دانلود پایان نامه آمار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » آمار  »  دانلود پایان نامه آمار

دانلود پایان نامه آمار

مقدمه ‏
نگرش کیفیت دارای تاریخی به در ازای عمر انسان در روی زمین است. در مفهوم خیلی ساده و ابتدایی آن ‏انسانهای نخستین غذاها ومیوه های سالم را از ناسالم جدا می کردند و از مصرف غذاها  یا میوه های ناسالم ‏پرهیز می نمودند. به مفهومی دیگر هر فرد مدیر ومسئول کیفیت محصول انتخاب شده بود. ‏

بعدها که انسان در روستا سکونت می کند قسمتی از وظیفه رویکرد کیفیت بر عهده فروشندگان محلی و دوره ‏گردها قرار می گیرد. که کالاها یا محصولات سالم را به دست مصرف کنندگان برسانند. ‏
با گسترش وشکل گیری کارگاههای ابتدایی و دستی در روستاها انتظار تکرار پذیری به کارهای صنعتگران ‏محلی شکل می گیرد و با گسترش تجارت به فراتر از مرزهای روستا، مسئله بازرسی وکنترل صادرات شکل می ‏گیرد. با پیدایش انقلاب صنعتی و فراگیر شدن صنعت استاندارد سازی کالاهای تولیدی  ومنطبق بودن کالاها ‏مطابق با انتظارات مشتری اهمیت بیشتری می یابد. اما برای دستیابی به این مفهوم بیشتر بر بازرسی محصولات ‏تولیدی در پایان خط تولید تاکید می شد چیزی که امروزه بعنوان بازرسی شناخته میشود نه فرآیند کیفیت. ‏

در سال ۱۹۲۴ والتر شوارت ‏ از موسسه تلفن بل ‏ یک نمودار آماری به منظور بهبود ویژگیهای محصول ارائه ‏داد. بعداً در همان دهۀ داج و دو مینگ ‏  که هر دو باز از موسسه بل بودند مفهوم نمونه گیریهای بازرسی ۱۰۰ ‏درصد را ارائه نمودند. در سال ۱۹۴۶ انجمن کنترل کیفیت در آمریکا شکل گرفت، این سازمان از طریق مقاله ‏ها کنفرانس ها وکلاسهای آموزشی مفهوم کنترل کیفیت را برای همه محصولات و خدمات توسعه وبهبود داد. ‏درسال ۱۹۵۰ ادوارد رمینگ ‏ ‏ که مفهوم کنترل کیفیت آماری را از شوارت اقتباس کرده بوده مجموعه ای از ‏سمینارها در مصنوعات روشهای آماری ومسئولیت کیفیت به مهندسین و مدیران ژاپنی ارائه نمود.‏

در سال ۱۹۵۴ ژوزف جوران ‏ ‏ اولین سفرش را به ژاپن انجام داد و بر مسئولیت مدیریت به منظور دستیابی به ‏کیفیت تاکید کرد. ‏
درسال ۱۹۶۰ اولیه حلقه های کنترل کیفیت به منظور دستیابی به اهداف بهبود کیفیت شکل گرفت. در همین ‏سالها تکنیکهای آماری ساده بوسیله کارگران ژاپنی به کار گرفته شد. در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ ‏مدیران آمریکایی سفرهای متعددی به ژاپن به منظور یادگیری معجزه ژاپنی ها در خصوص کیفیت انجام دادند ‏هرچند بعلت آنکه آمریکاییها قبلاً نوشته های دمینگ وجوران را در خود آمریکا خوانده بودند این سفرها غیر ‏ضروری و به نظر میرسید. با این وجود رنسانس کیفیت در محصولات و خدمات آمریکایی شروع به ظهور نمود ‏و در اواسط دهه ۱۹۸۰ مفهوم مدیریت کیفیت جامع منتشر شد. ‏

در اواخر دهه ۱۹۸۰ صنایع اتومبیل شروع به کارگیری به ‏SPC‏  ‏ نمودند و بدنبال آن سایر صنایع شروع به ‏بکارگیری آن نمودند. ‏
جنیتچی تاگوچی ‏ مفهوم طراحی انعطاف پذیر را معرفی نمود وموجب ظهور مفهوم طراحی آزمایشات بعنوان ‏یک ابزار با ارزش در بهبود کیفیت گردید. در دهه ۱۹۹۰ سازمان بین المللی استاندارد (ایزو ۹۰۰۰) بعنوان یک ‏مدل گسترده جهانی برای یک سیستم کیفیت معرفی گردید. و بعداً صنایع اتومبیل سازی این مفهوم را با تأکید ‏بر رضایتمندی مشتریان توسعه وبهبود دادند. به دنبال آن ایزو  ۱۴۰۰۰ بعنوان یک مدل جهانی  برای سیستمهای ‏مدیریت زیست محیطی معرفی گردید. ‏

جوران ۱۹۵۴ TQM
فیگنبام ۱۹۵۱ TQC
ایشیکلاوا ۱۹۵۰ QE
شوارات ۱۹۲۴ SQC
۱۴۵۶ تست مرغوبیت در زمان هنری مشتم
۱۱۰۰ بازرسی توسط ناظر و سرکارگر
بابلیها ۱۰۰۰م توزیع و اندازه گیری کالا
۳۰۰۰ ق م

 شکل ۱-۱-  تاریخچه کیفیت در جهان

دیدگاهها و نظریات بنیانگزاران کیفیت
ادوارد مینگ ‏
دکتر ادوراد رمینگ (۱۹۹۳- ۱۹۰۰) فلسفه اش را تحت عنوان کنترل وکیفیت و مدیریت کیفیت منتشر نمود.‏
وی در سال ۱۹۲۸ به عنوان یک آمار شناس از دانشگاه یل فارغ التحصیل شد او مدت کوتاهی بعد از جنگ ‏جهانی دوم ایده هایش را منتشر نمود و در حالی که ایده هایش در ایالت متحده آمریکا با استقبال چندانی مواجه ‏نشد در ژاپن با استقبال شدید روبرو گردید وژاپن را در دستیابی به نیروی صنعتی یاری نمود. تئوریهای ادوارد ‏دمینگ تاکید زیادی بر درگیر نمودن مدیریت در امر، کیفیت ،بهبود دائمی ، تجزیه و تحلیل آماری ، ‏هدفگذاری و ارتباطات دارد. ‏
بر طبق نظر وی با تغییر نگرش مردم در مورد کیفیت و حذف موانعی که بر سر راه کارکنان در خصوص انجام ‏کارها به روش بهتر وجود دارد، یک محیط حمایتی برای بهبود مستمر ایجاد می شود و بر اساس رهبران آن ‏شرکتها بایستی وقت خود را به بهبود بلند مدت کیفیت کالاها و خدمات اختصاص دهند. ‏
دمینگ چهارده اصل را به عنوان خط راهنمای مدیریت ارائه داد که با عمل به این ۱۴ اصل مدیریت برای بهبود ‏دائمی کالا و خدمات تلاش می نمایند. و به منظور حل مشکلات کیفیت، دمینگ استفاده از سیکل دمینگ را ‏تشویق نمود که بعداً بوسیله و الترشوارت بیشتر توسعه یافت. این سیکل که مخفف آن ، ۸، می باشد. . ‏
حروف ‏‎ (PDSA)‎‏ ‏‎)plan‎‏ ‏‎(A) Act,(S)Study,(D)Do.(p
تشکیل یافته و نگرش سیسماتیک برای حل مشکلات کیفیت می باشد. ‏
استفاده کنندگان از این سیکل ابتدا مشکل را مطالعه نموده و برای حل آن برنامه ریزی می کنند که این امر ‏بایستی بعنوان قسمتی از سیکل که توجه زیادی را به خود جلب مینماید محسوب شود. زیرا برنامه های خوب ‏منجر به راه حلهای بهتری می شود. ‏‎(plan)‎
بعد از آن بایستی راه حل صورت پذیرد.‏‎(DO)‎
نتایج جمع آوری و مطالعه شود.‏‎ (Study)‎
سرانجام زمانی که ریشه مشکل پیدا شد و حل گردید تغییرات دائمی ‏Act‏ گردند. ‏
اگر چنانچه مشکل حل نشده باشد بازگشت به قسمت برنامه مجدا صورت می گیرد. ‏
شواهد بدست آمده از اصول چهارده گانه دمینگ در خصوص کیفیت حقیقتاً یک فرآیند بهبود مداوم است از ‏نظر وی کیفیت بایستی بطور مداوم تحت نظر باشد و بمنظور دستیابی به خدمات و محصولات جهانشمول مورد ‏ارزیابی قرار گیرد.‏

اصول چهارده گانه دمینگ ‏Deming s14Principales
‏۱-‏ آفریدن (تولید مکمل ) هدف با ثبات برای بهبود کارها ( تولیدات و خدمات ) باشد.‏
‏۲-‏ اتخاذ یک فلسفه جدید
‏۳-‏ پرهیز از وابستگی بر بازرسیهای گسترده ‏
‏۴-‏ پایان دادن به عادت پارامترهای بازار یابی عمدتا براساس قیمت. ‏
‏۵-‏ بهبود مستمر و مداوم ‏
‏۶-‏ برقراری و تامین آموزش
‏۷-‏ ‏ برقراری و نهادن کردن رهبری ‏
‏۸-‏ برطرف کردن ترس ‏
‏۹-‏ شکستن موانع موجود بین محیطهای ستادی ‏
‏۱۰-حذف شعارها ، نصیحتها و هدفهای تو خالی ‏
‏۱۱- حذف آمارهای صرفاً کمی ‏
‏۱۲- حذف موانعی که مانع احساس غرور کارکنان از مهارت خود می شود. ‏
‏۱۳- برقراری برنامه قوی تعلیم و تربیت و آموزش علمی ‏
‏۱۴- اقدام در جهت ایجاد شرایط برای انجام دگرگونی و تحول

تعریف کیفیت از دیدگاه دمینگ :‏
کیفیت را به عنوان سیستمها و دستگاههای بدون عیب و نقص تعریف می کند، وی تاکید دارد که فعالیتهای ‏کیفیت هم بایستی معطوف به نیازهای حال و هم معطوف به نیازهای آینده مشتریان باشد. ‏
دکتر دمینگ توضیح می دهد که امکان دارد نیازهای آتی مشتری ومصرف کننده توسط مصرف کننده تعیین و ‏مشخص نشود بلکه برای مصرف کننده تعیین گردند. ‏و……….


قیمت : 7,000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات