پروژه پایانی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه پایانی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT

The final project plan for implementation of JIT production system update

دانلود پروژه پایانی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT

چکیده :‏
تولید بهنگام(‏‎ JUST-IN-TIME : JIT‏ ) امروزه بعنوان یک تکنیک جدید برنامه ریزی تولید و نیز نگرش فلسفی مدیریت بطور ‏گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است.‏
بطور کلی ‏JIT‏ نوعی فلسفه تولیدی است یا یک هدف بسیار ساده یعنی:” اقلام مورد نیاز را با کیفیت مورد نیاز، به مقدار مورد نیاز و ‏دقیقا در زمان مورد نیاز” تولید کنید.‏
تقسیم بندی های انجام شده در ادبیات موضوع ‏JIT‏ دامنه گسترده‌ای در برمی‌گیرد
‏ از جمله :‏JIT‏ بعنوان یک استراتژی ،JIT‏ بعنوان مدیریت کنترل موجودی ، مجموعه‌های خرید ‏JIT‏ و مدیریت تولید ‏JIT‏ استقرار ‏JIT‏ ‏و ارتباط ‏JIT‏ و منابع انسانی و … که همگی بعنوان مجموعه‌ای از فنون مرتبط با ‏JIT‏ بررسی می‌شود. انچه که در این مقاله بدان ‏پرداخته شده رویکرد ‏JIT‏ به سیستم های تولیدی و مقوله برنامه ریزی توید است .‏
‏ در این تحقیق ضمن بررسی سیستم تولیدی ‏JIT‏ و نظامهای مرتبط با ان به بررسی اهداف تولید بموقع ‏‎ JITوتکنیک های طراحی ‏سیستم تولیدی ‏JIT ‎‏ به صورت عملی پرداخته شده است.‏
در بخش سوم به مطالعه وضعیت موجود سیستم تولیدی یک کارخانه مورد مطالعه ” شرکت ریخته گر و آهنگر ‏فن آور ( رافکو )” پرداخته و سپس در بخش چهارم به تطبیق سیستم تولید بهنگام ‏JIT‏ با سیستم تولید شرکت ‏پرداخته شده بطوریکه تکنیک های طراحی سیستم ‏JITبرای خط تولید شرکت بصورت عملی تشریح شده است .‏
‏ حاصل کار اینکه در هر مورد با دادن راهنمائی ها و مشاوره به مدیریت شرکت به اجرای سیستم ‏JIT‏ طراحی ‏شده اقدام گردید.‏
در بخش چهارم نیز با طراحی سیستم کارت های کانبان( واضح ترین صورت پیاده سازی سیستم ‏JIT‏) برای خط تولید شرکت مورد مطالعه ‏اقدام به تشریح کارکرد سیستم کانبان طبق خط تولید فوق گردیده است.‏
در بخش پنجم نیز مطالبی در مورد خرید و تحویل بهنگام که امور پشتیبانی سیستم تولید بهنگام هستند به اختصار اورده شده است .‏

بخش اول :‏
اهداف و رویکرد های سیستم
‏ تولید بموقع ‏JIT
‏۱-۱‏ مقدمه:‏
با موفقیت کارخانجات ژاپنی در بازارهای جهانی توجه بسیاری از شرکت های غربی به این ‏موفقیت ها معطوف شد. بسیاری معتقدند که سنگ بنای موفقیت ژاپنی ها در تولید ‏JIT‏(تولید ‏بموقع) است.‏
‏ بطور کلی ‏JIT‏ نوعی فلسفه تولیدی است یا یک هدف بسیار ساده یعنی:” اقلام مورد نیاز را ‏با کیفیت مورد نیاز، به مقدار مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز” تولید کنید.‏
سیستم ‏JIT‏ ابتدا در اوایل دهه ۱۹۶۰ توسط تائیچی اونو در شرکت تویوتا ‏Toyota‏ به عنوان ‏ابزاری برای برآورده ساختن خواسته های مشتری با حداقل تاخیر معرفی و به کار گرفته شد. به ‏همین دلیل تائیچی اونو اغلب به عنوان پدر نظام تولید بهنگام نامیده می شود. این نظام در طول ‏بحران نفتی سال ۱۹۷۳ مورد حسایت وسیعی قرار گرفت و سپس از آن توسط بسیاری از ‏سازمانهای دیگر انتخاب گردید.‏
این روش بر روی افراد، کارخانجات و سیستم ها متمرکز بود. ‏JIT‏ در آغاز به عنوان روشی ‏برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود امروزه ‏JIT‏ به یک فلسفه مدیریتی ‏شامل مجموعه ای از علوم و در اختیار گرفتن یک سری از اصول و تکنیک های تولید گسترش ‏یافته است.‏
‏ تولید بهنگام در صورتیکه به شکل مناسب در یک سازمان بکار گرفته شود ظرفیت تقویت ‏مزیت رقابتی سازمان را در بازار به شکل اساسی با کاهش اتلاف ها و بهبود کیفیت محصول و ‏بهره وری تولید دارا خواهد بود.‏
‏ در ژاپن زمینه های فرهنگی قوی درارتباط با ظهور ‏JIT‏ وجود دارد. توسعه ‏JIT‏ در ‏کارخانجات تولید تویوتا متاثر از همین فرهنگ قوی بوده است. اخلاق کار ژاپنی یکی از این ‏عوامل است. اخلاق سخت کوشی در مدت کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی دوم ظهور ‏نمود و به عنوان یک قسمت مکمل در موفقیت اقتصاد ژاپنی ها دیده شد.‏

فهرست مطالب

اول اهداف و رویکرد های سیستمتولید بموقع JIT1

۱-۱ مقدمه ۲

۲-۱ رویکردها و نگرش ها به JI 3

۳-۱ اهداف رویکرد JIT ۵

۱-۳-۱ ضایعات صفر ۵

۲-۳-۱ موجودی صفر۷

۳-۳-۱ زمان Set up یا آماده سازی صفر

۴-۳-۱ زمان پیشبرد صفر ۱۰

۵-۳-۱ جابجایی صفر ۱۲

۴-۱ عناصر کلیدی رویکرد JIT 13

۱-۴-۱ تطابق طرح محصول با تقاضای بازار ۱۴

۲-۴-۱ تعریف خانواده های محصول و تولید جریان مبنا ۱۵

۳-۴-۱ رابطه با تامین کنندگان در محیط JIT ۲۰

بخش دوم اشنایی باسیستم مورد مطالعه ( شرکت ریخته گر و اهنگر فن اور(رافکو) ( وضع موجود ) ۲۳

۱-۲ مقدمه ۲۴

۲-۲ معرفی شرکت ۲۴

۳-۲ واحد های اصلی شرکت(چارت سازمانی) ۲۴

۴-۲ برنامه اصلی تولید MPS (موجود شرکت) ۲۶

۵-۲ خط تولید فعلی شرکت ۲۹

۶-۲ سیستم برنامه ریزی تولید فعلی شرکت ۴۳

بخش سوم تکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT ۵۲

۱-۳ مقدمه ۵۳

۲-۳ تکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT ۵۳

۱-۲-۳ تکنیک های برنامه ریزی تولید ۵۵

الف -۱-۲-۳ تطابق ماهانه ۵۶

ب -۱-۲-۳ تطابق روزانه ۶۱

۲-۲-۳ تکنیک های ساده سازی فرآیند ساخت و کاهش زمان های پیشبرد ۶۳

الف-۲-۲-۳ کاهش زمان صف ۶۷

ب-۲-۲-۳ بچ یا دسته های کوچک تولیدی و انتقالی ۶۸

۳-۲-۳ تعادل خط ۷۱

۴-۲-۳ کنترل خودکار سطح تولید ۷۳

۵-۲-۳ استانداردهای عملیاتی ۷۴

۶-۲-۳ همکاری دو جانبه ۷۸

۷-۲-۳ کاهش زمان حمل و نقل ۷۸

۸-۲-۳ کاهش زمان آماده سازی(Set up)

۹-۲-۳ رویکرد JIT به زمان انجام فرآیند ۷۹

۱۰-۲-۳ استفاده از منابع تولیدی ۸۴

الف-۱۰-۲-۳ نیروی کار انعطاف پذیر ۸۵

ب -۱۰-۲-۳ تجهیزات انعطاف پذیر ۸۵

۱۱-۲-۳ طراحی محصول برای سادگی در ساخت و مونتاژ ۸۶

بخش چهارم طراحی سیستم کانبان شرکت مورد(شرکت رافکو)

۸۸

۱-۴ مقدمه ۸۹

۲-۴ سیستم کانبان ۸۹

۳-۴ سیستم های کششی وفشاری مدیریت تولید ۹۰

۵-۴ انواع کارت های کانبان ۹۵

۱-۵-۴ کانبان برداشت ۹۶

۲-۵-۴ کانبان تولید ۹۶

۶-۴ جریان کارت های کانبان ۱۰۱

۷-۴ جریان کارت های کانبان در خط تولید(شرکت مورد مطالعه) ۱۰۶

۸-۴ جریان کارت ها ی کانبان در یک ایستگاه کاری ۱۱۲

۹-۴ عملکرد کانبان ۱۱۹

۱۰-۴ ارتباط با فروشندگان توسط سیستم کانبان ۱۲۲

۱۱-۴ کانبان به عنوان یک تکنیک بهبود کیفیت ۱۲۳

بخش پنجم خرید وتحویل بهنگام ۱۲۴

۱-۵ خرید به هنگام ۱۲۵

۲-۵ تفاوت بین خرید سنتی و به هنگام ۱۲۵

۳-۵ انتخاب عرضه کننده ۱۳۱

۱-۳-۵ منافع مشتری ۱۳۱

۲-۳-۵ منافع عرضه کننده ۱۳۲

۴-۵ معیار و انتخاب عرضه کنندگان ۱۳۴

۵-۵ تحویل به هنگام ۱۴۲

۱-۵-۵ بهبود تحویل به مشتری از طریق تعریف و حل مشکل ۱۴۳

۲-۵-۵ بهبود تحویل به مشتری با پیش بینی و برنامه ریزی نیازمندی های توزیع ۱۴۸

۶ منابع ۱۵۱


قیمت : 14000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات