مقاله فورچ آلیاژهای آلومینیوم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله فورچ آلیاژهای آلومینیوم

Paper Forged aluminum alloys

دانلود مقاله فورچ آلیاژهای آلومینیوم

مقدمه :
با توجه به اینکه تا به حال مقاله‌ای در مورد فورج فلزات غیر آهنی به چاپ نرسیده است سعی گردیده تا با ترجمه متن فوق کمکی به صنعت کشور در زمینه فورج آلومینیم بشود. این سلسله مقالات شامل قستمهای مختلفی از جمله فورج پذیری آلومینیم، تجهیزات فورج آلومینیوم، تکنولوژی طراحی قالب و آلیاژهای مختلف آلومینیوم می‌باشد. در نخستین بخش در مورد روشهای مختلف شکل دادن آلیاژهای آلومینیوم بحث خواهد شد.
آلیاژهای آلومینیوم در انواع و اشکال مختلف و در طیف وسیعی برای کاربردهای مختلف می‌توانند فورج شوند. فورج آلیاژ آلومینیوم، مخصوصاً در فورج Close-die ، شکل نهایی قطعه فورج تولید شده را صافتر و شفافتر از فورج گرم آلیاژ فولاد می گرداند. آلیاژ آلومینیوم بازتاب های مختلفی در حرارتهای زیاد در خلال فورج از خود نشان می‌دهد. صنعتگرانی که به آلومینیم دسترسی دارند، می توانند از آلیاژهای آلومینیم به جای فولاد اسفتاده کنند چون این دو در خیلی از موارد قابل مقایسه با یکدیگر می‌باشند. برای شکل دادن قطعات آلیاژ آلومینیم، فشار مورد نیاز در فورج می‌تواند مختلف باشد که بستگی به ترکیبات شیمیایی آلیاژ، مراحل فورج به کار رفته، نرخ تغییر قطعه در فورج، نوع قطعه فورج، شرایط روانکاری و حرارت قالب دارد.
نمودار ۱ تنشهای جاری در فورج آلیاژهای آلومینیم در ۳۵۰ تا ۲۷۰ را مقایسه می‌کند و نرخ تغییرات از ۴ تا ۱۰ در فولاد ۱۰۲۵ را با نرخ تغییرات حرارت در آلیاژهای دیگر مشخص می‌کند. تنشهای جاری سبب پایین بودن فشار مورد نیاز برای فورج هستند، اگر چه، فشار حقیقی قطعه فورج معمولاً بیشتر است زیرا مراحل دیگر فاکتورهایی را به چارچوب بالا اضافه می کنند. برای بعضی از آلیاژها آلومینیوم از ضعیف تا متوسط مانند ۱۱۰۰ و ۶۰۶۱، تنشهای مخصوصاً‌ آلیاژهای سری xxx7 مانند ۷۰۷۵، ۷۰۱۰، ۷۰۴۹،۷۰۵۰ ، تنشهای جاری و در نتیجه فشار فورج در مقایسه با فولاد بیشتر است. بالاخره، آلیاژهای دیگر آلومینیوم، مانند ۲۲۱۹ ، تنشهای جاری کاملاً مشابهت با فولاد دارد.

نمودار۱- تنشهای جریان فورج آلیاژهای آلومینیوم و فولاد ۱۰۲۵ در درجه حرارت نمونه فورج و درجات مختلف کرنش کلی

ضمناً باید متذکر شویم که در مقایسه آلیاژ‌های مورد توجه آلومینیم با فولاد، فورج آلیاژهای آلومینیم مشکلتر می باشد. ترکیبات شیمیایی و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیوم رابه جلد دوم از چاپ نهم METALS HANDBOOK ارجاع می دهیم.
فورج پذیری Forgeability
در مقایسه آلیاژهای نیکل، کبالت و تیتانیوم، آلیاژهای آلومینیم توانایی فورج قابل توجهی دارند، مخصوصاً در مراحل تکنولوژی فورج که قالبها یا کمتر، باید گرم شوند.
تغییرات دمای فورج بکار برده شده برای آلیاژها توانایی تغییر شکل هر کدام را تغییر می‌دهد. همچنین مطلب قابل توجه در این قسمت این است که تغییر شکلی که در آن ترک ایجاد نگردد مشکل است. آلیاژهای آلومینیم مانند ۱۱۰۰ و ۳۰۰۳ توانایی فورج را با توجه به موارد بالا دارند، اگر چه این آلیاژها کاربرد محدودی در فورج به خاطر نداشتن مقاومت کافی در حرارت دارند.

نمودار ۲- فورج پذیری و درجه حرارت فورج آلیاژهای مختلف آلومینیوم
تأثیر حرارت: توانایی فورج کلیه آلیاژهای آلومینیوم با افزایش دما زیاد می‌شود. برای مثال آلیاژ حاوی سیلیکون (۴۰۳۲) بیشترین تاثیر را نشان می‌دهد، در حالیکه آلیاژهای حاوی Cu,Mg,Zn.Al سری XXX7 تاثیر کمی را نشان می‌دهند. نمودار ۳ اثر حرارت را بر حسب تنشهای جاری با نرخ تغییر ۱۰ برای آلیاژ ۶۰۶۱ نشان می دهد که توانایی فورج خوبی در آلیاژهای آلومینیم دارد. نزدیک به ۵% افزایش در تنشهای جاری بین بیشترین دما ( ۴۸۰ یا ۹۰۰ بیشترین دمای پیشنهادی برای ۶۰۶۱) و ( ۳۷۰ و ۷۰۰ کمترین دمای پیشنهادی برای ۶۰۶۱) می‌باشد. برای موارد دیگر مثل آلیاژهای xxx2 و xxx7 مشکلات بیشتری در فورج وجود دارد، چون تغییرات دما در فلز کم است. (تغییرات تنشهای جاری با دما بیشتر است). ۱۵ نوع آلیاژ آلومینیم که شبیه به هم فورج می شوند، تغییرات دمای پیشنهادی آنها در جدول ۱ لیست شده است. تمام این آلیاژها معمولاً‌ با یک فشار فورج می‌شوند، اگر چه بعضی از آلیاژها معمولاً بایک فشار فورج می‌شوند، اگر چه بعضی از آلیاژها احتیاج به قدرت بیشتری دارند و با عملیات فورج بیشتری نسبت به بقیه دارند، تغییرات دمای فورج برای بیشتر آلیاژها معمولاً کوچک است ( به طور معمول کمتر از ۵۵ یا ۱۰۰) و برای هیچ آلیاژی بیشتر از ۸۵ ( ۱۵۵) نیست. بدست آوردن خواص مورد نظر در فورج آلومینیم یک موفقیت چشمگیر در مراحل فورج می‌باشند. دمای قالب و نرخ تغییر شکل کلید به دست آوردن حرارت فورج واقعی می باشد.

جدول ۱- درجه حرارتهای پیشنهادی برای فورج آلومینیوم
Forging temperature range Aluminum
Alloy
۶۰۰-۷۶۰
۷۸۵-۸۶۰
۷۸۵-۸۴۰
۸۰۰-۸۸۰
۷۷۰-۸۵۰
۶۰۰-۷۶۰
۷۸۰-۸۶۰
۷۶۰-۸۶۰
۸۱۰-۹۰۰
۷۰۰-۸۲۰
۷۲۰-۸۲۰
۶۸۰-۸۲۰
۶۸۰-۸۲۰
۷۲۰-۸۲۰
۷۶۰-۸۵۰ ۳۱۵-۴۰۵
۴۲۰-۴۶۰
۴۲۰-۴۵۰
۴۲۵-۴۷۰
۴۱۰-۴۵۵
۳۱۵-۴۰۵
۴۱۵-۴۶۰
۴۰۵-۴۶۰
۴۳۰-۴۸۰
۳۷۰-۴۴۰
۳۸۰-۴۴۰
۳۶۰-۴۴۰
۳۶۰-۴۴۰
۳۸۰-۴۴۰
۴۰۵-۴۵۵ ۱۱۰۰………………………
۲۰۱۴………………………
۲۰۲۵………………………
۲۲۱۹………………………
۲۶۱۸………………………
۳۰۰۳………………………
۴۰۳۲………………………
۵۰۸۳………………………
۶۰۶۱………………………
۷۰۱۰………………………
۷۰۳۹………………………
۷۰۴۹………………………
۷۰۵۰………………………
۷۰۷۵………………………
۷۰۷۹………………………
تاثیر نرخ تغییر شکل : آلیاژهای آلومینیم با وسایل متعدد قابل فورج هستند. نرخ فشار یا تغییر شکل وارد آمده اختلاف قابل توجهی در تغییر شکل فلز به وجود می آورد، مانند تغییرات خیلی تند (مثل بزرگتر از ۱۰ با دستگاههایی مانند Hammer، پرسهای ضربه‌ایی و پرسهای با نرخ انرژی زیاد) نسبت به تغییرات کم (مانند کوچکتر از ۱/۰ برای دستگاههایی مانند پرس هیدرولیک بنابراین تغییر شکل یا نرخ فشار عناصر بحرانی در قطعات فورج داده شده است. نمودار ۴ تاثیر دو نرخ فشار ۱۰ و ۱/۰ را برای تنشهای دو آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ و ۴۰۱۴ در ۵۷۰ نشان می‌دهد. این مسئله واضح است که بالا بردن نرخ فشار تنش را در آلیاژ آلومینیم افزایش می‌دهد و این افزایش تنش مشکلاتی را در فورج آلیاژهای آلومینیم مخصوصاً سریهای xxx2 و xxx7 افزایش
می دهد. برای آلیاژ ۶۰۶۱ توانایی فورج خیلی بیشتر است، و افزایش تنش معادل ۷۰% افزایش نرخ فشار می‌باشد، و برای آلیاژ ۲۰۱۴ بالا بردن نرخ فشار دقیقاً دو برابر تنش می باشد. اگر چه در آلیاژهای آلومینیم معمولاً توجهی به حساسیت نرخ فشار مانند تیتانیوم ،نیکل و کبالت نمی شود.
تاثیر دمای قالب : برخلاف مراحل فورج برای کربن و آلیاژ فولادها، قالبهای مورد استفاده در مراحل فورج آلومینیوم به منظور تسهیل در مراحل فورج، گرم می‌شوند. بنابراین حرارت قالب مسئله بحرانی دیگری در توانایی فورج است و مراحل فورج را بهینه می‌کند. جدول ۲ خلاصه‌ایی از تغییرات دمای قالب مورد استفاده برای چندین مرحله فورج آلومینیوم نشان می‌دهد . بهینه کردن مراحل بستگی به بیشترین حرارت قالب، دستگاههای مورد استفاده ، آلیاژی که فورج می‌شود، و مقاومت تغییر شکل یا طراحی قالب صحیح دارد. برای تغییر شکل آرام، مانند پرسهای هیدرولیک فورج، حرارت قالب به وسیله فلزاتی که در موقع حرارت تغییر شکل داده می‌شوند کنترل می گردد، و در حقیقت فورج آلیاژهای آلومینیوم در پرسهای هیدرولیک فورج ایزوترمال می‌باشد و قالب همان درجه حرارت فلز را پیدا می کند. بنابراین حرارت قالب ایجاد شده در پرسهای هیدرولیک از تغییر شکل در پرسهای مکانیکی و Hammer تجاوز می‌کند.
روشهای فورج Forging Mehtods
قطعات آلیاژهای آلومینیومی با تمام روشهایی که در دسترس می‌باشد می توانند تولید گردند که شامل ring rolling, mandrel forging, spin forging, orbital forging,
roll forging, up settind , close, die, open, die و اکستروژن می باشد. انتخاب بهترین روش فورج که شامل یک طرح خوب و قیمت مناسب می باشد یک اصل در قطعات فورج می باشد. در خیلی از حالات دو یا چند روش به منظور به دست آوردن شکل قطعه مورد نظر لازم می باشد. بعنوان مثال معمولاً در فورج open- die نیز استفاده می‌شود.
Open-die Forginigs : معمولاً برای فورج قطعات کوچک آلیاژ آلومینیوم استفاده می‌گردد، چون قالب open- die پرهزینه است و توجیه نمی‌گردد. همچنین در بعضی حالات لازم است که برای آماده سازی قطعه برای قالب open- die از قالب open- die استفاده بشود. اگر چه فورج open- die به این منظور نیست که محدود به قطعات کوچک یا مقدار مشخصی از تولید گردد، بلکه در بعضی ازحالات استفاده از این روش اثر اقتصادی دارد. برای مثال برای تولید بیش از ۲۰۰۰ قطعه بیسکویت از فورج open- die استفاده می‌شود، چون با همان خواصی که در close-die می باشد تولید می گردد و ارزش اقتصادی بهتری نیاز دارد.
فورج open- die شکلهای متنوعی تولید می کند و شمش گرد ساده را به مربع یا مربع مستطیل یا شکلهای مرکب دیگر تبدیل می کند. در گذشته تلرانسها قطعه فورج تولید شده بستگی به مهارت اپراتور پرس داشت، در صورتیکه با برنامه های کنترل کامپیوتری پرسهای فورج open- die آلیاژهای آلومینیوم پیش فرمی برای فورج close-die می باشد، این کار بایستی خیلی دقیق انجام شود و اصلاح کردن اندازه ها و تلرانسها در فورج close- die ایجاد گردد تا هزینه کار کاهش بیابد. اطلاعات بیشتر از فورج open- die را رد همین فصل مشاهده می‌کنید.

فهرست مطالب
فورج آلیاژهای آلومینیوم ۱
مقدمه : ۱
تأثیر حرارت: ۴
تاثیر نرخ تغییر شکل : ۶
تاثیر دمای قالب : ۷
روشهای فورج Forging Mehtods 8
Open-die Forginigs : 8
Close-die Forgings : 9
High-Definition Forgings: 10
Precision Forgings: 10
Upset Forgings: 11
Orbital (Rotary) Forgings : 12
Spin Forgings : 12
Ring Rolling: 12
Mandrel Forgings: 13
Reverse or forward extrusion: 14
تجهیزات فورج ۱۶
Mechnaical and screw presses: 16
پرسهای هیدرولیکی : ۱۷
مواد، طراحی و تکنولوژی ساخت قالب: ۱۸
مواد قالب: ۱۸
طراحی قالب: ۲۲
ساخت قالب: ۲۲
مراحل فورج آلیاژ آلومینیم: ۲۳
تجهیزات گرم کردن: ۲۴
کنترل دما: ۲۵
گرم کردن قالبها: ۲۵
روغنکاری: ۲۵
دوربری، شکل دهی و اصلاح ۲۶
شکل دادن Forming : 27
اصلاح Repair 27
تمیزکاری: ۲۷
عملیات حرارتی: ۲۸
بازرسی: ۲۸
بازرسی ابعادی: ۲۸
توسعه مواد در فورج آلومینیوم ۲۹
آلیاژهای آلومینیوم لیتیوم ۳۰
ترکیبات آلیاژهای آلومینیوم ۳۱


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات