پایان نامه مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی فتح

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود پایان نامه مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی فتح

دانلود مقاله مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی فتح

مقدمه :
شمارش معکوس برای پیوستن ما به منظومه تجارت جهانی آغاز شده است، پیوستنی که چندان از روی اختیار نیست. چشم های خبرگان صنعت و اقتصاد این خاک نگران آثار این پیوستن است آیا سازمان های صنعتی ما توان رقابت دراین فضا را دارند؟ درچه معیارهایی ضعیف هستیم؟ سازمان ما چگونه باید باشد تادررقابت پیروز میدان باشیم؟ تفاوت سازمان ما با یک سازمان سرآمد درقیاس جهانی چیست؟ این همان سؤال هایی است که درکشور های صنعتی و پیشرفته امروزی، سال ها قبل و در دوران رکود اقتصاد جهانی، مطرح شد کشورهایی نظیر، ژاپن، آمریکاو کشورهای اروپایی، این سوالات را طرح کردند و کوشیدند که الگویی از یک سازمان موفق و سرآمد ارائه کنند. سازمانی که نیازهای اصلی جامعه را به بهترین نحوه برآورده می‌کند و در این راه سرآمد دیگر سازمان ها است. به الگوئی که از این سازمان ها ارایه گردید مدل های سرآمدی کسب و کار می گویند. به ادعای بسیاری از صاحب نظران، نقش اساسی درجهت گیری صحیح سازمان های تجاری دراین کشورها داشته است. (گرچه حوزه عمل بعضی از این مدل ها وسیع تر از حوزه تجارت  است و مثلاً در حوزه های آموزشی و بهداشتی نیز استفاده می‌شود) این مدل ها الگویی از یک سازمان ارایه می‌کنند که در ایده و عمل سرآمد سازمان های دیگرند و نشان می‌دهد برای رشد و سرآمدی، چه تغییراتی در اجزاء سازمان باید انجام شود. سوالی که عموماً دراینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه کشورها از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دارای ویژگی ها و بافت خاصی است آیا استفاده از این مدل ها می تواند برای سازمان های ایرانی عملی و مفید باشد؟ ودر صورت استفاده از آنها تا چه حد باید در آنها تغییر ایجاد شود؟
تحقیقاتی که توسط محققین ایرانی در باب صنعت و کیفیت انجام شده نشان می دهد که مدلهای سرآمد درکشورهای مختلف به سوی یکدیگر همگرا بوده و برای استفاده از این مدل ها نیاز به تغییرات اساسی و ساختاری درآنها نیست به عبارتی زبان کسب و کار، زبانی بین المللی و جهانی است که سازمان های ایرانی پیشرو برای استفاده از آن باید آنرا بیاموزند و آشنایی با مدلهای سرآمدی معتبر اصلی ترین قدم دراین راه است دربین مدلهای سرآمدی کسب و کار مدل EFQM به دلیل متعددی از جمله دلایل زیر، اهمیت بیشتری برای صنایع و سازمان های پیشتاز کشور ما دارد.

فهرست مطالب    
تاپ چارت
چارت سازمانی
تاریخچه شرکت
مقدمه
تاریخچه مدلهای سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت
تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدی EFQM
مدل سرآمدی EFQM دریک نگاه
بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی درمدل EFQM
بررسی اجمالی معیارها در مدل EFQM و نحوه امتیاز دهی
منطق رادار
ابزارها و تکنیک های EFQM
رهبری:
ابزار۱/ پرسش سوالات مؤثر بازنگری
ابزار ۲/ مدیریت مبتنی برگشت زنی
ابزار ۳/ مهارت شنیدن اثر بخش
ابزار ۴/ مربی گری خوب و اثر بخ
ابزار ۵/ ایجاد یک بیانیه ماموریت
ابزار ۶/ ایجاد بیانیه چشم انداز
ابزار ۷/برنامه ریزی تغییر
ابزار ۸/ تجزیه و تحلیل میدانی نیرو
ابزار ۹/چگونگی کمک به کارکنان در هنگام تغییر
ابزار ۱۰/ استراتژی شراکت
بزار ۱۱/کنترل تضاد
ابزار ۱۲/ مدیریت بحران
ابزار ۱۳/ارتباطات تحت فشار
ابزار ۱۴/سلامت ماندن تحت فشار
خط مش و راهبرد:    ۴۳
ابزار ۱/ تحلیل SWOT
ابزار ۲/کارت امتیاز سازمان
ابزار ۳/کارت امتیاز فرآیند
ابزار ۴/نمودار درختی
ابزار ۵/چک لیست سیستم اندازه
کارکنان:
ابزار ۱/ ایجاد  برنامه ارتباطی
ابزار ۲/ ایجاد یک برنامه بهبود / اجرایی
ابزار ۳/ ایجاد اهداف SMART
ابزار ۴/ارائه بازخورد مؤثر
ابزار ۵/ شکل دهی تیم شناخت دانسته ها
ابزار ۶/ بررسی توانمندسازی و موانع
مشارکت ها و منابع :
ابزار ۱/ ممیزی S5 تولید
ابزار ۲/ نمودار رادار
ابزار ۳/ ماتریس تکنولوژی /ذی نفعان
ابزار ۴/ چک لیست ساخت درمقابل خرید
ابزار ۵/ پایش شرکاء
فرآیند
ابزار ۱/ منشور فعالیتهای بهبود
ابزار ۲/ دیدگاه هلیکوپتری از سازمان
ابزار ۳/ دیدگاه، هلیکوبتری از فرآیند
ابزار ۴/ماتریس انتخاب فرایندهای کلیدی
ابزار۵/تجزیه و تحلیل خشنودی مشتری
ابزار ۶/ فعالیت فرآیندی ماتریس الزامات مشتری
ابزار ۷/برگه بررسی
ابزار ۸/ نمودار پارتو
ابزار ۹/هیستوگرام
ابزار۱۰/نمودار کنترل
ابزار ۱۱/نموار علت ومعلول
ابزار ۱۲/ نمودار پراکنش
ابزار ۱۳/ تعیین نواحی بهبود
ابزار ۱۴/ماتریس انتخاب
ابزار ۱۵/تجزیه وتحلیل حالات خرابی بالقوه و بررسی آن (FMEA)
موارد کاربرد ابزارها و تکنیک های EFQM درشرکت فتح
ارزیابی بکارگیری ابزارهای سرآمدی EFQMدرشرکت فتح
پیشنهادات :


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات