مقاله مدیریت دامنه پروژه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله مدیریت دامنه پروژه

دانلود مقاله مدیریت دامنه پروژه

مطالعه موردی ابتدای فصل:
Kim Nguyen جلسه پروژه را برای کمک به تعریف دامنه پروژه ارتقا فناوری اطلاعاتی راکه هفته پیش توسط مدیریت ارشد به وی واگذار شده بود، هدایت می‌کرد. این پروژه برای پیاده کردن چند برنامه کاربردی با اولویت بالا و Intetnet- besed که شرکت درحال ایجادآنها بود ضروری بود. این پروژه ارتقا دربرگیرنده ایجاد و پیاده کردن یک طرح بود که بر طبق آن تمامی دارائی‌های فناوری اطلاعات کارمندان در طی ۹ماه از استاندارهای جدید شرکت تبعیت کنند.
این استاندارها حداقل های تجهیزات مورد نیاز برای هر یک از کامپیوتر های رومیزی و همراه رامشخص می کرد مثل نوع پردازشگر، تعداد حافظه ، اندازه ، hard desic نوع اتصال شبکه، نرم افزار و kim می دانست که برای ارتقاء کامپیوترها، آنها می بایست درابتدا موجودی دقیقی از تمامی سخت‌افزارها، شبکه‌ها و نرم‌افزارهائی که در حال حاضر در سرتاسر شرکت که ۲۰۰۰ نفر کارمند دارد تهیه کنند.
Kim با سایر ذیفعان کارکرده بود تا منشور پروژه‌‌ای راکه اهداف کلیدی پروژه را شرح می‌داد، ایجاد کنند. اوهمچنین به مدیر کل اطلاعات (CIO) کمک کرده بودتا مورد کاری برای توصیه سرمایه‌گذاری پروژه نوشته شود. منشور پروژه شامل تخمینهای سرانگشتی ازهزینه و زمنبندی پروژه وامضاهای ذینفعال کلیدی پروژه بود. KIM از اعضاء تیم خود وسایر ذینفعان برای جلسه‌ای به منظور طرح و تعریف بیشتر دامنه پروژه دعوت به عمل آورد. او می ‌خواست درخصوص اینکه چه چیزهایی در پروژه می بایست انجام گیرد، چه کسی چه کاری انجام خواهد داد، وچگونه می توانند از گسترش خزشی دامنه پرهیز کنند، نظر تک تک آنها را بداند.؟kim پیشنهاد داده بود که تیم با تعریف موضوعات قابل عرضه در پروژه شروع بکار کنند و سپس یک اظهار نامه دامنه و ساختار تفکیک کار (WBS) بوجود آورند.  Kim به اهمیت تعریف موضوعات قابل عرضه واقف بود. ولیکن کاملا مطمئن نبود که از کجا می بایست شروع به تهیه WBS نمود. وی بیش از آن از WBS هدایت می کرد. او همچنین می دانست که شرکت در مورد اندازه گیری عملکرد بسیار جدی است و بنابراین یک WBS خوب اساس عملکرد دامنه،زمان، وهزینه بوده از کجا می‌بایست شروع کند؟

مدیریت دامنه پروژه چیست؟
از فصل ۲ بخاطر آورید که چندید عامل در موفقیت پروژه همراه هستند. خیلی ازاین عوامل، مثل درگیری کاربر با کار، اهداف روشن کاری، دامنه کمینه شده، و نیازهای اساسی شرکت، اجزاء مدیریت دامنه پروژه هستند. William v. levban مدیر برنامه مدرسه عالی مدیریت keller ،از عدم تعریف صحیح پروژه ودامنه به عنوان دلایل اصلی شکست نام می برد.
یکی از بهترین و مشکل ترین جنبه های مدیریت پروژه، بنابراین تعریف دامنه یک پروژه است. Beld دامنه italic به تمامی کارهایی که در تولید محصولات پروژه می بایست صورت گیرند و فرآیندهایی که برای تولید آنها بکار می روند اطلاق می شود. از فصل ۲ بخاطر آورید که واژه Bold موضوعات قابل عرضه تشریح کننده محصولات تولیدشده در بخشهای پروژه می باشد. موضوعات قابل عرضه می‌توانند محصول منسوب باشند مثل قطعه‌ای سخت‌افزار یا ماژولی نرم‌افزاری، یا انیکه فرآیند منسوب باشند یک سند برنامه‌ریزی یا صورتجلسه ذینفعان پرروژه می بایست درخصوص آنچه که محصولات پروژه هستند و تا اندازه‌ای و اینکه چگونه آن محصولات را تولید خواهند کردبه توافق برسند تا بتوانند تمامی موضوعات قابل عرضه را تعریف کرده باشند.
مدیریت دامنه پروژه:
شامل فرایندهایی است که در برگیرنده تعریف و کنترل آنچه که در پروژه هست یانیست می باشد. این اطمینان رامی دهد  که تیم و ذینفعان پروژه درک یکسانی از محصولاتی که پروژه تولید خواهند نمود، فرآیندهایی که تیم پروژه هایی که تیم پروژه‌ای برای تولید آنها بکار خواهند گرفت دارند. پنج فرآینداصلی در مدیریت دامنه پروژه وجود دارد.
برنامه‌ریزی دامنه:
دربرگیرنده ایجاد اسنادی که مبنای تصمیمات آتی پروژه را فراهم می کند، شامل شاخصهایی است برای تعیین انیکه آیا پروژه یا مرحله‌‌ای از پروژه موفقیت‌‌آمیز تکمیل شده است،یاخیر. تیم پروژه اظهار نامه دامنه وطرح مدیریت دامنه پروژه را در نتیجه فرآیند برنامه‌ریزی دامنه تولید خواهند کرد.


قیمت : 24000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات