تحقیق پردازش اسمبلی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  تحقیق پردازش اسمبلی

دانلود تحقیق پردازش اسمبلی

مقدمه
وظیفه یک اسمبلر آ ن است که کد منبع زبان اسمبلی را به کد هدف تبدیل نماید در سیستمهای کامپیوتری ساده تر این کد هدف همان زبان ماشین است که در حافظه قرار گرفته و اجرا میگردد .
در سیستمهای کامپیوتری پیچیده تر کد هدفی که به وسیله اسمبلر ایجاد می شود باید به وسیله لینکر و یا لودر در قبل از اجرا تنظیم گردد.
اسمبلی دو گذاری ماکرو اسمبلر مایکرو سافت یک اسمبلر دو گذاری است . این به آن معنی است که یک برنامه منبع زبان اسمبلی دو به وسیله  پویش می شود تا فایل کد هدف آن ایجاد شود می توان یک اسمبلر را به صورت یک گذری طرح کرد و بعضی اسمبلرها برنامه منبع را سه بار یا بیشتر پویش می کنند اما بیشتر اسمبلرها از دو گذر بهره می برند . این بخش به توضیح یک اسمبلر دو گذری نمونه می پردازد.
یک مزیت نوشتن برنامه به زبان اسمبلی نسبت به زبان ماشین آن است که در آن می توان از شناسه ها یا نمادها برای رجوع به داده ها در سگمنت داده و دستور العمل ها در سگمنت کد استفاده نمود. برای آن که بتوان برنامه را به زبان ماشین نوشت برنامه نویس باید آدرسهای داده ها و دستورالعمل ها را بداند یک وظیفه اسمبلر آن است که یک جدول علائم در ارتباط با هر شناسه با مشخصه های مختلف را تشکیل داده و آنرا حفظ کند . یک مشخصه برابر نوع یک نماد است این انواع شامل برچسب داده ها و دستور ا لعملها  نمادهائی که مساوی ثابتها در نظر گرفته شده اند اسامی روالها  اسامی ماکروها و اسامی سگمنت ها می با شند بعضی اسمبلرها کار ترجمه برنامه منبع را با یک جدول  علامت که حاوی مشخصه تمام نام دستور العمل های زبان اسامی تمام ثباتها و نمادهای دیگر می باشد شروع می کنند.
اگر نمادی مربوط به یک بر چسب و یا داده باشد آنگاه جدول  علائم حاوی اندازه داده ها نیز خواهد بود. بطور مثال اگر        شبه دستور زیر را اسمبل
نماید:
آنگاه  بعنوان برچسب یک کلمه ثبت خواهد گردید . بدین ترتیب می تواند استفاده غلط از علامت ها را تشخیص دهد . با توجه به دستور اسمبلر
فوق دستور زیررااشتباه تشخیص خواهد داد .


قیمت : 500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات