مقاله بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمی

Article reviews the contents and the contents of official documents

دانلود مقاله بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمی

بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمی
چرا سند را ثبت می کنیم
می دانیم اگر رعایت ضوابط مقرر قانونی در ‏ثبت سند نشود آن سند اگر چه ثبت شده باشد ‏ولی قانوناً رسمی تلقی نمی شود چون هر ثبتى ‏سند را رسمى نمى‏کند. ‏
ممکن است سند در دفتر اسناد رسمى یا دفتر ‏ازدواج و طلاق هم به ثبت رسیده باشد ولی رسمى ‏تلقى نشود. بنابراین هر سندى که ثبت شد و ‏رسمى تلقی نشد دیگر داراى آثار مذکور در ‏مواد ۷۰،۷۲،۷۳ قانون ثبت نیز نخواهد بود . ‏براى این که سند رسمى تلقى بشود طبق ماده ‏‏۱۲۸۷ ق.م رعایت تحقق شرایطی در ثبت سند لازم ‏است . ‏
اگر بعضى شرایط مقرر قانونی در ثبت سند ‏رعایت نشود ومثلاً نسبت به اجرای چنین سندی ‏اجرائیه صادر شده باشد باید باطل شود .چرا ‏که سند مزبور رسمى و لازم الاجرا نبوده است و ‏در مواردی باید توقیف عملیات اجرایی نیز ‏صادر شود ضمناً چنین سندی دارای آثار مقرر در ‏مواد ۷۰ و ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت نخواهد بود ‏

برای اینکه سندی رسمی تلقی شود ضوابطی ‏بایستی در ثبت آن رعایت شود :‏
اولین شرط این است که سند فنی و یا به عبارت ‏دیگر توسط مأمور دولت ثبت شود . البته مابین ‏مأمور دولت و مستخدم دولت تفاوت است ثبت ‏کننده باید مأمور دولت باشد یا بعبارت دیگر ‏مجاز در قسمت سند باشد خواه مستخدم دولت ‏باشد یا نباشد ‏
شرط دوم این است که صلاحیت ثبت سند را داشته ‏باشد و در حدود صلاحیت خود عمل بکند ( اعم از ‏صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی ) . در مورد صلاحیت ‏ذاتى بحثى نیست فرضاً اگر سردفتر اسناد رسمى ‏واقعه ازدواج را ثبت کند این سند رسمى تلقی ‏نمی شود ، چون سردفتر اسناد رسمی برخلاف ‏صلاحیت ذاتى خود عمل کرده است ، یا اگر ‏سردفتر ازدواج آمد و معامله خانه را ثبت کرد ‏این سند نیز رسمى نیست . براى این که سردفتر ‏خلاف صلاحیت ذاتىاش عمل کرده است. درمورد ‏صلاحیت محلی هم همینطور است ، گاهى اوقات در ‏مورد صلاحیت محلی به خصوص در مورد ثبت وقایع ‏ازدواج و طلاق متأسفانه دیده شده است که ‏سردفتر ازدواج یا طلاق دفتر ثبت وقایع را از ‏شهرى که براى تنظیم سند مأموریت دارند خارج ‏مىکند و براى تنظیم سند شهر دیگرمی برد ، ‏مثلاً از یک ده دفتر را مىآورند در شهر و سند ‏ازدواج یا طلاق را ثبت مىکنند و در این قبیل ‏موارد چون سردفتر برخلاف صلاحیت محلىاش عمل ‏کرده است این سند ، سند لازم الاجرا و رسمى ‏تلقی نمی شود . سردفتر اسناد رسمی حق ندارد ‏بدون کسب مجوز دفتر خود را از اتاقش خارج ‏بکند و معمولاً هم اینکار را انجام نمىدهند و ‏بعضاً هم اگر چنین کنند از لحاظ انتظامی قابل ‏تعقیب خواهند بود . سردفتر اسناد رسمی حق ‏ندارد دفتر خود را از محل دفتر خانه خارج ‏کند و در خارج از محل دفتر خانه سند ثبت ‏نماید مگر با اجازه دادستان یا مقامات دیگری ‏که درقانون مقرر گردیده است . اگر سردفتر ‏اسناد رسمی خارج از حوزه ایکه طبق ابلاغ ‏صادره مجاز به ثبت سند است ، سند ثبت نماید ‏چون خلاف صلاحیت محلی عمل کرده سند مذکور رسمی ‏تلقی نمی شود . ‏
پس یکى دیگر از شرایطی که برای رسمیت سند ‏لازم است این است که تنظیم کننده سند رعایت ‏حدود صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را در تنظیم ‏سند بنماید
‏ شرط سوم این است که سند بر طبق مقررات ‏قانون ثبت شده باشد. ‏


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات