تحقیق هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  تحقیق هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی

تحقیق هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی

دانلود تحقیق هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی

پیشگفتار :‏
‏- هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :‏
میتواند موارد زیر باشد : ‏
الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی ‏
ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در ‏یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت ‏
یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، باید هزینه های هنگفت ‏مالی و انسانی را متحمل شود تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به ‏نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .‏
داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را برآن ‏داشت تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و ‏جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .‏
ازطرفی سودآوری شرکت رابطه مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت ‏سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر است و نیز طول عمر یک بنگاه ‏اقتصادی نیز خود باعث می شود تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .‏
اما ازآنجا که هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی در دوره عمر خود مراحل رشد سودآوری و افول را ‏طی میکند بنابر این شناخت عواملی که باعث فرصت برای یک سازمان یا شرکت میشود و نیز ‏عوامل تهدید کننده بقاء و دوام آنچه از داخل و خارج سازمان از ضروریات حیات یا دوره زندگی ‏شرکت میباشند . دیگر اینکه شرکتها برای رسیدن به سود بیشتر و نیز اعتبار و هویت سازمانی ‏احتیاج به داشتن فعالیت در سهم بالای بازار و شناخت ازطرف مشتریان میباشند .که وجود ‏شرکتهای رقیب در یک رشته صنعت باعث رقابت برای رسیدن به سهم شایسته ای ازبازار ‏میگردد . ‏
استفاده از تکنیکها و روشها و استراتژی های خاص و کارآمد شرکت را در رسیدن به پیروزی در ‏این رقابت و نیز دست یافتن به رهبری بازار رهنمون میشود که میتواند با دردست گرفتن سهم ‏عمده فعالیت بازار باعث اعتبار سازمانی برای شرکتها و نیز با استفاده از روشهای کنترلی در بازار ‏بعنوان یک تاثیرگذار قلمداد شود .‏
حل سوال اینجاست ، چگونه میتوان به این مهم دست یافت ؟
رسیدن به چنین هدفی آرزوی هربنگاه اقتصادی است اما چرا فقط چند شرکت میتوانند موفق ‏شوند و دیگر شرکتها استفاده چندانی نمیتواند از فعالیت خود ببرند .‏
پاسخ به این سوالات مذکور را به این ترتیب بیان میکنیم .‏
مدیریت عالی سازمان با عنوان یک تشخیص دهنده و راهبر در سطح بالای سازمانی با انتخاب ‏گزینه های صحیح و درست از استراتژی ها و تصمیمات در شرایط مختلف میتواند سازمان را به ‏سطح مطلوبی از بازدهی و بهره وری و نیز رشد سازمانی سوق دهد . شناخت عوامل محیطی ‏درونی و بیرونی نیز مطلع بودن از اوضاع اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مدیران را در انتخاب راه ‏و رسم مشخص و مطمئن در پیمودن مسیر خاص یاری میکند .‏
اما گاهی سازمان یک هدف بلندمدت برای خود در نظر میگیرد . رسیدن به هدف بلند مدت با ‏شناخت از آینده ای که هیچگاه معلوم نیست و در دنیای بسیار متغیر امروزی هیچ معیاری برای ‏آن نمیتواند متصور بود ، چگونه میتواند میسر باشد ؟ ‏
جدای از مطالعات محیطی ازقبیل درونی و بیرونی و نیز شناخت از اوضاغ اجتماعی ، سیاسی و ‏فرنگی و نیز قوانین دولتی ، استفاده از نوع تکنولوژی در شرکتها و نیز بررسی بازارها درحال و ‏آینده و تشخیص بموقع تغییر نیازها در جوامع میتواند مدیران عالی سازمان را در رسیدن به ‏اهداف بلند مدت سازمانها رهنمون شوند . ‏
عوامل نام برده فوق خود دارای یک روش سیستمی و موقعیتی است که از آن بعنوان مدیریت ‏استراتژیک یاد میشود . اگر مدیریت استراتژیک با استفاده خلاقانه و درست موقعیتی در مقاطع ‏مختلف زمانی انجام شود سازمان را به سطحی قابل قبول از سودآوری خواهد رساند وگرنه ‏تمامی امکانات منابع و داراییهای سازمان را به باد خواهد داد و شرکت را به زوال و نیستی ‏میکشاند . ‏
شناخت مراحل سیستماتیک مدیریت استراتژیک نخستین گام در استفاده از آن میباشد . داشتن ‏دیدگاهی راهبردی برای مدیران سازمانها امتیازی است که میتواند به بهره وری و موقعیت ‏سازمان بیانجامد ، هرچند که این موضوع آنقدر وسیع است که تنها با مطالعه ای کلی از آن بسنده ‏میکنیم .‏

تاریخچه :‏
از مطالعات تاریخی میتوان دریافت که استراتژی های سیاسی و نظامی از دوران پیش از تاریخ نیز ‏وجود داشته اند . با پیچیده تر شدن و بزرگتر شدن و نیز متمدن تر شدن جوامع ، تعارضات ‏وامیران ، سیاستمداران و فرماندهان روز به روز شدت گرفت که به مطالعه مفاهیم استراتژیک نیاز ‏پیدا شد نا آنکه مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته که چکیده ای از آن را در سخنان بزرگانی ‏چون سانتسو ، ماکیاولی ، ناپلئون و …. می بینیم ‏
همچنین بنیادی ترین اصول استراتژی ( نظامی و سیاسی ) در دوران پیش از مسیحیت در جوامع ‏مهم آن روز ازقبیل ایران ، یونان و روم نیز وجود داشت و سازمانهای امروزی در اولین مرحله ‏این اصول را با محیط و موقعیت خاص خود منطبق کرده اند .‏
مفاهیم نظامی در گذشته هنوز هم بر اندیشه استراتژیک در دوران جدید سایه افکنده است ‏ازجمله آنکه شارن هودست ، نیاز به تحلیل نیروها و ساختارهای اجتماعی را بعنوان مبنای درک ‏شیوه های فرماندهی اثربخش و مدرک مورد استفاده قرار میدهد .‏
فردریک کبیر این نکته را در قلمرو فرماندهی خود به اثبات رسانیده است . وی با تکیه بر اینگونه ‏تحلیلها ، آموزش و انظباط و اقدام سریع را بعنوان مفاهیم اساسی برای یک فرهنگ منسجم ‏آلمانی که پیوسته باید برای جنگ در جبهه آماده باشند بکار گرفت .‏
فون بولو نیز چیرگی نقش استراتژیک موضع گیری جغرافیایی و نظامهای پشتیبانی تدارکاتی را ‏در استراتژی مورد تاکید قراردهد ‏ ‏
صدها مورد از موارد بالا گویای آن است که تمامی این متفکران و مدیران عصر جدید اصول ‏کلاسیک استراتژی را به دوران یونان باستان بکار گرفته میشد مورد استفاده قرار داده اند .‏
پس میتوان از تجزیه و تحلیل استراتژی های نظامی –  سیاسی در دوران گذشته و بخصوص ‏دوران باستان به نکات قابل توجهی دست پیدا کرد که برای طرح راهبرد های امروزی موثر و ‏مفید واقع شود .‏
اول اینکه تمامی استراتژی های اثربخس سه عنصر مهم دارند ‏
الف –  مهمترین هدفهایی که باید حاصل شوند .‏
ب – برترین و بهترین سیاستها و روشهایی که باید برای انجام عملیات ها بکار گرفته شوند .‏
ج – توالی عملیات عمده ای که باید به هدفهای مشخص و معیارهای معین منجر شود ‏
‏.‏
دوم : استراتژیهای اثربخش حول چند محور و چند حرکت اساسی که به آنها همبستگی و تمرکز ‏و توازن میدهد تشکیل میشود که بعضی از حرکتها موقتی و بعضی دیگر تا پایان عمر استراتژی ‏پایدارند ‏
‏.‏
سوم : استراتژیها نه فقط با مسائل غیرقابل پیش بینی که با امور ناشناخته سروکار دارند و ‏همچنین تحلیل گری نیز نمیتواند معیین کند که تعاملات و نیز نیروهای درون و بیرون سازمان تا ‏چه حد برای سازمان ایجاد فرصت و یا تهدید میکنند ‏

چهارم : همانطوریکه در یک نبود اجزاء یک لشگر یا واحد نظامی دارای استراتژیهای عملیاتی، ‏صحرایی ، جنگی و پیاده و توپخانه و …. هستند . یک سازمان نیز باید دارای سلسله مراتبی از ‏استراتژیها باشند که به یکدیگر وابسته و پیوسته بوده و دو به دو یک دیگر را تقویت کنند . هریک ‏از این استراتژیها نیز باید خود کم و بیش کامل بوده و با اصل عدم تمرکز همگراباشد ‏
در نتیجه آنکه خمیر مایه استراتژی عبارتست از ایجاد و عنوان موضعی آنقدر قدرتمند که بتواند ‏تعاملات و تغییرات درونی و بیرونی سازمان را خنثی کرده و به هدفهای خود برسد .‏

تعریف استراتژی و پیدایش آن :‏
استراتژی در معنی لغوی آن میتوان (( سوق دادن )) گسیل داشتن ، فرستادن بیان کرد ‏
این کلمه از نام استراتگوس ( ‏Strategos ‎‏ ) استراتژیک معروف یونانی گرفته شده است .در ‏بعضی از منابع لاتین هم استراتژی از مفهوم استریوم ( ‏Strratum‏ ) به معنای راه و مسیر بیان ‏شده است .‏
اما بعلت آنکه استراتژی بیشتر در مفهوم و قلمرو نظامی قرار گرفته است ، از آن بیشتر در حیطه ‏نظامی استفاده میشود . طبق این نظر تعریف جنگی استراتژی عبارتست از علم و هنر ، نحوه ‏آرایش سپاه و یکی از طرفین متخاصم در جنگ است که حرکات طرف دیگر جنگ را خنثی کند ‏‏. با بررسی در تاریخ و متون گذشته میتوان دریافت که استراتژیهای نظامی و دیپلماتیک از دوران ‏گذشته همراه با تاریخ انسانی بوده است .‏
نقش مورخان و شاعران و دانشمندان در ادوار گذشته در حقیقت این بوده که مجموعه ای از ‏دانش تجربی و آزموده شده ای را گرد آوری کنند و آنها را بعنوان وسیله ای برای آگاهی ، ‏بندگان بوجود بیاورند . ‏
با رشد و پیشرفت جامعه ها و نیز پیچیده تر شدن آنها ، وجود تعارضات میان امیران مردم ، ‏سیاستمداران و فرماندهان به مطالعه مفاهیم استراتژیک اساسی و آزموده پرداختند تا مجموعه بهم ‏پیوسته از اصول ویژه پدیدار شد .‏
ورود استراتژی در داخل حیطه علوم اجتماعی در حیطه اقتصاد بعد از نیمه اول قرن بیستم ‏میلادی جای خود را باز کرد .‏
اما استراتژی در معنای اقتصادی برای اولین بار توسط دو نویسنده به نامهای (( نیومن ))‌       ( ‏Neumen ‎‏ ) و مورگنتون ((‏Morgenstern ‎‏ )) که هم اقتصاد دان و هم ریاضیدان بودند بکار ‏گرفته شد . روش آنها بصورت عملکرد فردی بوده که سعی میکردند شرگردهای زیرکانه ‏دوبازیکن را که تلاش میکنند برطرف مقابل برتری یابند بطور منظم بیان کنند .‏
روابط بین سازمان و محیط خود بمنظور فراهم آوردن امکان برتری یافتن بر رقبا، منابع خویش را ‏به حرکت وا میدارد .‏
بعلت تغییرات متنوع و پیچیده که هر زمان با ان روبروست در مورد تعاریف و نظرات صاحب ‏نظران اتفاق نظر وجود ندارد .‏

فهرست مطالب
پیشگفتار : ۷‏
‏- هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی : ۷‏
تاریخچه : ۹‏
تعریف استراتژی و پیدایش آن : ۱۱‏
تعاریف مفهومی استراتژی : ۱۲‏
الف – الگوهای متفاوت استراتژی : ۱۴‏
تعاریف مدیریتی استراتژیک : ۱۷‏
مقدمه : ۱۹‏
تاریخچه : ۱۹‏
تعریف مشارکت : ۲۴‏
‏۵-۱-۱ : موانع در سر راه مشارکت : ۲۶‏
‏۵- ۱- ج : راههای غلبه بر موانع مشارکت : ۲۷‏
‏۵-۲- مشارکت در سازمانها : ۲۷‏
الف : تاریخچه تئوریک مشارکت : ۲۸‏
ب : اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی : ۲۹‏
ج : نگرشها و برخوردهای مختلف سازمانها با مشارکت : ۳۰‏
‏۵-۳ : عوامل کارآیی مشارکت : ۳۲‏
الف : پشتیبانی ودرگیر شدن مدیریت مالی سازمان و جامعه کارکنان در امر مشارکت : ۳۲‏
ب : احساس نیاز به مشارکت برای بهتر کردن اوضاع کاری : ۳۲‏
ج : پشتیبانی کارکنان : ۳۳‏
د : مشاوران شایسته وکاردان : ۳۴‏
ه : برقرار بودن نگرش منظومه ای : ۳۴‏
‏۵- ۴ : نحوه مشارکت کارکنان در سازمان : ۳۴‏
‏۱) حق اظهار : ۳۸‏
‏((۲- درجه مشارکت : ۳۸‏
الف : نظام اولیه صندوق پیشنهادها : ۳۸‏
ب : مشاوره : ۳۹‏
ج : پیشنهادهای مشترک : ۳۹‏
‏۳- دامنه مشارکت : ۳۹‏
‏۵-۵ : اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی : ۳۹‏
الف : برنامه ریزی مدیریت مشارکتی : ۴۰‏
ب : بکارگیری ساختار نظام پیشنهادها : ۴۰‏
ساختارهای نظام پیشنهادها : ۴۱‏
خلاصــــه : ۴۳‏
تدوین استراتژی و انتخاب آن : ۴۴‏
الف : عوامل موثر بر انتخاب استراتژی : ۴۵‏
‏۱-نقش استراتژی گذشته : ۴۵‏
‏۲- میزان و درجه وابستگی موسسه به محیط خارجی : ۴۶‏
‏۳ – میزان ریسک پذیری و نحوه آن در استراتژی از طرف موسسه : ۴۷‏
‏۴- ملاحظات و پیش بینی های سیاسی داخل موسسه : ۴۸‏
‏۵- ملاحظات زمانی و موقعیتی : ۴۹‏
‏۶- واکنشهای رقابتی در یک رشته صنعت : ۴۹‏
‏۷- رویکرد اقتضایی در انتخاب استراتژی : ۴۹‏
ب : تجزیه و تحلیلهای موثر درانتخاب استراتژی.. ۴۹‏
‏۱ : تجزیه و تحلیل سبدی در انتخاب استراتژی : ۴۹‏
‏۱- الف : تعریف هدف و فرآیند تجزیه تحلیل سبدی : ۵۰‏
تعریف : ۵۰‏
‏۱-ب : فرآیند تجزیه تحلیل سبدی : ۵۰‏
‏۱-ب -۱ : تعریف واحد استراتژیک : ۵۱‏
‏۱-ب – ۲ : تهیه ماتریس سبدی با توجه به نوع فعالیت : ۵۱‏
الف : جاذبه بازار : ۵۲‏
‏۱-ب – ۳ : در مرحله سوم و آخر ، فرآیند تجزیه تحلیل سبدی ماتریس تعبیر میشود : ۵۳‏
انتخاب استراتژی ها باید همپوشانی و خاصیت تقویت کنندگی داشته باشد . ۵۴‏
‏۲- فنون سرآمد مدیریت استراتژیک در تدوین استراتژی سازمانی : ۵۴‏
‏۲-الف-۲- تجزیه تحلیل مجموعه ای از استراتژی ها : ۵۷‏
‏۳-۱-۲-۱-۳- سبد جنرال الکتریک : ۵۹‏
‏۲-الف – ۴: تجزیه تحلیل هافروماتریس ارزشیابی کالا / بازار : ۶۱‏
‏۲-ب : فنون استفاده درتوسعه استراتژی های موسسه وواحداستراتژیک بازرگانی : ۶۲‏
‏۲- ب -۱ : منحنی عمر کالا و تابلو رقابت : ۶۲‏
‏۲-ب-۲ : منحنی های یادگیری : ۱٫ ۶۴‏
‏۲-ب-۳ : وکتور شد انسف : ۲٫ ۶۵‏
‏۲-ب-۴ : فنون دیگری برای تجزیه و تحلیل : ۶۶‏
‏۲-ب-۴-۱: تجزیه تحلیل پایمز : ۶۶‏
‏۲-ب-۴-۲- : تجزیه و تحلیل جاذبه بازار و نمودار راهبردی : ۶۸‏
‏۳-الف- استراتژی های رفتاری موسسه : ۲٫ ۶۸‏
‏۳-الف- ۱ : سلسله مراتب استراتژی های مورد استفاده در سازمانها و محتوای آنها : ۶۹‏
‏۳-الف – ۱-۱: استراتژی های موسسه ای یا اصلی : ۷۰‏
د ) استراتژی های واکنش دار : ۱٫ ۷۱‏
‏۳-الف-۱-۲: استراتژی های موسسه ای رقابتی : ۷۱‏
‏۳-الف -۱-۳: تصمیمات تاکتیکی و یا استراتژی های کمکی : ۷۳‏
‏۳-الف-۲: استراتژیها برحسب اهداف و وظایف : ۷۳‏
‏۳-الف- ۳: استراتژیهای رشد و توسعه : ۷۴‏
‏۳-الف-۳-۱: استراتژی های رشد داخلی : ۷۴‏
الف : استراتژی های یکپارچگی : ۷۴‏
ج : استراتژی های تنوع سازی : ۷۷‏
الف : استراتژی های تک بعدی : ۷۷‏
‏۳-۲-۳-۲: استراتژی های رشد خارج از موسسه : ۸۰‏
اجرا و کنترل استراتژی : ۸۴‏
‏۱- اجرای استراتژی ها : ۸۶‏
‏۳-۱-۱- فرآیند اجرای استراتژی ها : ۸۶‏
‏۱-۲- همآهنگی بین استراتژیها در واحدهای مختلف موسسه : ۸۸‏
‏۱: همآهنگی میان واحدهای استراتژیک بازرگانی : ۸۸‏
ب : همآهنگی در انجام یک استراتژی در بین بخشهای زیرمجموعه یک واحد استراتژیک : ۸۹‏
‏۳-۲-: ایجاد همآهنگی استراتژیک : ۹۱‏
‏۳-۲-۱: انتخاب استراتژی و پیاده کردن آن : ۹۱‏
الف :دستورالعمل کلی است برای یک موقعیت خاص یا اتخاذ یک تصمیم : ۹۱‏
ب : معیارهای نتیجه گیری از فعالیتها را معین میکند : ۹۱‏
ج : فرآیند کنترلی بر روی رفتارهای موسسه ایجاد میکند : ۹۲‏
‏۳-ب-۳ : استراتژی ها و سیاستهای مربوط به بازاریابی : ۹۴‏
‏۴-ب: استراتژیها و سیاستهای منابع انسانی : ۹۷‏
‏۴-ب-۴ : استراتژی های سیاستهای تحقیق و توسعه ‏R&D  : ‎‏۹۸‏
‏۳-ج-۱ : تنظیم ساختار سازمانی با استراتژی های انتخاب شده : ۹۹‏
ا-ب : ساختار سازمانی وظیفه ای : ۲٫ ۱۰۰‏
‏۱- ج : ساختار سازمانی گسترده یا تفکیک شده ۳٫ ۱۰۰‏
ب : ساختارهای پایه : ۱۰۰‏
‏۱) تقسیم به بخشهای وظیفه ای یا تخصصی : ۱۰۱‏
پ) ساختار سازمانی مختلف : ۱۰۲‏
ت ) ساختار سازمانی ضمیمه ای : ۱۰۲‏
ت-۱) ساختار سازمان پروژه ای : ۱۰۳‏
پ-۳: ساختارهای سازمانی شبکه ای : ۱۰۵‏
ب: سازمانهای شبکه ای متوازن : ۱۰۶‏
پ: سازمانهای شبکه ای پویا : ۱۰۶‏
پ-۴- سازمان خوشه ای : ۱۰۷‏
‏۴-۲-۳: فرهنگ و فضای سازمانی : ۱۰۷‏
‏۴-ج-۳: سبک رهبری استراتژیک در سازمان : ۱۰۹‏
‏۴-۳- آماده کردن برنامه های اجرایی و تخصیص منابع به آنها : ۱۱۱‏
‏۴-د-۲ : برنامه های یکباره ای : ۱۱۲‏
‏۴-د-۳: تخصیص منابع و بودجه بندی : ۱۱۳‏
‏۲-۴: کنترل استراتژی ها و برنامه های عملیاتی : ۱۱۳‏
‏۴-۳-۱: کنترل استراتژیک و فرآیند آن : ۱۱۴‏
پ : مقایسه نتایج تحقق یافته استانداردها : ۱۱۶‏
ت : حل مشکلات و اتخاذ تدابیر اصلاحی : ۱۱۶‏
‏۴-۲-۲: موارد مهم در فرآیند کنترل استراتژیک : ۱۱۶‏
پ : بازخورد : ۱۱۸‏
ت : فنون کنترل استراتژیک : ۱۱۸‏
‏۱- مقدمه : ۱۲۲‏
عوامل بحران زا در اعمال فشار بر موسسه : ۱۲۳‏
‏۱) مشتریان : ۱۲۴‏
‏۲) تامین کنندگان مواد اولیه : ۱۲۴‏
‏۳) شرکتهای رقیب : ۱۲۴‏
‏۲- دولت : ۱۲۵‏
‏۳- گروههای فشار : ۱۲۶‏
‏۳-۱- گروههای فشار مذهبی : ۱۲۶‏
‏۳-۲- گروههای فشار اقتصادی : ۱۲۶‏
‏۳-۳- گروههای فشار اجتماع : ۱۲۶‏
‏۴- محیط موسسه : ۱۲۷‏
‏۴-۱- گروههای فعال : ۱۲۸‏
‏۱- آیا مباحثات علیه این مورد از سوی عامه مردم قابل جذب است ؟ ۲٫ ۱۲۸‏
‏۵- گروه فعال خاص این مورد تا چه حدی قوی است ؟. ۱۳۱‏
گروههای فعال فشار قدرت خود را از دو منبع اصلی کسب میکنند : ۱۳۱‏
چرخش راهبردی چیست ؟. ۱۳۳‏
اما در کسب وکار چگونه است ؟. ۱۳۳‏
منابع: ۱۳۴‏
مجلات تدبیر. ۱۳۵‏
مقالات: ۱۳۵‏


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات