دانلود مقاله حسابرسی داخلی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود مقاله حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

دانلود مقاله حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی:حسابرسی داخلی یکی از ارکان محیط کنترلی است. کار حسابرسان داخلی پی جویی و ‏ارزیابی سیستم کنترل داخلی و کارایی هر یک از بخش های واحد تجاری در انجام دادن وظایف محوله، ‏گزارش یافته های خود و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مدیریت ارشد می باشد. ‏
‏ ‏
حسابرسان داخلی به عنوان نمایندگان مدیریت ارشد، باید تعیین کنندکه آیا: ‏
‏ ۱ )هر شعبه یا دایره از وظایف خود به خوبی آگاه است.‏
‏ ۲) تعداد کارکنان هر واحد کافی است.        ۳)مدارک مناسبی نگهداری می شود.‏
‏ ۴) از وجوه نقد و موجودی مواد و کالا و سایر دارایی ها به نحو احسن حفاظت  می گردد.‏
‏ ۵)با سایر دوایر به گونه ای هماهنگ ،همکاری دارد به طور کلی وظایف تعیین شده در طرح سازمانی برای ‏هر دایره به نحو مؤثر انجام می شود یا خیر.‏
حسابرسان داخلی با طراحی و اجرای روش های رسیدگی که کارایی تقریباً تمام جنبه های عملیاتی شرکت ‏را آزمون کند سطح بالاتری از کنترل های داخلی را بوجود می آورد.حسابرسی داخلی مسئول اجرای روش ‏های     روز مره کنترل مانند تهیه صورت مغایرت بانکی، تطبیق حسابهای معین با کل و یا صحت محاسبات ‏فاکتورها نیستند. حسابرسان داخلی با طراحی و اجرای روش های رسیدگی که کارایی تقریباً تمام جنبه های ‏عملیاتی شرکت را آزمون می کند، سطح بالاتری از کنترل های داخلی را به وجود می آورد.‏
‏۳)حسابرسی مستقل:‏
‏ حسابرسی مستقل عبارت است از رسیدگی به اسناد ، مدارک، دفاتر ، اطلاعات و توضیحات کسب شده به ‏منظور اظهار نظر نسبت به موضوع حسابرسی که ممکن است یکی از اهداف نهایی زیر را دربرداشته باشد.‏
‏۱)تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی جهت طرح در مجمع عمومی و هیئت مدیره حسب مورد(حسابرسی ‏صورت های مالی یا حسابرسی اثباتی)‏
‏۲) تهیه و تنظیم گزارش بازرسی قانونی لایحه اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷‏
‏۳) تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حاوی اظهار نظر حسابرس نسبت به در آرمد مشمول مالیات طبق ‏مندرجات قانون مالیات های مستقیم (در حال حاضر قانون مالیات ها مصوب اسفندماه ۱۳۶۴ واصلاحیه ‏های بعدازآن )موارد ۲ و ۳ را حسابرسی رعایت نیز می گویند.‏
‏ ‏
**حسابرسی رعایت:هنگامی که موضوع حسابرسی اطمینان از رعایت یک استاندارد مورد نظر می باشد به ‏آن حسابرسی، حسابرسی رعایت گفته می شود.‏
نمونه بارز حسابرسی رعایت در ایران مربوط به طرح های عمرانی می باشد.‏
**حسابرسی ویژه: هر کاری که حسابرس مجاز به انجام آن باشد بطوری که در طبقه بندی های حسابرسی ‏اثباتی یا حسابرسی صورت های مالی و حسابرسی رعایت نیاورده باشد را حسابرسی ویژه گویند.‏
‏۴) تهیه و تنظیم گزارش ویژه حسابرسی در زمینه های مورد درخواست صاحبان سهام، مدیران و اشخاص ‏ثالث و ذینفع. هر کاری که حسابرس مجاز به انجام آن باشد در بند (۴) گنجانیده شده است و در طبقه بندی ‏های (۱، ۲، ۳) بالا نگنجد به آن حسابرسی ویژه می گویند.‏
استاندارد به معنی اعم  به معنای قیاس ، قاعده ، اصل، نمونه تصویب شده  و هر چیزی که از طرف عموم به ‏عنوان مبنای جهت مقایسه شناخته شده باشد.‏
مفهوم استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی: استانداردها مقررات لازم الاجرایی برای سنجش کیفیت اجرای ‏کار است. وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، نشانه توجه حسابرسان به داشتن کیفیت کار بالا و ‏هماهنگ در بین تمام حسابرسان مستقل است. اگر هر حسابرس میسقل آموزش تخصصی کافی دیده باشد و ‏حسابرسی را با مهارت، دقت و قضاوت حرفه ای اجرا کند بر موفقیت اجتماعی حرفه افزوده می شود و ‏جامعه اهمیت روز افزون را به اظهار نظر حسابرسان که پیوست صورت های مالی است خواهد بود.‏

استانداردهای حسابرسی
‏استانداردهای حسابرسی ناظر بر امور حسابرسی می باشد به شرح زیر طبقه بندی شده اند.‏
‏۱)استانداردهای شخصی (عمومی)‏
‏۲) استانداردهای رسیدگی (اجرای عملیات حسابرسی)‏
‏۳)استانداردهای گزارشگری
‏۱) استانداردهای شخصی (عمومی): استانداردهای شخصی ناظر بر شخص حسابرس است که به شرح زیر ‏طبقه بندی شده است. ‏
الف) کاردانی فنی: رسیدگی باید توسط فرد یا افرادی انجام پذیرد که دارای تجربه تکنیکی و تخصصی ‏کافی به عنوان حسابرس مستقل باشد.‏
ب) استقلال :حسابرس یا حسابرسان درکلیه مراحل حسابرسی باید استقلال نظر خود را حفظ نماید.‏
ج)مراقبت حرفه ای:حسابرس یا حسابرسان در جریان کلیه مراحل حسابرسی باید دقت و مراقبت های حرفه ‏ای کامل اعمال نمایند.‏
کاردانی فنی حسابرس از دو قسمت تشکیل شده است :‏
‏۱-دانش نظری                    ۲- تجربه علمی ‏
دانش نظری امروزه در تمام دنیا داشتن مدرک کارشناسی دانشگاهی است و تجربه علمی هم بین ۱تا۶ سال ‏سابقه کار نزد یک حسابدار مستقل می باشد.‏
حسابدار مستقل یک عنوان است و حسابرسی مستقل یک شغل است.‏
شرایط پذیرش حسابدار رسمی در ایران چیست؟ داشتن لیسانس حسابداری ‏


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات