سیستم اعداد مانده ای

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  سیستم اعداد مانده ای

Balances system of numbers

سیستم اعداد مانده ای

سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده)
سیستم اعداد مانده‌ای یک سیستم اعداد صحیح است، که مهمترین ویژگی‌اش بطور ذاتی انتقال رقم نقلی مجازی در جمع و ضرب و تفریق‌هاست، همچنین نتجه جمع و تفریق و ضرب اعداد ما در مرحله اول بدون در نظر گرفتن طول اعداد مشخص می‌شود، متأسفانه در سیستم اعداد مانده‌ای عملیات ریاضی دیگری مانند تقسیم و مقایسه و شناسایی علامت خیلی پیچیده و کند هستند از مشکلات دیگر سیستم اعداد مانده‌ای این است که چون با سیستم اعداد صحیح کار می‌کند در نتیجه نمایش اعداد اعشاری در سیستم اعداد مانده‌ای خیلی ناجور است با توجه به خواص سیستم اعداد مانده‌ای نتیجه می‌گیریم که در اهداف عمومی کامپیوترها (ماشین حساب‌ها) به صورت کاملاً جدی نمی‌تواند مطرح بشود. بهرحال ، برای بعضی از کاربرها که اهداف خاصی دارند مثل بسیاری از انواع فیلترهای دیجیتال، تعداد جمع و ضرب‌هایی که اساساً بزرگتر تعداد و درخواست بزرگی دامنه و شناسایی سرریز، تقسیم و شبیه این‌ها، سیستم اعداد باقیمانده خیلی جذاب و جالب می‌تواند باشد.
۱-۱) مقدمه
سیستم اعدادمانده‌ای اساساً بوسیله یک مبنای چندتائی (N – تائی) و نه یک مبنای واحد مثل از اعداد صحیح مشخص می‌شود. هر کدام از ها باقیمانده پس از تقسیم یک عدد بر آن‌ها است.عدد صیح X در سیستم اعداد مانده‌ای بوسیله یک N -تائی مثل نمایش داده می‌شود که هر یک عدد غیرمنفی صحیح است که در رابطه زیر صادق است:
جدول ۱-۱ نمایش اعداد در سیستم اعداد مانده‌ای به پیمانه‌
بزرگترین عدد صحیحی است بطوریکه معروف است به باقیمانده X به پیمانه Mi ، و در روش نوشتن اعداد هر دو و با یک مفهوم استفاده می‌شوند.
مثال ۱-۱ سیستم اعدادمانده‌ای ۲- باقیمانده‌ای با پیمانه‌های را ملاحظه کنید در این سیستم نمایش عدد صحیح x=5 به صورت نمایش داده می‌شود که و از رابطه‌های زیر بدست می‌آیند.
چونکه
چونکه
بنابراین در این سیستم اعداد مانده‌ای با پیمانه‌های و عدد صحیح ۵ به صورت (۲,۱) نشان داده می‌شود.
عدد X لزوماً نباید یک عدد صحیح مثبت باشد بلکه می‌تواند عدد صیح منفی هم باشد برای مثال اگر X=-2 باشد آنگاه
چونکه
چونکه
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که ها مثبت تعریف می شوند .
بنابراین عدد صیح -۲ در سیستم اعداد مانده‌ای با پیمانه‌های و بصورت نمایش داده می‌شود.
جدول ۱-۱ اعداد صحیح در محدوده [-۴,۸] را در سیستم اعداد مانده‌ای به پیمانه نمایش داده است.
همانطور که از جدول ۱-۱ مشخص است نمایش مانده‌ای یک عدد صحیح منحصر بفرد است در حالی که بر عکس این مطلب درست نیست و نمایش صحیح دو یا چند عددمانده‌ای ممکن است یکسان باشد برای مثال نمایش صحیح (۱،۱) هم عد یک می‌شود و هم عدد هفت، پس در نتیجه ما باید دامنه اعدادی را که نمایش داده می شوند محدود کنیم، همنطور که از جدول ۱-۱ مشخص می‌شود نمایش مانده‌ای دوره‌ای است و تکرار می‌شود و در اینجا محدوده تکرارش شش است، ما در سیستم اعداد مانده‌ای به پیمانه فقط شش نمایش مختلف دادیم چونکه دو مقدار مختلف سه مدقار مختلف می‌توانند به خود بگیرند، بنابراین ما باید ناحیه نمایش را به شش عدد محدود بکنیم، دو ناحیه‌ممکن در جدول مشخص شده‌اند، اولی و دومی است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱-۱) مقدمه
۲-۱) عملیات ریاضی
۱-۲-۱) معکوس ضرب
۳-۱) سیستم اعدادمبنای در هم وابسطه
۴-۱) تبدیل اعداد به سیستم اعداد مانده‌ای و برعکس
۱-۴-۱-) تبدیل اعداد از سیستم باینری به سیستم مانده‌ای
۵-۱) انتخاب پیمانه


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات