مقاله مدیریت منابع انسانی در دانشگاه آزاد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله مدیریت منابع انسانی در دانشگاه آزاد

دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی در دانشگاه آزاد

مقدمه:
از آنجاکه به تعبیری راهبرد یا استراتژی عبارت است از کلیه اقدامات لازم برای موفق عمل کردن یک سازمان، به عنوان ساز و کار قابل انعطاف منابع انسانی درشرایطی که سازمانهای کسب و کار با رقابتهای شدید بازار و سازمانهای خدمات عمومی با تنگناهای اقتصادی از یکسو و توقعات اجتماعی از آنها،از سوی دیگر، مواجه هستند، لازم است علاوه برمسئولیت های اقتصادی به مسئولیت های اجتماعی و حتی سیاسی افراد در سازمانها نیز تاکید گردد. تلفیق این دو مفهوم در شکل گیری حوزه مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی را ازسطح تاکتیکی– عملیاتی و اجرایی به سطح تصمیم گیری و استراتژیک ارتقاء‌می دهد.
حضور مدیر منابع انسانی با نقش استراتژیک،مسئولیت و پاسخگویی ویژه ای را به وجود می آورد که لازمه پذیرش آن داشتن بینش استراتژیک و د رک وسیعی از حوزه های تخصصی مقوله مدیریت منابع انسانی است و طبعا این کار از افرادی با تحصیلاتی در حد دیپلم یا پایین تر با تجربیات سنتی یک واحد کارگزینی که معمولاجز به اقدامات اجرایی روزمره اداری دست نمی زنند،ساخته نخواهد بود.
نظام مدیریت منابع انسانی در هر سازمان با توجه به پویایی و تغییرات مستمر محیط نمی تواند یک پدیده ساکن و ثابت باشد. نگاه کردن به سازمانها به عنوان یک پدیده زنده پویا و درحال یادگیری، نگرشی فراتر از نگرش سیستمی اقتضایی را طلب می کند که می توان آن را نگرش استراتژیک یا راهبردی نامید.

– نعریف مدیریت منابع انسانی:
مدیریت منابع انسانی عبارت است از:
دور اندیشی فراگیر- نوآور و تحول گری سازمان یافته در تامین منابع انسانی سازمان، پرورش و بهسازی آن ، تامین کیفیت زندگی قابل قبول کاری و بکار گیری بجا و موثر این منبع با شناخت و اعمال تاثیر گذاری در محیط درون و برون سازمانی در راستای تبیین استراتژیها به منظور تحقق رسالت و اهداف سازمان.

فهرست
عنوان
مقدمه
اهداف درسی کارگاه
شرایط شرکت‌کنندگان
معیارهای ارزیابی
امکانات و تجهیزات آموزشی
مدت دوره
رئوس و سر فصل مطالب
برنامه درسی روزانه
ضمیمه شماره یک
منابع


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات