پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری

Project accounting process outsourcing

دانلود پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری

در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد : کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند . پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد

بخشی از متن:
در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد : 
کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند . 
پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد . 
قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است . 
موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد . 

فهرست :
فصل اول : عملیات پیمانکاری : 
–    ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
–    انواع قرارداد های پیمانکاری 
–    مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری 
–    مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح 
–    ارجاع کار به پیمانکار 
–    انعقاد قرار داد با پیمانکار 
–    اجرای کار ( شروع عملیات ) 
–    خاتمه کار 
–    سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی ) 
فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز 
دارائی های جاری 
–    بانک و صندوق 
–    تخواه گردان ها 
–    حساب های دریافتنی 
–    حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 
–    اسناد دریافتنی 
–    پیش پرداخت ها 
–    سپرده حسن انجام کار 
درارئیهای ثابت : 
–    دارائیهای ثابت مشهود 
–    داراییهای ثابت نا مشهود 
بدهی های جاری : 
–    حسابهای پرداختنی 
–    اسناد پرداختنی 
–    پیش دریافت ها 
بدهی های بلند مدت  
–    سرمایه 
–    در آمدها
–    هزینه ها
–    حساب پیمان 
–    حساب کار گواهی شده 
فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری
–    روش کار تکمیل شده 
–    روش درصد پیشرفت کار
–    ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
–    دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
–    تعیین سود پیمان تکمیل شده 
–    انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده 
–    محاسبه صود پیمان نا تمام 
–    نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
–    نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات . 
فصل چهارم : مالیات پیمانکاری 
–    مالیات مقملوع 
–    مالیات بر در آمد پیمانکاری 
–    در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری 
–    مالیات موسسات پیمانکاری
–    شرکت های سهامی 
–    نحوه نگهدای حساب های مالیاتی 
–    پیش پرداخت مالیات
–    مالیات قطعی پیمان ها 
–    ذخیره مالیات بر در آمد 
فصل پنجم : گزارش های مالی 
–    ترازنامه
–    جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت 
–    گزارش های عملیاتی 
–    گزارش پیشرفت کار 
–    صورت حساب صودو زیان 
–    تراز آزمایشی
خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد 
۱-    مراحل انجام عملیات پیمانکاری 
۲-    حسابهای شرکت پیمانکاری 
۳-    روش های متداول حسابداری پیمانکاری 
۴-    مالیات پیمانکاری 
۵-    گزارش های مالی 
۶-    صورت مسئله پیمانکاری


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات