دانلود پایان نامه حقوق کودک در قرآن و سنت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دانلود پایان نامه حقوق کودک در قرآن و سنت

دانلود پایان نامه حقوق کودک در قرآن و سنت

مقدمه:
پروردگارا سپاس و ستایش ترا است که با قلم قدرت، جامعه بشری را به زیور علم و دانش آراستی و انسانیت را در زیر لوای فرهنگ و معارف، تعالی بخشیدی.
درود بی پایان و تحیّات پیوسته بر رسول و فرستاده گرامی تو حضرت محمد بن عبدا… (ص) و خاندان ارجمندش که سراسر عمر، مساعی خود را جهت تعلیم و ارشاد جوامع بشری- بدون هیچ وقفه- مصروف داشتند و آنی از روشنگری و ایجاد بینش دینی باز نماندند.
بی تردید خلقت همه موجودات جهان آفرینش، بر مبنای تغییر و تحول نهاده  شده است. انسان نیز در تمام دوران زندگی خود، دستخوش تغییرات مداوم است.
نطفه جنین نوزاد کودک نوجوان جوان بزرگسال و پیر، که هر یک از این مراحل متأثر از مرحله قبل و مؤثر در مرحله بعد است. در کلام الهی بر این مطلب اشاره شده است.  انسان بیشتر عادات زندگی خود را در دوران کودکی کسب می کند و تقریباً در این مرحله که کیفیت سازگاری با محیط را فرا می گیرد تا آنجا که تمام مکاتب روان شناسی در این باره توافق دارند که دوران شیر خوارگی و کودکی، در تعیین و شکل دادن رفتار و رشد، منش آینده دارای اهمیت فوق العاده ای است.
توجه به کودک و عالم کودکی، آن چنان در قرن معاصر فزونی یافته است که برخی از مربیان بزرگ پیشگویی کرده اند که این قرن «قرن کودک» خواهد بود.نیمه دوم قرن بیستم را می توان «عصر کودکان» نامید تقریباً در سراسر جهان به ویژه در کشورهایی که به توسعه اجتماعی و اقتصادی مطلوبی دست یافته اند، بخش مهمی از منابع مادّی و معنوی، صرف توجه به مسائل کودکان و حمایت روانی، جسمی آنها می شود.

فهرست مطالب
کلیات
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت مسأله
سؤال اصلی تحقیق
سؤال فرعی تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
چکیده تحقیق
اعتذار
فصل اول : ایام کودکی، اهمیت انعقاد نطفه، ولادت و احکام آن
گفتار اول          مفهوم کودکی
مفهوم اولاد
مفهوم نسب
گفتار دوم: ایام کودکی در حقوق اسلام
شروع کودکی در حقوق اسلام
پایان کودکی در حقوق اسلام
گفتار سوم:ملاک کودکی در حقوق ایران
شروع کودکی
پایان کودکی
اماره رشد و اثرات مترتب آن
گفتار چهارم: حدود سنی لازم به تفکیک موارد
سن ازدواج    ۲۶
سن کار
سن اعمال کیفر و مجازات
گفتار پنجم:  اهمیت انعقاد نطفه
نسل پاک
مستحبات
مکروهات
گفتار ششم  : تولد و احکام ولادت
فرزند متعلق به کیست؟
حقوق اولیه فرزندان
۲ : مراسم اسلامی در زمان ولادت
غسل مولود
اذان و اقامه
مراسم تحنیک
تسمیه
فصل دوم : حقوق کودک در قانون مدنی
گفتار اول: ثبت ولادت
اشخاصیکه مکلف به اعلام ولادت هستند
نحوه ثبت ولادت
ثبت ولادت اطفالی که والدین آنها قانوناً ازدواج نکرده اند
گفتار دوم: نگهداری و تربیت کودک
شیر دادن طفل
آداب و احکام رضاع
گفتار سوم:  حضانت
تعریف حضانت
تغذیه طفل
حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است
حضانت حق مشترک والدین
حدود حضانت در ابوین
حضانت جد پدری
حضانت طفل در صورت فوت ابوین
شروط حضانت
گفتار چهار:موانع در حضانت
ضمانت اجرا در حضانت
اعاده حق حضانت
عوامل سقوط حضانت
وجوب رعایت حضانت
گفتار پنجم:نفقه از ناحیه والدین
مفهوم نفقه
نفقه از ناحیه والدین
نفقه فرزند از دیدگاه فقهای امامیه
گفتار ششم : ولایت
مفهوم ولایت
ولایت از ناحیه پدر و جد پدری
فصل سوم :  حقوق کودک در آیات و روایات
گفتار اول :حقوق کودک از نگاه قرآن
نظر اسلام درباره فرزندان
محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها
حق تربیت
حق و طلب فرزند
تعلیم احکام دینی
تکلیف و مسئولیت والدین
فرزندان شایسته تربیت کنیم
در انجام وظائف پدری
نکته ای در انجام وظائف پدر
مسئولیت مادری
نقش معنوی مادر
گفتار دوم:حقوق کودک از نگاه روایات ائمه معصومین
حقوق کودک در هنگام خردسالی
ابراز محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها
احترام به فرزند
حق فرزند
تعلیم و تربیت فرزند
گفتار سوم : رعایت آداب و اخلاق در فرزندان
۱ : از کودکی تا بلوغ
حقوق کودک
پاکدامنی و عفت
عبادات تمرینی
آداب اخلاقی فرزند از راه تشویق و تنبیه
مراحل تربیت
مدرسه و تعلیم (معلم)
۲ : رابطه والدین با فرزندان
روابط رفتار با فرزندان
تربیت صحیح فرزندان
حقوق فرزند از نظر امام علی (ع) و امام سجاد (ع)
حقوق فرزند از نظر فقهاء
نتیجه گیری
منابع و مآخذ


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات