مقاله جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک

دانلود مقاله جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک
جهانی شدن پدیده‌ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه بین‌المللی شده و کشورهای بسیاری را به چالش کشانده‌است.
یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است. زیرا در این شرایط، همواره با کاهش هزینه های حمل ونقل، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه خواهیم بود که درنتیجه کارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهدیافت. در این میان می توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است. که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار ومدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است.

جهانی شدن پدیده‌ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و‎ ‎تحولات بسیاری در ‏زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه‎ ‎بین‌المللی شده و کشورهای ‏بسیاری را به چالش کشانده‌است. به طوری که بی‌شک مهمترین‎ ‎و بارزترین وجه تمایز اقتصاد ‏امروز و دیروز جهانی شدن است. جهانی شدن‌ برای‌‏‎ ‎بیماریهای‌ اقتصادی‌ جهان‌ تجویز شده و چنین‌ ‏ادعا می‌شود؛ که‌ جریان‌ آزاد سرمایه،‎ ‎نیروی‌ کار، کالا و اطلاعات‌ بدون‌ دخالت‌ دولت‌ و دیگر ‏شکلهای‌ مداخله، تنها راه‌‏‎ ‎رسیدن‌ به‌ سعادت‌ جهانی‌ است (چنج، ۱۹۹۹، ۲۲۵)‏
در دوران‌ کاپیتالیسم، بازرگانان‌ ناچار بودند، که‌ کل‌ سرمایه‌ تجاری‌ خود‎ ‎را به‌ دور و نزدیک‌ ببرند؛ ‏زیرا بدون‌ وسعت‌ دادن‌ به‌ حوزه‌ فعالیتشان، در رقابت‌‏‎ ‎نابود می‌شدند. یک‌ شکل‌ ابتدایی‌ جهانی‌شدن‌ ‏که‌ امپریالیسم‌ بازرگانی‌ نامیده‌‏‎ ‎می‌شد؛ شروع‌ به‌ پیوند اقتصاد بخشهای‌ مختلف‌ جهان‌ به‌ یکدیگر ‏کرد(پیپلس، ۱۹۹۹،‎ ‎‏۹۹)‏‎. ‎
امروزه تعاریف متفاوتی از مفهوم و واژه‌ جهانی شدن عنوان گردیده است. گروهی‎ ‎از آن به عنوان ‏یک مفهوم عام یعنی درهم ادغام شدن بازارهای جهان در زمینه‌های‎ ‎تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم ‏و جابه جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در‎ ‎چارچوب نظام سرمایه‌داری آزاد بازار و ‏نهایتاً سر فرود آوردن در برابر قدرتهای‎ ‎جهانی بازار یاد می‌کنند. گروه دیگری از آن به‌عنوان ‏پیروزی نظام سرمایه‌داری در‎ ‎جهان نام می‌برند. و گروهی از آن به‌عنوان وجود رقابتی بی‌قید و شرط ‏در سطح جهان‎ ‎به‌گونه‌ای که کشورهای غنی را ثروتمندتر و کشورهای فقیر را فقیرتر می‌کند یاد‎ ‎کرده‌اند‎.
گروهی هم از آن به‌عنوان عصر تحول عمیق سرمایه‌داری برای همه انسانها‎ ‎نام برده‌اند‎.
با این همه باید عنوان کرد که جهانی شدن از نظر تمامی این‎ ‎گروهها، حول محور یک مفهوم است ‏و آن این است که این مفهوم بیانگر یک روند مستمر و‎ ‎مداوم پیرامون رقابت میان قدرتهای بزرگ، ‏نوآوری، تکنولوژیک، جهانی شدن تولید و‎ ‎مبادله و به‌معنای نوگرایی (مدرنیسم) است‎. ‎
اما به هر حال باید گفت: آنچه از نظر مفاهیم تئوریک به این پدیده اطلاق‎ ‎گردیده است، با آن ‏چیزی که امروزه با آن در صحنه بین‌المللی مواجه هستیم تفاوتهای‎ ‎بسیار دارد، همان طور که در ‏ادبیات موضوع طرح گردیده‌است، از جهانی شدن به‌عنوان،‎ ‎به استقبال یک جهان رفتن، آشنا شدن ‏با فرهنگهای دیگر و احترام گذاشتن به آرا و‎ ‎نظریه‌های دیگران یاد گردیده است. اما روند تحول ‏جدیدی که در دنیای امروز در قالب‎ ‎یک بازاندیشی و نظام جدید تعریف می شود. مفهومی تحت ‏عنوان جهانگرایی است که به‎ ‎معنای نفی دیگران و نفوذ در فرهنگهای دیگر در محل برخورد ‏ایدئولوژی‌ها است. در علم‎ ‎معانی بیان، جهانی شدن فرایند کوتاه کردن فاصله ها ،تغییر در تجارب ‏زمانی و ارائه‎ ‎ماهیت جهانی است.‏


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات