پایان نامه مواد رادیو اکتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راکتورها و تولید برق

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پایان نامه مواد رادیو اکتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راکتورها و تولید برق

دانلود پایان نامه مواد رادیو اکتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راکتورها و تولید برق. (بررسی چرخه سوخت هسته ای و تکنولوژی پالایشی در ایران)

مقدمه
اورانیوم، عنصری کمیاب محسوب می شود. این عنصر کاربردهای ویژه‌ای دارد؛ بنابراین تهیه، تولید و بازار مصرف آن به گونه ای خاص کنترل می شود. این عمل توسط «آژانس بین المللی انرژی اتمی»، انجام می پذیرد.
در گذشته نه چندان دور، هر یک از کشورها جداگانه فعالیت می نمودند؛ تا اینکه آژانس مزبور پایه گذاری شد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تحول سیاسی در شرق اروپا، کشورهای بیشتری به آژانس مزبور، پیوستند. در حال حاضر، آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۲۰ عضو دارد؛ که کشور ما نیز یکی از آنان است.
در ایران،فعالیت های هسته ای زیر نظر سازمان انرژی اتمی انجام می شود. سازمان مزبور، از چند معاونت تشکی شده؛ که معاونت تولید سوخت هسته‌ای، یکی از آنان است. معاونت مورد نظر، از چند واحد تشکیل می شود؛ که واحدهای اکتشاف و استخراج، سوخت و کانه آرایی دو واحد مهم آن محسوب می شوند.
واحد اکتشاف و استخراج، فعالیت‌های مربوط به اکتشاف و استخراج کانسارهای اورانیوم را، به عهده دارد. واحد سوخت و کانه آرایی، در رابطه با فرآوری کانسنگ های اورانیوم دار، فعالیت می کند.
از نظر اکتشافی، فعالیت های گسترده ای انجام شده ؛ و دو سوم کشور توسط پروازهای هوایی و دورسنجی مورد بررسی قرار گرفته است؛ که این فعالیت ها همچنان ادامه دارد.

چکیده
با توجه به مصرف روز افزون انرژی درصنایع مختلف، برای تامین انرژی مورد نیاز صنایع مختلف از منابع متفاوتی استفاده می شود.یکی از بهترین و به صرفه ترین منابع انرژی در جهان سوخت هسته ای می باشد که تولید انرژی از سوخت هسته ای در راکتورهای هسته ای صورت می پذیرد و از لحاظ مقدار تولید انرژی در مقایسه با دیگر منابع تولید انرژی سوخت هسته ای از اهمیت خاصی برخوردار است برای تفهیم این موضوع ذکر این مطلب ضروری است که حرارتی که از ۵۰۰ گرم اورانیوم بدست می آید معادل حرارتی است که از ۱۵۰۰ تن زغال سنگ بدست می‌آید. بنابراین می توان گفت سوخت هسته ای یکی از بهترین و بزرگترین منابع تولید انرژی محسوب می شود. از آنجائیکه سوخت هسته ای مورد نیاز نیروگاههای هسته ای از ایزوتوپی از عنصر اورانیوم بنام اورانیوم ۲۳۸ که در طبیعت فراوان یافت می شود و ۹۹% از پوسته زمین را تشکیل می دهد تامین می شود. لذا اکتشاف این عنصر پرتوزا از اهمیت خاصی برخوردار است. مراحل مختلفی برای اکتشاف این عنصر استراتژیک طی می شود تا در نهایت به مناطق محدود امید بخش رسید.

فهرست مطالب
فصل اول: معرفی مواد پرتو زا
۱-۱- رادیواکتیو
۱-۱-۱- اثر شیمیایی
۱-۱-۲- اثر لومینسانس ( فسفرسانس)
۱-۱-۳- اثر یونیزاسیون
۱-۲- تاریخچه و کاربرد
۱-۲-۱- تاریخچه مواد رادیواکتیو
۱-۲-۲- کاربرد مواد رادیواکتیو
۱-۲-۲-۱- تکنولوژی هسته ای
۱-۳- شیمی عناصر رادیواکتیو
۱-۳-۱- شیمی اورانیوم
۱-۳-۲- شیمی توریوم
۱-۴- کانی شناسی اورانیوم و توریوم
۱-۴-۱- اتونیت
۱-۴-۲- کارنوتیت
۱-۴-۳- توربرنیت (کالکولیت)
۱-۴-۴- دیگر کانیهای اورانیوم و توریم
۱-۵- وسایل آشکارسای رادیواکتیو
۱-۵-۱- آشکارشازی اشعه   به کمک سنتیلومتر
۱-۵-۲- آشکارسازی رادیواکتیو به کمک شمارنده گایگر
۱-۵-۳- اسپکترومترهای اشعه
۱-۵-۴- روشهای اکتشافی اورانیوم آشکارسازی اشعه
۱-۵-۴-۱- امانومتری
۱-۵-۴-۲- ترک اچ
۱-۵-۴-۳- هلیوم متری
۱-۵-۴-۴- اتورادیوگرافی
۱-۶- معرفی اورانیوم ( خواص و کاربرد )
۱-۶-۱- منشاء و اهمیت خطرات رادیولوژیکی
۱-۶-۲- محتوی اورانیوم سنگها
۱-۶-۳-۱- کنگلومراها
۱-۶-۳-۲- ماسه سنگها
۱-۶-۳-۲-۱- کانسارهای پنکوفکوردانت
۱-۶-۳-۲-۲- کانسارهای هلالی شکل
۱-۶-۳-۲-۳- کانسارهای استک
۱-۶-۳-۳- کانسارهای نوع رگه ای شکل
۱-۶-۳-۴- کانسارهای رگه ای ماگمایی
۱-۶-۳-۵- کانسارهای نوع درون ماگمایی
۱-۶-۳-۶- کانسارهای نوع کالکریت
۱-۶-۳-۷- سنگهای فسفاتیک اورانیوم دار
۱-۶-۳-۸- شیلهای سیاه دریایی اورانیوم دار
فصل دوم :
۲-۱- کلیات اکتشاف رادیولوژی
۲-۱-۱- اصول فیزیکی اکتشاف اورانیوم به وسیله اندازه گیری تابش گاما
۲-۱-۲- منتشر کننده های تابش گاما
۲-۱-۳- فعل و انفعالات فرآیندهای پراکنش الکترومغناطیسی
۲-۱-۴- تابش گاما از سریهای K40,Th, U
۲-۱-۵- منابع تابش گاما
۲-۱-۶- تکنیکهای نمایش داده ها
۲-۲- اصول و مبانی مغناطیس سنجی
۲-۲-۱- خواص مغناطیسی سنگها و کانیها
۲-۲-۲- مغناطیس زمین
۲-۳- اندازه گیریهای مغناطیسی هوا برد
۲-۳-۱- اندازه گیریهای مغناطیسی هوابرد
۲-۳-۲-  اجزاء دستگاههای اساسی در مگنتومتری هوایی
۲-۳-۳- نصب سیستم آشکارساز
۲-۳-۴- ثبت خروجی و آشکار ساز
۲-۳-۵- روش اندازه گیری
۲-۳-۶- پردازش داده ها
۲-۳-۷- تفسیر نتایج
۲-۳-۸- فایده و محدودیتهای روش مغناطیسی هوایی
۲-۳-۹- قابلیتهای اجرایی روش مغناطیسی هوایی
فصل سوم : اکتشاف اورانیوم در ایران
۳-۱- تاریخچه سازمان انرژی اتمی ایران
۳-۲- فعالیتهای انجام شده در زمینه اکتشاف اورانیوم در ایران
۳-۲-۱- منطقه ساغند
۳-۲-۲- منطقه گچین (بندرعباس)
۳-۲-۳- منطقه انارک
۳-۲-۳-۱- ناحیه کالیکافی
۳-۲-۳-۲- ناحیه طالمسی
۳-۲-۴- منطقه جاموزیان
۳-۲-۵- منطقه عروسان
فصل چهارم : معدنکاری اورانیوم
۴-۱- معدنکاری اورانیوم
۴-۲- خصوصیات معدنکاری اورانیوم
۴-۳- روشهای معدنکاری اورانیوم
۴-۳-۱- روش استخراج روباز
۴-۳-۱-۱- ایمنی رادیولوژیکی در معادن روباز اورانیوم
۴-۳-۲- روشهای استخراج زیرزمینی
۴-۳-۲-۱- روش استخراج بلوکی یا تخریب بزرگ
۴-۳-۲-۲- روش استخراج با احداث طبقات فرعی
۴-۳-۲-۳- روش استخراج انباره ای
۴-۳-۲-۴- روش استخراج کند و آکند
۴-۳-۲-۵- روش زیربرش و پرکردن
۴-۳-۲-۶- روش استخراج چالهای طولانی و موازی
۴-۳-۲-۷- روش استخراج V.C.R
۴-۳-۲-۸- روش استخراج اتاق و پایه
۴-۳-۲-۹- روش جبهه کار کوتاه با خاکریزی
۴-۳-۲-۱۰- روش استخراج جبهه کار طولانی
فصل پنجم : فرآیند آماده سازی سنگ معدن استخراج شده
۵-۱- آماده سازی سنگ معدن
۵-۱-۱- سیلو
۵-۱-۲- سنگ شکن فکی
۵-۱-۳- سنگ شکن مخروطی
۵-۱-۴- الک متحرک نوسانی
۵-۱-۵- آسیاب گلوله ای دوار
۵-۱-۶- جداکننده مغناطیسی
۵-۱-۷- تیکنر
۵-۳- استخراج اورانیم از سنگ معدن
۵-۲-۱- فرایند لیچینگ
۵-۲-۱-۱- متغیرهای فرآیند
۵-۲-۱-۱-۱- اندازه سنگ معدن
۵-۲-۱-۱-۲- غلظت اسید
۵-۲-۱-۱-۳- اکسیداسیون
۵-۲-۱-۱-۴- درجه حرارت و زمان عملیات
۵-۲-۱-۱-۵- وزن مخصوص و گرانروی
۵-۲-۲- جداسازی جامد – مایع
۵-۳- خالص سازی و تغلیظ
۵-۳-۱- استخراج با حلال
۵-۳-۲- تبادل یونی با رزین
۵-۴- رسوب گیری
۵-۵- آبگیری و کلینه کردن
۵-۶- اطلاعات مربوط به مصرف مواد شیمیایی درکارخانه نیمه صنعتی
فصل ششم: مشخصات وخصوصیات دستگاهها
۶-۱- سیلو
۶-۲- سنگ شکن فکی
۶-۳- تسمه نقاله
۶-۴- سنگ شکن مخروطی
۶-۵- الکهای متحرک نوسانی
۶-۶- آسیاب گلوله ای دوار
۶-۷- طبقه بندی گننده مارپیچی
۶-۸- جدا کننده مغناطیسی
۶-۹- تیکنر
۶-۱۰- مخازن لیچینگ
۶-۱۱- صافی بشکه ای
۶-۱۲- سانتریفیوژ
۶-۱۳- مخلوط کننده وجدا کننده
۶-۱۴- جریان سنج
۶-۱۵- رسوب دهنده
۶-۱۶- کوره
فصل هفتم : نقش آزمایشگاه ها در فرآیند تغلیظ
۷-۱- آزمایشگاه فرآیند لیچینگ
۷-۲- آزمایشگاه فرآیند خالص سازی و تغلیظ
۷-۲-۱- استخراج با حلال
۷-۲-۲- استخراج با تبادل یونی توسط رزین
۷-۳- آزمایشگاه فرایند رسوب گیری
۷-۴- آزمایشگاه تجزیه و تحلیل مواد
فصل هشتم : آماده سازی محصول جهت استفاده در راکتورها و تولید برق


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات