یکى از بهترین معیارهائى است که بدان‌وسیله طرح‌هاى ‏سرمایه‌اى را ارزیابى مى‌کنند. ‏
‏”ارزش فعلى خالص ـ ‏ivet present value‏“ عبارت است از مجموع ارزش ‏فعلى جریان‌هاى نقدى ورودی، منهاى ارزش فعلى کل وجوهى که در زمان حال ‏سرمایه‌گذارى مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر ارزش فعلى هر نوع فعالیتى (که مستلزم ‏جریان‌هاى نقدى ورودى و خروجى در یک دورهٔ زمانى است) عبارت است از ارزش ‏فعلى کل جریان‌هاى نقدى ورودى منهاى ارزش فعلى کل جریان‌هاى نقدى خروجی. ‏اگر مبلغى خالص مجموع سرمایه‌گذارى در زمان صفر صورت گیرد، ارزش فعلى ‏خالص این‌گونه تعریف مى‌شود: کل ارزش فعلى جریان‌هاى نقدى ورودى منهاى مبلغ ‏خالص سرمایه‌گذاری. ارزش فعلى خالص بر مبناى واحد پول (مانند ریال یا دلار) ‏سنجیده مى‌شود. ‏

فهرست مطالب :‏
عنوان : ‏صفحه:‏
معیارهای بودجه بندی سرمایه ای ‏ ‏۱‏
دوره برگشت سرمایه ‏ ‏۱‏
محاسبه دوره برگشت سرمایه ‏ ‏۱‏
تفسیر دوره برگشت سرمایه ‏ ‏۲‏
نقاط قوت و ضعف دوره برگشت سرمایه ‏ ‏۲‏
ارزش فعلی خالص ‏ ‏۳‏
محاسبه ارزش فعلی خالص طرح ‏ ‏۴‏
تفسیر ارزش فعلی خالص ‏ ‏۴‏
نقاط قوت و ضعف ارزش فعلی خالص ‏ ‏۵‏
نرخ بازده ‏ ‏۶‏
بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت نا مطمئن ‏ ‏۸‏
ریسک در چهار چوب بودجه بندی سرمایه ‏ ‏۹‏
مفروضات بودجه بندی سرمایه ای ‏ ‏۱۰‏
مفروضات رفتاری ‏ ‏۱۱‏
جدول توزیع احتمالات ‏ ‏۱۳‏
ارزش مورد انتظار یک جدول توزیع احتمالات ‏ ‏۱۴‏
ریسک صاحبان سرمایه و شرکت ‏ ‏۱۶‏
بازده و ریسک سرمایه گذاران ‏ ‏۱۷‏
ریسک مجموعه سهام و بازده سرمایه ‏ ‏۱۹‏
تجزیه ریسک پر تفوی ‏ ‏۲۱‏


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات