مقاله بررسی کنترل کیفیت در ژاپن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله بررسی کنترل کیفیت در ژاپن

Check the paper quality control in Japan

دانلود مقاله بررسی کنترل کیفیت در ژاپن

چکیده :
‏ در سالهای اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان شده است ‏و در رابطه دولتها و ملتها تعریفی جدید نضج گرفته که دولتها برای بهبود کیفیت خدمات عمومی ‏،باید در برابر تحقق اهداف خود پاسخگو وخدمتگزار مردم باشند چرا که ملتها هستند با پرداخت ‏مالیات و عوارض، بودجه وغیره حمایت مالی دولتها را فراهم می آورند درواقع رابطه بایستی ‏بصورت یک بده بستان یا مبادله تعریف شود در این مقاله تلاش براین است با توجه به اصول ‏اولیه بنیانگذاران  ‏TQM‏ به طور موردی و کلی کاربرد ‏TQM‏ و تأثیرات آنرا در کشورهای ‏مختلف بررسی نموده و شاخصهای خاصی از ‏TQM‏ را درسازمانهای خاصی ار این کشورها ‏مورد مطالعه و تطبیق قرار دداده و نتایجی درمورد اثر بخشی کار برد ‏TQMبیان می شود .
   
واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر (‏TQM‏ )، شاخصهای ‏TQM، کاربردTQM، ‏بومی کردن، سهم بازار ،چرخه دمنیگ ، کیفیت
 
‏مقدمه :
‏تاریخچه و اصول ‏TQM‏ :  
‏درسال۱۹۲۴  شوهارت مطا لعه کنترل کیفیت آماری    ‏SQCرا آغاز نمود در سال ‏‏۱۹۵۰دکتر دمینگ با آشنایی با    روش    ‏SQC‏   مهندسان ومدیران ارشد اجرایی ‏سازمانهای بزرگ ژاپنی را آموزش داد. در سال ۱۹۶۰اولین دوایر کنترل کیفیت به منظور بهبود ‏کیفیت ایجاد شدند دردهه ۱۹۸۰مفهوم  ‏TQM‏     منتشر شد سرانجام در دهه ‏‏۱۹۹۰‏ISO9000‎وQS9000‎بعنوان مدل جهانی و استانداردجهانی برای سیستم کیفیت ‏شناخته شدند.
‏مدیریت کیفیت فراگیر (‏TQM‏) ابتدا در عملیات تولید تکراری بکار گرفته شد. مشکلات ‏زیادی در توسعه و تسری این مفاهیم و ابزار به دیگر اهداف داشت بعضی از سئوالات که آیا ‏کیفیت در تمام کارهای تجاری (کسب و پیشه )که خروجی های آنها اطلاعات و خدمات حرفه ‏ای است بجای تولید ملموس قابلیت کاربرد دارد و براساس اصول شناخته شده دکتر دیمینگ که ‏‏(یعنی تمرکز به کنترل کیفیت آماری) یک فرضیه و متدولوژی ساخته و آزمایش شده است و این ‏اصول بشرح زیر دارای سه اصل اساسی است.
‏۱- تمرکز بر توجه سازمان بر درک و جوابگویی به نیازهای مشتری یکی از سه اصل اساسی ‏است. رو در رویی با مشتریان(داخلی وخارجی) برای درک سطح انتظارات یا پیش بینی انتظارات ‏آینده، فرایند طراحی شده ای ارائه خواهد کرد تا کوشش های کسب و پیشه را به مشتری گره ‏بزند و یک چهارچوبی پیشنهاد می شود تا به کمک آن به تعریف شاخص و معیاری در مقابل ‏انتظارات پایه ای مشتریان داخلی و خارجی برای خدمات کیفی باشد.
‏۲- بهبود مستمر (دائمی) همه محصولات و خدمات و فرایندها بصورت سیستماتیک دومین اصل ‏اساسی است؛ بکارگیری موفقیت آمیز چرخه دمیدگ(‏PCDA‏  (و کایزن همراه با شناخت هر ‏فرایند بطور جامع و اندازه گیری کارائی آن و سپس ساخت اصول قابل درک و پیاده کردن حد ‏و حدود برای آن با بکارگیری در عملیات تولیدی شروع می شود. ابزار کیفیتی پایه را می توان ‏اکنون به همه کارها که شامل سیستم های اطلاعاتی، بازاریابی، مالی، حمل و نقل، مراقبتهای ‏بهداشتی، آموزش، سازماندهی، مهندسی، تحقیق و توسعه وغیره می شود ،تسری داد.
‏ ۳- مشارکت فراگیر همه مشترکین اصل اساسی سوم است نقش رهبری و حمایت مدیریت عالی ‏و چگونگی استفاده از سیستم برای عموم، تشویق و تواناسازی در رهبری را شناسایی می کند، ‏مثالهایی در چگونگی نظام دادن کامل و مشارکت عرضه کنندگان و اندازه گیری پیشرفت ‏اهداف آنها فراهم می شود و توجه به کارکنان  و درگیر نمودن تمام اعضاء سازمانی و جلب ‏حمایت آنها در فرایندها و تصمیم گیری ها وتولیدخدمات ومحصولات  است(‏TQM‏) براساس ‏سینرژی تمام کارکنان است نه نمایندگان آنها, بنابراین به مطالعه  موردی ‏TQM‏  درچهار کشور ‏ژاپن و آمریکا و تایوان و ایران با توجه به اصول سه گانه فوق می پردازیم.(جعفری ودیگران۰ ‏‏۰۱۳۷۹ ۱۸- ۲۰)

‏ بررسی ‏TQM‏ در ژاپن:
‏ در   دهه های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ کالاهای ژاپنی با کیفیت پایین و قیمت ارزان معروف بودند ولی ‏در دهه ۱۹۷۰ و بعد ازآن کالاهای این کشور به داشتن کیفیت بالا و قیمت متعادل مشهور شدند ‏در نتیجه این تغییرات میزان صادرات ژاپن افزایش یافت و موجب کسری  تراز بعضی از ‏کشورهای دنیا در مقابل ژاپن شد  این نتیجه انقلاب کیفیت در صنایع ژاپن بود.
دو عامل در این انقلاب کیفیت قابل بررسی است:
‏۱-عوامل موفقیت ژاپن
‏۲-نسخه کنترل کیفیت فراگیر ژاپنی


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات