تحقیق رابطه سطح سواد والدین و افت تحصیلی دانش آموزان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق رابطه سطح سواد والدین و افت تحصیلی دانش آموزان

Research the relationship between parental education and students' academic failure

دانلود تحقیق رابطه سطح سواد والدین و افت تحصیلی دانش آموزان

چکیده:
خانواده اولین و مهم ترین نقش را در رشد فردی و بنای شخصیت دارد. فرزند در خانواده زبان می آموزد، ارزش های اخلاقی کسب می کند، روابط اجتماعی با دیگران را می آموزد و اصول و عقاید اخلاقی را یاد می گیرد.
محیط خانه بیش از آنکه بر بهره ی هوشی کودکان موثر باشد بر پیشرفت تحصیلی و یا افت تحصیلی آنان موثر است شاید بتوان گفت مهم ترین عامل در ایجاد نگرش نسبت به تحصیل و موفقیت در آنان والدین می باشند.
اینکه والدین با دانش آموزان و امور تحصیلی آنان چگونه برخورد کنند و در الگوی تربیتی خود برای چه نوع رفتارهایی ارزش قائل شوند یکی از اجزای اساسی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. چنانچه والدین ارزشی نسبت به مدرسه ، معلمان و درس قائل نشوند طبیعی است که این رفتار آنان در فرزندان اثر گذاشته و عملکرد آنان را تحت تاثیر قرار داده و تا حدودی باعث افت تحصیلی می شود لذا در این مقاله سعی می شود با توجه به نقش رابطه ی سطح سواد والدین و افت تحصیلی دانش آموزان به یکی از فاکتورهای این نهاد (خانواده) توجه شود.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
افت تحصیلی چیست؟
پیشرفت تحصیلی
تحصیلات والدین
اقتصاد خانواده 
افت تحصیلی 
عوامل موثر بر افت تحصیلی
۱- عوامل فردی
۲- عوامل مربوط به خانواده
۳- عوامل مربوط به مدرسه
۴- مشکلات خانوادگی
اعتماد به نفس دانش آموز خود را تقویت کنید
دوستان ناباب
غذا و بیماری
کشش به سوی غیر همجنس
پیشنهادات
نتیجه
منابع


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات