دانلود تحقیق جامع حقوقی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دانلود تحقیق جامع حقوقی

Comprehensive legal research

دانلود تحقیق جامع حقوقی

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به ‏سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از ‏مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط ‏به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست ‏کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.‏
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد ‏مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.‏
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( ‏Penal Policy‏ ) عبارت است از روشهای متخذه ‏در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به ‏نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر ‏سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین ‏قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست ‏کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه ‏شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه ‏تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت ‏به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از ‏دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی ‏از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید ‏متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق ‏نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ‏ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را  می توان به ۴ دسته تقسیم ‏نمود.‏

فهرست مطالب صفحه
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
‏۱)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
‏۲)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
‏۳)توبه ‏
‏۱-۳)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
‏ الف)توبه در زنا
‏ ب)توبه در مساحقه
‏ ج)توبه در لواط تفخیذ
‏۲-۳) نقش توبه در شرب خمر
‏۳-۳)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت ‏
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
ب)۱-کیفیات مخففه قانونی ۲-کیفیات مخفف قضائی
‏-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
‏-معافیت در فقه
‏-حقوق جزائی و مدنی اسلامی
‏-عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات ‏
‏۱)عفو عمومی
‏-شرایط اعطای عفو عمومی
‏-آثار عفو عمومی
‏۲)عفو خصوصی
‏-شرایط اعطای عفو خاص
‏-آثار عفو خصوصی
‏-عفو قبل از حکم مجازات ‏
‏-عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)‏
‏۱)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»‏
‏ الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
‏ -بررسی از نظر فقهی
‏ ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
‏ -بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
‏-بررسی از نظر ففهی
د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
‏-بررسی از نظر فقهی
‏۲)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»‏
الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
‏-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
‏-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
‏-بررسی از نظر فقهی
چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
‏-بررسی از نظر فقهی
ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
‏۱)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
‏۲)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی ‏
ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)‏
ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ‏
ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء
‏-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات
و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن
هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
‏-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده ‏
‏-منابع و مآخذ


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات