مقاله آشنایی با مفاهیم کیفیت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله آشنایی با مفاهیم کیفیت

paper familiar with the concepts of quality

دانلود مقاله آشنایی با مفاهیم کیفیت
‏۱- اصلاعاتی درباره سازمان بین المللی استاندارد ‏‎(ISO)‎
ISO، سازمان پشت صحنه حامی ‏ISO 9000
مجموعه استانداردهای بین المللی ‏ISO 9000‎‏ برای مدیریت کیفیت ، در بیش از ۷۰ کشور ‏مورد استفاده قرار گرفته است و هزاران سازمان تولیدی و خدماتی د رهر دو بخش دولتی و ‏خصوص در حال پیاده کردن و اجرای این مجموعه استانداردها هستند.‏
ISO 9000‎‏ ، یکی از موفق مجموعه استانداردها در تاریخ سازمان بین المللی استاندارد ‏‎(ISO)‎‏ ‏بوده که معروفیت زیادی را نیز برای این سازمان کسب کرده است و نام ‏ISO‏ را در کنار ‏متخصصینی که مستقیماً در ارتباط با استاندارهای فنی هستند، در سطح وسیعتری از جامعه ‏تجاری مطرح نموده است. با این حال بسیاری از افراد این جامعه ممکن است شناخت کافی در ‏مورد سازمان پشتیبان ‏ISO 9000‎‏ و کار ان نداشته باشند.‏

سازمان بیش از فقط ‏ISO 9000‎
ISO 9000‎‏ تنها یک مجموعه استاندارد از هزاران استاندارد بین المللی است که ‏ISO‏ از بدو ‏شروع فعالیت هایش در سال ۱۹۴۷ میلادی منتشر کرده است. ‏ISO‏ در زمینه های فنی زیر ‏استاندارد تهیه می کند:‏
مهندسی مکانیک ، مواد شیمیایی پایه، مواد غیر فلزی، فلزات و سنگهای معدنی ، پردازش ‏اطلاعات (انفورماتیک)، گرافیک ، عکاسی ، کشاورزی ، ساختمان، تکنولوژی های خاص، ‏بهداشت و درمان ، موضوعات پایه، محیط زیست ، بسته بندی و توزیع کالا.‏

نام ‏ISO
ISO‏ ، سازمان بین المللی استاندارد است . کلمه ‏ISO‏ یک علاومت اختصاری نیست بلکه ‏نامی است که از کلمه یونانی ‏ISOS‏ به معنای ”مساوری“ مشتق شده است که ضمناً ریشه ‏پیشوند ‏ISO‏ در لغاتی مانند ‏isometric‏ (هم اندازه، دارای ابعاد مساوری) و ‏isonomy‏ (تساوی ‏قوانین ، یا تساوی افراد در برابر قانون) نیز هست . ارتباط منطقی دو کلمه ”مساوی“ و ‏‏”استاندارد“ منجر به انتخاب نام ‏ISO‏ برای این سازمان شده است. به علاوه ، استفاد هاز نام ‏واحد ‏ISO‏ برای مشخص کردنا ین سازمان ، از وفور علائم اختصاری (نظیر ‏ISO‏ ‏‎(International ‎Organiztion For Stadradization)‎‏ در زبان انگلیسی، یا ‏OIN‏ ‏Ormanization Intrenational De ‎Normalisation)‎‏ در زبان فرانسه) که از ترجمه ‏‎(International Organization For ‎Standardization)‎‏ ناشی می شود جلوگیری می کند . لذا در تمام کشورها نام کوتاه سازمان ‏همیشه ‏ISO‏ است.‏

غیر دولتی
ISo‏ یک سازمان غیر دولتی است. این سازمان جزیی از سازمان ملل متحد به حساب نمی ‏آید. اعضاء این سازمان که در حال حاضر از ۱۱۰ کشور انتخاب شده اند، نمایندگان دولتی ‏نیستند، بلکه سازمانها و موسساتاستاندارد ملی هستند که براساس رویه یک سازمان از هر ‏کشور انتخاب می شوند.‏

اختیاری
استفاده از استانداردهایی که توسط ‏ISO‏ تهیه می شوند اختیاری است و ‏ISO‏ هیچگونه ‏قدرتی در رابطه با اجراء و پیاده کردن این استانداردها ندارد. درصد از استانداردهای این ‏سازمان که عمدتاً در رابطه با بهداشت ، ایمنی و محیط زیست هستند، در برخی ممالک به ‏عنوان بخشی از مقررات مورد استفاده قرار می گیرند، یا در قوانین آنها، به استانداردهای ‏مذکور ، به عنوان یک مبنای فنی ارجاع داده می شود. در هر صورت هر گونه اقتباس از این ‏استانداردها می تواند به صورت تصمیمات لازم الاجرای مقامات قانونی یا دولت های ‏کشورهای ذیربط درآید و ‏ISO‏ راساً هیچگونه اختیار قانونگذاری یا وضع مقررات ندارد.‏

اتفاق نظر
استانداردهای ‏ISO‏ ، تحت تاثیر نیروهای بازار شکل می گیرند. این استانداردها با اتفاق نظر ‏متخصصین بخشخای صنعتی ، فنی ، یا بازرگانی و برحسی نیازهای آنان به یک استاندارد ویژه ‏،تهیه می شوند. بعضی مواقع متخصصین نامبرده توسط متخصصین دولتی ، مقامات قانونی ، ‏مراکز آزمایشگاهی ، دانشگاهیان، گروههای مصرف کننده و دیگر سازمانهای ذیصلاح که در ‏رابطه با استاندارد در دست تهیه ، ابراز علاقه کرده اند، همراهی می شوند. گرچه استفاده از ‏استانداردهای ‏ISO‏ اختیاری است، ولی این واقعیتک ه استانداردهای مذکور در پاسخ به ‏خواسته های بازار و با اتفاق نظر گروههای ذینفع تهیه می شود، کاربرد گسترده این ‏استانداردها را تضمین می کند.‏

وظیفه ‏ISO
ISO‏ توافق نامه های فنی ای در سطح بین المللی تهیه می کند که به صورت استانداردهای ‏بین المللی منتشر می شوند. این کار یک فعالیت عمده ‏ISO‏ به حساب می آید. در طول سال ‏در هر روز کاری، بین ۱۲ الی ۱۵ گردهمایی توسط گروههای فنی ‏ISO‏ در سراسر جهان برگزار ‏می شو دکه در آنها کار اصلی تهیه استانداردها صورت می گیرد. در مجموع ، بیش از ۲۸۳ ‏گروه فنی وجود دار دکه سالانه حدود ‏
‏ ۰۰۰، ۳۰ متخصص در آن شرکت می کنند. دبیرخانه مرکزی ‏ISO‏ در ژنو کار هماهنگی ‏فعالیتهای فنی فوق الذکر و چاپ استانداردهای تکمیل شده را بر عهده دارد.‏

رعایت استانداردها
بررسی اینکه آیا استانداردها مطابق شرایط ذکر شده، اجرا می شوند یا نه در حیطه وظایف ‏ISO‏ نیست، این فرآیند بررسی که اصطلاحاً ”ارزیابی تطابق“ ‏‎(Confoormity Assessment)‎‏ ‏نامیده می شود، عملاً به عرضه کنندگان و مشتریان آنان در بخش خصوصی و مراکز قانونی ، ‏در مواردی که استانداردهای ‏ISO‏ در قوانین عمومی گنجانده شده باشد، مربوط می شود. به ‏علاوه تعداد زیادی ازمایشگاه و مراکز ممیزی یا به عبارت دیگر شخص ثالث وجود دارند که به ‏طور مستقل خدمات ارزیابی تطابق را برای تعیین انطباق فرآورده ها ، خدمات یا نظام ها با ‏استانداردهای ‏ISO، عرضه می کنند.‏
سازمان های مذکور ممکن است این خدمات را به نمایندگی از جانب یک مرجع قانونی ، یا به ‏صورت یک فعالیت تجاری که هدف آن ایجاد اعتماد بین عرضه کنندگان و مشتریان انان است، یا ‏به صورت یک فعالیت تجاری که هدف ایجاد اعتماد بین عرضه کنندگان و مشتریان آنان است. ‏ارائه دهند.در برخی کشورها، اعضاء‎ ISO‏ کار ارزیابی تطابق را به نیابت از دولت های متبوع ‏خود، یا به صورت یک، فعالیت حرفه ای انجام می دهند. بهرحال ، خود ‏ISO‏ هیچگونه اختیاری ‏در کنترل اینگونه فعالیتها ندارد.‏
آنچه ‏ISO‏ در این زمینه با مشارکت ‏IEC‏ ‏‎(International Electrotechnincal ommisison) ‎‎ ‎‏ انجام می دهد، عبارتا ست از تهیه کتب راهنمای ‏ISO/ IEC‏ که جنبه های مختلف ‏فعالیتهای مربوط به ارزیابی تطابق و سازمانهای دست اندرکار را شرح می دهد. ضوابط ‏اختیاری که در این کتب گنجانده شده، حاکی از اتفاق نظر بین الملی درباره عملکردهای مورد ‏پذیرش است. استفاده از این ضوابط به رفع تناقضات و ایجاد انسجام در ارزیابی تطابق در ‏سطح جهانی کمک کرده و داد و ستد بین المللی را تسهیل می کند.‏

فهرست مطالب
عنوان
‏ فصل ۱ – اطلاعاتی درباره سازمان بین المللی استاندارد ‏‎(ISO)‎

‏-‏Iso‏ ، سازمان پشت صحنه حامی ‏ISO 9000‎
‏-سازمانی بیش از فقط ‏ISO 9000‎
‏-نام ‏ISO
‏-غیر دولتی ‏
‏-اختیاری ‏
‏-اتفاق نظر
‏-وظیفه ‏ISO
‏-رعایت استانداردها
‏-صدور گواهی ‏ISO 9000‎
‏-علامت ‏ISO
‏-خانواده ‏ISO 9000‎
‏- ‏QSAR
‏-و سرانجام
فصل ۲- مبانی مدیریت کیفیت

‏- مقدمه و توضیح مفاهیم
‏- تغییر در مفهوم کیفیت
‏- مفهوم کیفیت
‏- کیفیت از دیدگاه ایزو ۹۰۰۰ ‏
‏- مدیریت کیفیت
‏- اهداف مدیریت کیفیت
‏- فایده نظام مدیریت کیفیت

عنوان

فصل ۳- نظام مدیریت براساس استانداردهای ‏ISO 9000‎

‏- مدلهای اجرایی استانداردهای ‏ISO 9000‎‏ ویرایش سال ‏‎۱۹۹۴‎
‏- ایزو ۹۰۰۱‏
‏- ایزو ۹۰۰۲‏
‏- ایزو ۹۰۰۳‏
‏- استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ‏ISO 9000- 2000‎
‏۱- مدل فرآیندی
‏۲-توالی
‏۳- بهبود مستمر
‏۴- رضایت مشتری ‏
‏۵- منابع
‏۶- لغات و اصطلاحات
‏۷- مطابقت با ‏ISO 14001‎
‏۸- مدلهای اجرایی استانداردهای ‏ISO 9000‎‏ ویرایش سال ۲۰۰۰‏
فصل ۴ – متن استاندارد ‏ISO 9001 – ۲۰۰۰‎
‏۰- مقدمه
‏۰- ۱- کلیات
‏۰-۲- نگرش فرآیندی
‏۰-۳- ارتباط با ‏ISO 9004‎
‏۰-۴- سازگاری با سایر سیستم های مدیریت

‏۱- دامنه کاربرد
‏۱-۱- کلیات
‏۱-۲- کاربرد
‏۲- استاندارد مرجع
‏۳- واژگان و تعاریف
عنوان

‏۴- سیستم مدیریت کیفیت
‏۱-۴- نیازمندی های عمومی
‏۲-۴- الزامات کستند سازی
‏۴-۲-۱- کلیات
‏۴- ۲- ۲- نظامنامه کیفیت
‏۴-۲-۳- کنترل مستندات
‏۴-۲-۴- کنترل سوابق کیفیت

‏۵- مسئولیت مدیریت
‏۵-۱- تعهد مدیریت
‏۵-۲- تمرکز بر مشتری (مشتری گرایی)‏
‏۵-۳- خط مشی کیفیت
‏۵-۴- طرح ریزی
‏ ‏ ‏۵-۴-۱- اهداف کیفیتی
‏۵-۴-۲- طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت
‏۵-۵- مسئولیت، اختیارات و ارتباطات
‏۵-۵-۱- مسئولیت و اختیار
‏۵-۵-۲- نماینده مدیریت
‏۵-۵-۳- ارتباطات داخلی
‏۵-۶- بازنگری مدیریت
‏۵-۶-۱- کلیات
‏۵-۶-۲- ورودی های بازنگری
‏۵-۶-۳- خروجی های بازنگری

‏۶- مدیریت منابع
‏۶-۱- تامین منابع

عنوان

‏۷-۵-۳- شناسایی و ردیابی
‏۷-۵-۴- اموال مشتری
‏۷-۵-۵- نگهداری و محافظت از محصول
‏۷-۶- کنترل وسایل پایش و اندازه گیری

‏۸- اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود
‏۸-۱- کلیات
‏۸-۲- پایش و اندازه گیری
‏۸-۲-۱- رضایت مشتری
‏۸-۲-۲- ممیزی داخلی
‏۸-۲-۳- پایش و اندازه گیری فرآیندها
‏۸-۲-۴- پایش و اندازه گیری محصول
‏۸-۳- کنترل محصول نامنطق
‏۸-۴- تجزیه و تحلیل داده ها
‏۸-۵- بهبود
‏۸-۵-۱- بهبود مستمر
‏۸-۵-۲- اقدامات اصلاحی
‏۸-۵-۳- اقدام پیشگیرانه

‏- پیوست (ارتباط بین ‏ISO 9001- 1994‎‏ و ‏ISO 9001 – ۲۰۰۰‎‏) ‏
‏-پیوست (ارتباط بین ‏ISO 9001 – ۲۰۰۰‎‏ و ‏ISO 9001- 1994‎‏)‏

فصل ۵- استقرار سیستم مدیریت کیفیت ‏ISO 9000‎‏ در سازمان

‏۱- تصمیم و ماموریت
‏۲- انتخاب محدوده
‏۳- طرح ریزی پروژه ‏
‏۴- تجزیه و تحلیل سازمان
عنوان
‏۵- رازیابی مقدماتی
‏۶- طراحی نظام کیفیت و ساختار مستندات
‏۷- مستند سازی
‏۸- استقرار نظام کیفیت
‏۹- انتخاب و آموزش ممیزین داخلی
‏۱۰- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز شخص ثالث
‏۱۱- ممیزی شخص ثالث (ممیزی صدور گواهینامه)‏
‏۱۲- ارائه گواهینامه (بازاریابی)‏


قیمت : 4500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات