دانلود پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  دانلود پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه

دانلود پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه

چکیده:
شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.
بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.
بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.
این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری۳(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا ۴(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:
۱- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.
۲- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

فهرست مطالب:

چکیده:

فصل اول: کلیات

۱۰۱- مقدمه

۱٫۲- بیان موضوع تحقیق

۳۰۱- اهمیت موضوع تحقیق

۴۰۱- فرضیات تحقیق

۵۰۱- اهداف تحقیق

۶۰۱- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات

فصل دوم : بانکداری بدون ربا و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه

۲٫ ۱- مقدمه

۲٫ ۲- جایگاه و تعریف بانک

۲٫ ۳- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا

۲٫ ۴- معرفی بانک‌های داخلی کشور

۲٫ ۵- جذب منابع در بانکداری بدون ربا

۲٫ ۵٫ ۱- انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران

۲٫ ۵٫ ۱٫ ۱ – سپرده قرض‌الحسنه جاری

۲٫ ۵٫ ۱٫ ۲- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز

۲٫ ۵٫ ۱٫ ۳- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

۲٫ ۵٫ ۱٫ ۴- سایر سپرده‌ها

۲٫ ۵٫ ۲- طبقه‌بندی منابع به لحاظ حقوقی

۲٫ ۵٫ ۲٫ ۱- منابع مالکانه

۲٫ ۵٫ ۲٫ ۲- منابع وکالتی

۲٫ ۵٫ ۳- طبقه‌بندی انواع سپرده‌ها از دیدگاه هزینه تجهیز

۲٫ ۵٫ ۳٫ ۱- سپرده‌های بدون سود یا مجانی

۲٫ ۵٫ ۳٫ ۲- سپرده‌های با نرخ سود کم یا ارزان‌قیمت

۲٫ ۵٫ ۳٫ ۳- سپرده‌های با نرخ سود بالا یا گران‌قیمت

۲٫ ۶-تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا

۲٫ ۶٫ ۱- طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی

۲٫ ۶٫ ۱٫ ۱- بر اساس مدت

• کوتاه‌مدت:

• میان‌مدت:

۲٫ ۶٫ ۱٫ ۲- براساس بخش‌های اقتصادی

بخش بازرگانی:

تولیدی صنعتی:

تولیدی‌ کشاورزی:

مسکن و ساختمان:

خدمات:

• متفرقه: قرض‌الحسنه‌های انفرادی

۲٫ ۶٫ ۲- تعاریف و ویژگی‌های هریک از انواع تسهیلات اعطایی

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۱- قرض‌الحسنه اعطایی

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۲- جعاله

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۳- معاملات سلف

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۴- فروش‌اقساطی

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۵- مشارکت‌مدنی

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۶- مضاربه

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۷- اجاره بشرط‌تملیک

۲٫ ۷- معرفی بانک رفاه

۲ .۷ .۱- بانک رفاه در یک نگاه

۲ .۷ .۲- وضعیت سهام و سرمایه بانک

۲ .۷ .۳- فعالیت‌ها

۲ .۷ .۳ .۱- فعالیت‌های عام

۲٫ ۷ .۳ .۲- فعالیت‌های خاص

فصل سوم :‌ شوک‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیر‌گذاری آنها بر منابع و مصارف سیستم بانکی

۳٫۱- مقدمه

۳٫۲- مفاهیم و کلیات

شوک‌ها و ادوار کار و کسب

۳۰۳- شوک‌ها و نحوه‌ تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد

۳٫۴- بی‌ثباتی اقتصادی۱

۳٫۴٫۱- آیا بی‌ثباتی‌ یک ویژگی‌ از پیشامد شوک‌ها است‌ و یا یک‌ ویژگی ‌از توزیع احتمال آنها؟

۳٫۴٫۲- تعریف بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری اقتصاد کلان

۳٫۵- چارچوبی نظری برای تحلیل بی‌ثباتی اقتصادی

۱۰۵۰۳- دیدگاه سنتی اقتصاد کلان برای نوسانات

۲۰۵۰۳- دیدگاه نهادی

۱۰۲۰۵۰۳- نقش نهادهای سیاسی در بی‌ثباتی اقتصادی

۲۰۲۰۵۰۳- نقش سیاست‌ها در بی‌ثباتی اقتصادی

۳۰۵۰۳- دیدگاه توسعه

۳٫۶-تغییر‌پذیری و نااطمینانی

۱۰۶۰۳- نحوه محاسبه نااطمینانی:

۱۰۱۰۶۰۳- انحراف معیار نسبت به میانگین متحرک

۲۰۱۰۶۰۳- خطای پیش‌بینی الگو

۲۰۶۰۳- GDPو تغییر‌پذیری آن

۳۰۶۰۳- تورم، تغییرپذیری و نااطمینانی آن

۷۰۳- اثر نااطمینانی بر رفتار سرمایه‌گذاران و پس‌انداز‌کنندگان

۸۰۳- بررسی اثرات نااطمینانی بر منابع و مصارف سیستم بانکی (اقتصاد ایران)

۱۰۸۰۳- تاثیر بر دارایی‌های نزد افراد با تاکید بر سپرده‌ها

۲۰۸۰۳- تاثیر نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری با تاکید بر تسهیلات

۹۰۳- بررسی روند تغییرات تولید، تورم و تحولات سیستم بانکی ایران طی سال‌های۸۳-۱۳۷۴

۱۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴‌

۲۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۵‌

۳۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۶‌

۴۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۷‌

۵۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۸‌

۶۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۹‌

۷۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۰‌

۸۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۱‌

۹۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۲‌

۱۰۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۳‌

فصل چهارم برآورد مدل اقتصاد سنجی

۴٫۱- مقدمه:

۴٫۲-پایایی۴(ایستایی)

۴٫۲٫۱- آزمون ریشه واحد۱ دیکی – فولر۲

۴٫۲٫۲- آزمون ریشه واحد دیکی – فولر گسترش یافته ADF2

۴٫۲٫۳- آزمون ایستایی متغیرهای مدل

۳۰۴- مدل‌های ARIMA1

۴٫۳٫۱- تعریف مدل‌های ARIMA

۲۰۳۰۴- شبیه‌سازی تورم و تولید ناخالص داخلی بوسیله مدل‌های ARIMA

۴۰۴- مدل‌های ARCH-GARCH1

۴٫۴٫۱- مدل ARCH

۴۰۴۰۴- ارزیابی برازش

۵۰۴۰۴- بررسی مشخصه‌ها برای کفایت مدل

۶۰۴۰۴- شبیه‌سازی تورم و تولید توسط مدل‌های ARCH

۵۰۴- خود‌رگرسیون برداری‌

۱۰۵۰۴- فرآیند خود‌رگرسیون برداری۱

۲۰۵۰۴- تخمین یک فرآیند VARبا رتبه معلوم P

۳۰۵۰۴- تعیین طول وقفه‌ها:

۴۰۵۰۴- تخمین پارامترهای سیستم معادلات VAR

۶۰۴- همگرایی

۴٫ ۱۰۶- آزمون همگرایی مدل

۷۰۴- الگوی تصحیح خطا ECM 1

۱۰۷۰۴- برآورد مدل از طریق الگوی تصحیح خطا

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق

۵٫ ۱- خلاصه تحقیق

۵ .۲- نتایج تحقیق

۵ .۳- پیشنهادات


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات