پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیاره

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیاره

Theses changes in AHP hierarchy with non-linear mathematical relationships between criteria and sub-criteria and

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها

توضیحات:

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی با موضوع ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها، در قالب فایل word و در حجم ۱۰۷ صفحه.

چکیده:

از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع  می تواند تاثیر به سزایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسانها داشته باشد ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در این زمینه یاری کند کاملا محسوس می باشد. یکی از کار آمد ترین این تکنیک ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical hierarchy process است که برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در دهه ی ۱۹۷۰ مطرح شد. این تکنیک بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریو های مختلف را به مدیران می دهد.

این فرایند با توجه به ماهیت ساده و در عین حال جامعی که دارد مورد استقبال مدیران و کاربران مختلف قرار گرفته است، لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با نگرشی متفاوت در مقایسه ی دو به دوی معیار ها و زیر معیار ها در این فرایند نتایج حاصل از این روش به واقعیت موجود نزدیک تر شود. بر همین اساس با توجه به اینکه هر معیار یا زیر معیاری در این فرایند در سطوح مختلف دارای مطلوبیت متفاوتی می باشد پس بهتر است با توجه به مطلوبیت معیار ها در هر سطح آنها را دو به دو با هم مقایسه کرد.

جهت آزمایش نتایج حاصل از این کار پژوهشی تکنیک حاصله به صورت حل یک مسئله پیاده گردیده که در این پایان نامه موجود می باشد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول، کلیات  

 موضوع تحقیق

 بیان و تعریف موضوع

 اهداف تحقیق

 فرض تحقیق

 قلمرو علمی تحقیق

 قلمرو مکانی

 متدولوژی تحقیق

 روش تحقیق:

 روش گردآوری اطلاعات

 محدودیت های تحقیق

فصل دوم، مروری بر ادبیات تحقیق  

پیشگفتار

 کلیات

 اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 گام های فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 ساختن سلسله مراتبی

  انواع سلسله مراتبی ها

 روش ساختن یک سلسله مراتبی

 محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 روش های محاسبه وزن نسبی

 روش حداقل مربعات

 روش حداقل مربعات لگاریتمی

 روش بردار ویژه

 روش های تقریبی

 محاسبه وزن نهایی

 محاسبه نرخ ناسازگاری

 ماتریس سازگار

 ماتریس ناسازگار

 الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس

الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی

 سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها

 تئوری مطلوبیت

 مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات

 نظریه کاردینالی مطلوبیت

 نظریه اردینالی مطلوبیت

 مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی

 نرخ نهایی جانشینی

 رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی

 بررسی سوابق گذشته

فصل سوم، تجریه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی

 تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی

فصل چهارم، نتیجه گیری و پیشنهادات

 نتیجه گیری

 پیشنهادات

فهرست منابع

پیوست: تصمیم‌گیری چیست  

 تصمیم‌گیری چیست

 مقدمه و کلیات

 تعریف تصمیم گیری و مراحل آن

 ویژگیهای یک تصمیم خوب

 انواع تقسیمات در تصمیم گیری

 تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده

 تصمیمات فردی و گروهی

 تصمیمات فردی

 تصمیم گیری گروهی

 مدلهای کلان تصمیم گیری

 مدل راضی کننده

 مدل علاقه ضمنی

 مدل علاقه ضمنی

 مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی

 محیطهای کلان تصمیم گیری

 قطعی و معین

 تحت ریسک

 عدم قطعیت

 تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن

 تعریف تصمیم گیری چند معیاره

 تعاریف و مفاهیم اولیه

 هدف بصورت یک تابع (Objective

 راه حل بهینه (Optimal Solution

 آلترناتیو

 معیار

 راه حل برتر (Preferred Solution

 راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution

 راهحل موثر (غیرمسلط

 مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری

 تبدیل معیارهای کیفی به کمی

 خطکش مقیاس

 منطق فازی (Fuzzy Logic

 نرمالیزه کردن

 نرمالیزه کردن برداری

 نرمالیزه کردن خطی

 روش سوم نرمالیزه کردن

 وزندهی

 روش آنتروپی

 روش مقایسات زوجی

 انواع تکنیکهای MCDM

 روش Dominance

 روش Maximin

 روش Maximax

 روش Conjunctive

 روش Disjunctive

 روش Lexicography

 روش حذفی

 تکنیک های تعاملی

 روش مجموع ساده وزین (SAW

 روش TOPSIS

 روش ELECTRE

 روش AHP

 روش DEMATEL

 روش NAIADE

 تکنیکهای پیشرفته تعاملی

 روش EVAMIX

 روش MAVT

 روش UTA

 روش MAUT

 روش SMART

 روش ORESTE

 روش PROMETHEE

 روش REGIME

 روش PAMSSEM

 مقایسه تکنیکهای MCDM


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات