دانلود پایان نامه رقابت پذیری در زنجیره تامین

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود پایان نامه رقابت پذیری در زنجیره تامین

Theses competitiveness in the supply chain

دانلود پایان نامه رقابت پذیری در زنجیره تامین

بخشی از ترجمه مقدمه :‏
مصرف کنندگان ومشتریان صنعتی خود تقاضای ‏فرآورده های زیاد وخدمات بیشتر را دارند. ‏این صنعت خود مستلزم پیشرفت وتوسعه هایی در ‏میزان فراورده ها می باشد . مصرف کننده خود ‏تقاضای کالای جدید می کند و درصدد یافتن ‏کیفیتهایی را در مدت زمان کوتاه می باشد . ‏این نوع پیشرفت ها در (‏BTC‏) و ‏BTB‏ خود از ‏طریق مثال های متفاوتی قابل بیان می باشد .‏
در سال های اخیر افراد تأمین کننده خود در ‏برآورد کردن نیازهای مشتریان از طریق یک روش ‏مفید بسیار موفق بوده اند .با توجه به نیروی ‏خلاق می توان گفت که تفاوت هایی بین انواع ‏صنایع وجود داشته که خود توانایی برطرف کردن ‏نیازها ی مشتریان را خواهد داشت .در ضمن ‏برای شرکت ها حالت انعطاف فردی خود به حدی ‏رسیده است که اشباع می باشد. تلاش های زیادی ‏با توجه به هزینه های بالا برای برطرف کردن ‏نیازهای مشتریان نیازی می باشد .‏
افزایش عرضه وتقاضا وCM‏ خود از طریق درک کلی ‏ترکیبات شرکت هایی که توانایی برآورده کردن ‏نیازهای مشتریان به صورت مفید دارند بیان ‏شده و اشتراک وهمکاری بین افراد تأمین کننده ‏، تولید کننده و افراد واسطه خود باعث ‏افزایش تعداد مشتریان از طریق کاهش زمان و ‏افزایش میزان هزینه ها می شود .‏
مشتریان شرکت های رقیب خود در صدد ایجاد ‏همکاری با یکدیگر به صورت زنجیره ای یا شبکه ‏ای می باشند .برای برخی از شرکت ها یک چنین ‏روش همکاری در واقع در حال ادامه می باشد . ‏شرکت های دیگر خود عقیده دارند که ‏DSCM‏ یک ‏وضعیت خیلی خوبی ربای بیان انواع جدید روش ‏هایی بود که از طریق آنها می توان تمام ‏نبایزها مشتریان را در سطوح بالای بازارهای ‏زنجیره ای برآورده کرد :‏

این مقاله خود شرایط مقدماتی زیر را در نظر ‏می گیرد : ‏
‏۱-‏ مقدمه
‏۲-‏ ‏ حالت شرکت در یک بخش زنجیره ای ‏
‏۳-‏ عرضه وتقاضا ‏
‏۴-‏ ‏ مرحله در کمیت های ‏SCL
‏۵-‏ تحقیقات در خصوص ‏FMCG‏ ‏
‏۶-‏ عدم موفقیت در شرکت ‏
‏۷-‏ روندها ‏

بخشی از چکیده
در رقابت‌هاى جهانى موجود‎ ‎در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست ‏مشترى، در دسترس وى قرار‎ ‎داد. خواست مشترى بر کیفیت بالا و خدمت رسانى سریع، ‏موجب افزایش فشارهایى شده است‎ ‎که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش ‏از این نمى‌توانند به تنهایى از‎ ‎عهده تمامى کارها برآیند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى ‏اقتصادى و تولیدى علاوه‎ ‎بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مدیریت و ‏نظارت بر منابع و ارکان‎ ‎مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع ‏دستیابى به مزیت یا‎ ‎مزایاى رقابتى با هدف کسب سهم بیشترى از بازار است. بر این ‏اساس، فعالیت‌هاى نظیر‎ ‎برنامه ریزى عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزى ‏محصول، خدمت نگهدارى‎ ‎کالا، کنترل موجودى، توزیع ، تحویل و خدمت به مشترى که ‏قبلا همگى در سطح شرکت انجام‎ ‎مى شده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده ‏است. مسئله کلیدى در یک زنجیره‎ ‎تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامى این فعالیت‌ها ‏است. مدیریت زنجیره تامین‎ (SCM ) ‎پدیده‌اى است که این کار را به طریقى انجام ‏مى‌دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل‎ ‎اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در ‏حداقل هزینه دریافت کنند‎.
در حالت‎ ‎کلى زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل مى‌شود که رسماً از یکدیگر جدا ‏هستند و‎ ‎به وسیله جریان‌هاى مواد، اطلاعات و جریان‌هاى مالى به یکدیگر مربوط ‏مى‌شوند. این‎ ‎سازمان‌ها مى‌توانند بنگاه‌هایى باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایى و ‏یا‎ ‎خدماتى چون توزیع، انبارش، عمده فروشى و خرده فروشى تولید مى‌کنند. حتى خود ‏مصرف‎ ‎کننده نهایى را نیز مى‌توان یکى از این سازمان‌ها در نظر گرفت

فهرست مطالب
عنوان ‏ صفحه
مقدمه ‏ ‏۲‏
فصل اول ‏
تعریف مدیریت زنجیره تامین ‏ ‏۵‏
طرح کلی یک زنجیره تامین ‏ ‏۷‏
فرآیند اصلی ‏ ‏۸‏
فازهای اصلی مدیریت زنجیره ای تامین ‏ ‏۱۰‏
انقلاب زنجیره تامین ‏۱۱‏
شرکت ها نمی توانند از زنجیره تامین چشم پوشی کنند ‏ ‏۱۴‏
فصل دوم ‏
مدیریت موجودی کالا ‏۱۷‏
تدارکات ‏۱۸‏
ارسال به موقع کالا ‏ ‏۲۰‏
نکات کلیدی که باید آموخت ‏ ‏۲۳‏
فصل سوم ‏
رقابت پذیری ‏۲۵‏
موضوعات کلیدی ‏۲۵‏
اشارات ضمنی : محیط فرصت های راهبردی ‏۲۶‏
فرمان های راهبردی ‏ ‏۲۷‏
یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت ‏ ‏۲۹‏
فصل چهارم
بعد الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین ‏ ‏۳۲‏
چشم انداز مدیریت راهبردی ‏ ‏۳۵‏
مزیت رقابتی پایدار ‏ ‏۳۶‏
تمرکز راهبردی ‏ ‏۳۷‏
فرایند های اساسی کسب و کار را یکپارچه سازی کنید ‏ ‏۳۸‏
فرایند های در حال ظهور کسب و کار را یکپارچه کنید ‏ ‏۳۹‏
فرایند چند واحدی و چند شرکتی کسب و کار را ادغام نمائید ‏ ‏۳۹‏
از فناوری اطلاعات برای ارتقای روش های کاری افراد استفاده کنید ‏ ‏۴۰‏
سیستم های پشتیبانی کار تیمی ‏ ‏۴۷‏
راهبردهایی برای مزیت رقابتی ‏ ‏۴۹‏
فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فرایند ‏ ‏۵۱‏
ساختار چند خدماتی برای نقش های متوازن افراد و فناوری ‏ ‏۵۲‏
مدیریت توسعه دانش فرایند ‏ ‏۵۳‏
مدیریت دانش راهبردی ‏ ‏۵۴‏
الگوهای اندیشه و عمل ‏ ‏۵۵‏
فناوری و الگو ها ‏۵۶‏
انفورماتیک شناختی ‏ ‏۵۷‏
پشتیبانی فناوری از الگوها ‏۵۹‏
فرصتهای راهبردی در جستجوی دستیابی به مزیت رقابتی چشمگیر ‏۶۰‏
یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت ‏۶۲‏
فرست برای لجستیک ‏۶۳‏
مزیت رقابتی از طریق افراد و فناوری ‏۶۴‏
فصل پنجم
فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین ‏ ‏۶۷‏
بررسی جایگاه مدیریت زنجیره تامین در پیاده سازی تجارت الکترونیک ‏ ‏۶۸‏
موانع پیاده سازی ‏SCM ‏۶۹‏
بررسی تکنولوژی تولید و برآورد نحوه تامین دانش فنی مورد نیاز ‏ ‏۷۰‏
ساختار شبکه تامین ‏۷۰‏
ابعاد ساختاری شبکه ‏ ‏۷۲‏
ارتباطات اطلاعات درون شبکه ‏۷۲‏
فرایند های شبکه تامین ‏۷۴‏
شبکه تامین یکپارچه چیست ؟ ‏۷۶‏
مراحل یکپارچه سازی ‏ ‏۷۷‏
تجهیزات کلیدی مدیریت زنجیره تامین ‏ ‏۷۸‏
‏۱۰ مرحله برای کارآمد ساختن زنجیره تامین ‏ ‏۸۲‏
مراحل لازم برای مدیریت تحویل در یک محیط شبکه تامین ‏۸۸‏
گذر از زنجیره تامین به شبکه تامین ‏ ‏۹۳‏
مسیر تکامل گروه های همیار ‏۹۳‏
امکان بهبود کیفیت در جبهه ‏IT ‏۹۴‏
مدل های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل ‏ ‏۹۵‏
مبارزه با کلاهبرداری در تجارت الکترونیکی ‏ ‏۹۶‏
فصل ششم ‏
حمل و نقل الکترونیکی ‏ ‏۹۸ ‏
تدارکات الکترونیکی ‏ ‏۹۹‏
وضعیت تدارکات الکترونیکی ‏ ‏۱۰۰‏
دسترسی الکترونیکی به منابع ‏ ‏۱۰۰‏
تهیه الکترونیکی مواد اولیه ‏ ‏۱۰۱‏
بعضی از نکات مربوط به تهیه مواد اولیه به صورت الکترونیکی ‏ ‏۱۰۴‏
تاکید روی آموزش الکترونیکی ‏ ‏۱۰۵‏
افزایش تدریجی مدیریت داده ها دارای اهمیت است ‏ ‏۱۰۶‏
ترجمه مقاله ‏۱۰۸‏
نتیجه گیری ‏ ‏۱۲۸‏
منابع ‏ ‏۱۳۶‏
ضمائم :‏ ۱۳۸‏


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات