مبانی نظری پیوند خانوادگی در کسب و کار خانوادگی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  مبانی نظری پیوند خانوادگی در کسب و کار خانوادگی

Theoretical Foundations of family ties in the family business

مبانی نظری پیوند خانوادگی در کسب و کار خانوادگی

بخشی از مقدمه:
در هزاره جدید کار و زندگی به همدیگر وابسته شده به طوری که جداکردن آنها گاه ممکن نیست زیرا فرد کارش را در خانه انجام می دهد. علاوه بر آن دیگر نیاز به حضور فیزیکی در محل کار به آن صورت قبلی مطرح نبوده بلکه به جای آن مباحثی همچون کسب و کار الکترونیکی، کسب و کار خانگی و نظایر آن مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به بالارفتن سطح تحصیلات قشر جوان، بیشتر زوج های تحصیل کرده ترجیح می دهند کارشان یکسان باشد. در این مقاله به موضوع «مشترکاً کار و زندگی را اداره کردن» پرداخته شده است. آمار نشان می دهد تعداد زوج های کارآفرین در ایالات متحده آمریکا رو به افزایش است. 
تخمین زده می شود صاحبان نزدیک به یک میلیون کسب و کار زن و شوهری هستند که با هم شریکند. زوج های کارآفرین با یک نوع چالش مواجه هستند به طوری که همزمان اهداف زندگی کاری و خانوادگی با تناقض و مشکل مواجه می شود. صاحبان کسب و کارهای خانوادگی این گونه توصیف می شوند؛ تصمیم گیرنده یک نفر است در حالی که هر دو سختکوش و پرکار بوده و آینده نگر هستند.
داشتن ازدواج موفقیت آمیز مستلزم گذراندن اوقات بیشتر باهم، حمایت از یکدیگر در تمام لحظات زندگی و تمرکز لحظات بیشتر زندگی جهت پیوند و ارتباط بیشتر است. کارآفرینی مشترک به صورت یک مساله کلی و عمومی در حال افزایش است. باوجود این، پرداختن به آن در حوزه عمل بسیار مشکل است.

فهرست مطالب:
مقدمه
پیوند خانوادگی و کسب و کار خانوادگی
تعریف کسب و کار خانوادگی 
الف) رویکرد درگیری (دخالت)
ب) رویکرد ماهیت
ج ) پیوستار کسب و کار خانوادگی
د) مقیاس F-PEC
تفاوت های کسب و کار خانوادگی و غیر خانوادگی
نقش و اهمیت کسب و کارهای خانوادگی
نوع شناسی شرکت های خانوادگی 
وضعیت کسب و کارها و شرکت های خانوادگی در برخی از کشور های جهان
مراحل تکامل و ویژگی های کسب و کارهای خانوادگی
تئوری بنگاه و کسب و کار خانوادگی  
دیدگاه منبع محور شرکت خانوادگی
نوع شرکت و عملکرد


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات