کارتحقیقی مبانی فقهی و حقوقی وقف در حقوق ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  کارتحقیقی مبانی فقهی و حقوقی وقف در حقوق ایران

Jurisprudence and legal research work devoted to the rights of Iran

دانلود کارتحقیقی مبانی فقهی و حقوقی وقف در حقوق ایران

چکیده
وقف،یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای‏ حبس عین مال و تسبیل منافع آن است.اعمال حقوقی به دو دستهء عقد و ایقاع‏ تقسیم می‏شود،فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع بودن، اختلاف نظر دارند:۱٫وقف(عام-خاص)با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به‏ قبول واقع می‏شود؛۲٫وقف خاص به قبول نیاز دارد،ولی در وقف عام،قبول‏ لازم نیست؛۳٫در وقف عام و خاص،قبول شرط است.قانون مدنی ایران‏ مبتنی بر نظر سوم است.درباره مالکیت مال موقوفه،برخی فقها واقف را مالک،برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف علیه/علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می‏دانند.با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت‏ مالکیت مال موقوفه،ملاحظه می‏شود که:۱٫وقف،عقد است نه ایقاع؛ ۲٫با تحقق وقف،شخصیت حقوقی جدیدی شکل می‏گیرد که مالک مال موقوفه‏ است.به این ترتیب،حقوق مدنی ایران و فقه امامیه به هم نزدیک‏تر می‏شوند.

فهرست مطالب
چکیده۴
مقدمه۵
فصل اول:کلیات۸
مبحث اول: تعریف وقف ۹
بند اول:تعریف وقف از نظر قانون مدنی و فقه امامیه۹
بنددوم: تعریف وقف از نظر سایر مذاهب اسلامی۱۱
مبحث دوم:اجزای وقف۱۳
بنداول: واقف۱۳
بند دوم: مال مورد وقف۱۴
فصل دوم:ماهیت فقهی وحقوقی وقف۲۱
مبحث اول:ماهیت وقف۲۲
بند اول: ایجاب و قبول۲۲
بنددوم : قبض موقوفه۲۶
بندسوم:مشروعیت جهت وقف۳۱
بند چهارم:اثبات وقف۳۷
مبحث دوم:اداره‌کنندگان موقوفه۴۳
بنداول: متولی منصوص۴۳
بند دوم:ناظر۵۵
فصل سوم :پایان وقف۵۹
مبحث اول:موارد پایان وقف۶۰
بنداول:تلف موقوفه۶۰
بند دوم:اخذ به شفعه در وقف۶۱
بند سوم:فروش موقوفه۶۲
بند چهارم:غصب موقوفه۷۱
مبحث دوم: تقسیم مال موقوفه۷۴
مبحث سوم:صرف عواید موقوفه در بریات عمومی۷۶
مبحثچهارم: مراجع رسیدگی ۷۸
بند اول ـ مراجع عمومی  ۷۸
بند دوم ـ مراجع خاص  ۸۰
نتیجه۸۵
فهرست منابع۸۷


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات