مقاله نقش نظام مشارکت (‏‎۵S‎‏) در توسعه بهره وری و ‏خلاقیت منابع انسانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله نقش نظام مشارکت (‏‎۵S‎‏) در توسعه بهره وری و ‏خلاقیت منابع انسانی

دانلود مقاله نقش نظام مشارکت (‏‎۵S‎‏) در توسعه بهره وری و ‏خلاقیت منابع انسانی

حدود کاربرد :
پیشنهاد : عبارت است از یک راهکار ، ایده ، یا طرح اجرایی در راستای اهداف تعریف شده که توسط یکی از دانشجویان یا اعضاء گروه مکانیک ارائه گردد.
نظام پیشنهادها :
سیستمی به منظور جمع آوری و بررسی پیشنهادهای اعضاء گروه مکانیک ، تعیین پاداش ، پیگیری اجرای آنها در راستای طرح هدف .

۱-کمیته عالی راهبری بهره وری
ریاست : مدیر گروه مکانیک
اعضاء : نماینده ای از اساتید ، نماینده ای از روسای کمیته های اجرائی دانشجویی .
۲-کمیته راهبری نظام پیشنهادها :
ریاست : معاون گروه مکانیک با نماینده تام الاختیار مدیر گروه
اعضاء : نماینده اساتید ، روسای کمیته های اجرایی دانشجویی ، کارمندان اداری گروه
۳-کمیته های اجرائی نظام پیشنهادها :
۱-کمیته اداری (اعضاء آن معاون گروه مکانیک ، کارمندان گروه)
۲-کمیته اساتید .
۳-کمیته دانشجویی سالهای متفاوت مشتمل بر
کمیته دانشجویان سال اول
کمیته دانشجویان سال دوم
کمیته دانشجویان سال سوم
کمیته دانشجویان سال چهارم
کمیته دانشجویان سال چهارم به بالا
۴-تیم های مشارکت :
افرادی که به فراخور فعالیت ها و ماهیت کار جهت پیاده سازی نظام پیشنهادات و اجرای پیشنهادها از طرف کمیته های اجرایی از میان داوطلبین انتخاب و به فعالیت خواهند پرداخت .
۵-لیست شناسنامه مسائل واحدها :
مسائل ، مشکلات و موضوعات دارای اولویت کمیته ها که به منظور تقویت اثربخشی پیشنهادها توسط خود آنها در طول ترم به دبیر نظام پیشنهادات ارائه می شود .
 مسئولیت ها
۱-کمیته عالی راهبری بهره‌وری :
–    سیاستگذاری و ارائه خط مشی ها
–    اولویت بندی استقرار مکانیزمهای بهره‌وری
–    تحلیل و ارزیابی عملکرد اجرائی مکانیزمهای بهره‌وری
–    تعیین نظام انگیزشی در راستای حفظ ، نگهداری و قوام نظام

۲-کمیته راهبری نظام پیشنهادها (۵s)
–    طراحی و تدوین برنامه عملیاتی هر ترم (برنامه هدف) و ارائه آن به کمیته عالی
–    تعیین بودجه هر ترم نظام پیشنهادها
–    پشتیبانی و نظارت بر عملکرد نظام پیشنهادات
–    تایید نیازهای آموزشی اعلام شده کمیته های اجرائی و پی گیری برگزاری دوره های آموزشی
–    تائید و تصویب پرداخت پاداشتهای نظام پیشنهادات و برآورد میزان پاداش
–    تعیین تکلیف نهائی پیشنهادها و نظارت و پی گیری اجراء آنها و تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی اجراء و اولویت بندی و زمان بندی اجراء پیشنهادهای تصویب شده .
–    ارزیابی عملکرد کمیته های اجرایی . دریافت گزارش ماهیانه از میزان تحقق برنامه‌ها و پیشنهادات
–    ارائه گزارش هر ترم از فعالیت کمیته راهبری نظام پیشنهادات به کمیته عالی بهره‌وری .


قیمت : 1000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات