مقاله کشور تایلند

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله کشور تایلند

تایلند
تایلند در قلب جنوب‌شرقى سرزمین اصلى آسیا واقع شده است و از نظر جغرافیائى به چهار منطقه تقسیم مى‌شود: منطقه مرکزی، شمال‌شرقی، منطقه شمال و منطقه جنوب.
کاوش‌هاى باستان‌شناسى حاکى از وجود تمدن‌هاى بسیار کهن در این کشور مى‌باشد. لیکن اولین حکومت تایلند که تاریخ مدون دارد که از ۱۳۵۷ با روى کار آمدن سلسه پادشاهى سوخوتائى (Sukothai) یا سوکوتهای آغاز گردید. پنج پادشاه از این سلسله به‌مدت کمتر از یک قرن بر این سرزمین حکومت نمودند. تایلند یک مملکت پادشاهى است و کشورى واحد و غیر قابل تجزیه مى‌باشد. پادشاه رئیس کشور و رئیس قواى مسلح مى‌باشد. حاکمیت در دست مردم است و پادشاه اختیارات  خود را طبق مفاد قانون‌اساسى ایفاء مى‌نماید.

مهمترین احزاب سیاسى فعّال در تاریخ سیاسى تایلند به قرار زیر است:
حزب کمونیست تایلند (Phak Khomunit Prathat Thai)
حزب دمکراتیک (prachatipat)
حزب اقدام دمکراتیک (Kit Prachatipatai)
حزب جبهه دمکراتیک (Naew Prachatipatai)
حزب دمکراتیک ملی (Chat Prachathipatai)
حزب خلق (Phak Prachachon)
حزب دمکراتیک سیام (Prachatipat Siam)
حزب اقدام اجتماعی (Kit Sangkom)
حزب سوسیالیست تایند (Phak Sangkom Niyon Haeng Prather Thai)
جبهه متحد سوسیالیست (Naew Ruam Sangkom Niyom)
حزب سینی‌زن تائی (Pravhakron thai)
حزب ملّت تایلند (Chat Tai)
حزب کمونیست تایلند (Phak Khomunit Prathat Thai)
نهضت‌هاى کمونیستى در دهه‌هاى ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در تایلند پدیدار شدند اینها یا انشعابى از احزاب کمونیست چین بودند که سعى در دریافتن نیروهاى تازه در میان کارگران چینى تایلند، معلمّان و دیگر گروه‌هاى حرفه‌اى به‌ویژه در بانکوک داشتند، و یا گروه‌هاى انقلابى ویتنامى بودند که سعى مى‌کردند حمایت ویتنامى‌هاى پناهنده و مهاجر شمال تایلند را بدست آورند. ولى نخستین حزب کمونیست تایلند رسماً از دسامبر ۱۹۴۲ فعالیّت سیاسى خود را آغاز کرد و تا مدت کوتاهى بعد از جنگ جهانى دوم فعاّل بود. متعاقب کودتاى ۱۹۴۷ رهبرى حزب به نام Prasert sabsunthorn به چین گریخت و مدت یازده سال در آنجا بود.

«سیاست»
احزاب سیاسی
حزب کمونیست تایلند (Phak …
حزب دمکراتیک (prachatipat)
حزب اقدام دمکراتیک (Kit …
حزب جبهه دمکراتیک (Naew …
حزب دمکراتیک ملی (Chat …
حزب خلق (Phak Prachachon)
حزب دمکراتیک سیام …
حزب اقدام اجتماعی (Kit …
حزب سوسیالیست تایند (Phak …
حزب سوسیالیست تایند (Phak …
جبهه متحد سوسیالیست …
تشکیلات حکومتی (تا قبل از کودتای فوریه …
سیستم قضائی
قوّه مقننه
قوّه مجریه
ساخت سیاسی
ساختار نظامی و دفاعی تایلند
نقش ارتش در صحنه سیاسی …
قانون‌اساسی، تحوّلات و ویژگی‌های آن
تقسیمات کشوری و اداری
چگونگی شکل‌گیری اراده سیاسی

 


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات