پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان %۵۰ به بالا و افراد عادی (۳۰ تا ۵۰ سال تهران)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان %۵۰ به بالا و افراد عادی (۳۰ تا ۵۰ سال تهران)

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان %۵۰ به بالا و افراد عادی (۳۰ تا ۵۰ سال تهران)

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه عزت‌نفس بین جانبازان ۵۰ درصد به بالا و افراد عادی (۳۰ تا ۵۰ سال شهر تهران) صورت گرفته است. طرح پژوهشی از نوع مقایسه‌ای بود و از طیق نمونه‌گیری در دسترس و تصادفی ۶۰ متر جانباز و افراد عادی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ۳۰ سوالی عزت‌نفس آیزنگ بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، در سطح اطمینان ۹۹% فرضیه تحقیق مبنی بر بالاتر بودن عزت‌نفس جانبازان در مقایسه با افراد عادی ردو فرض صفر مورد قبول واقع شد و این نتیجه حاصل شد، بین عزت‌نفس جانبازان و افراد عادی تفات معنادار و محسوسی وجود ندارد.

مقدمه
پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم وگرنه می‌شکنیم. بال‌های دوستی‌مان را … در سکوت، با یکدیگر پیوند داشتن، همدلی صادقانه، وفاداری ریشه‌دار، اعتماد کن! … از تنهایی مگریز، به تنهایی مگریز، گهگاه آن را بجوی و تحمل کن و به آرامش خاطر مجالی ده، با درافکندن خود به دره شاید، سرانجام به شناسایی خود توفیق‌یابی  (اسلامی‌نسب، علی، ۱۳۷۲).
بی‌تردید یکی از نیازهای اساسی مردم و افراد و آحاد انسانی در تمام طبقات و درجات علمی و اخلاقی، نیاز به داشتن میزان معینی (حداقل) از عزت‌نفس است. در این میان هر قدر میزان آسیب‌پذیری فردی بیشتر باشد به درجات بیشتری از اعتماد به نفس نیازمند است. انسان فقط در مراحل عالی تکامل و سیر و سلوک معنوی است که اعتماد و عزت‌نفس را در اعلاء درجه خود داراست. مطالعات در کتب گوناگون علمی (روان‌شناسی)، فلسفی، اخلاقی و احادیث و به خصوص قرآن کریم نشان می‌دهد که اعتماد به نفس اولین درجه برای کسب مراحل عالی یقین و نفس مطمئنه است (اسلامی‌نسب، علی، ۱۳۷۲).
طرح شناسایی عزت‌نفس از جدیدترین مباحث روان‌شناسی بوده و اهمیت و لزوم بررسی آن به هیچ‌کس پوشیده نمی‌باشد. ارتباط با جانبازان عزیز، آن هم به طریق علمی و توأم با مطالعه و شناسایی دقیق جانباز به عنوان یک «کل» بایستی مدنظر صاحب‌نظران و به عنوان یک وظیفه است.
جانباز بایستی در تمام ابعاد و به طور جهانی و برای جهانیان مورد شناسایی دقیق، واقع‌بینانه و مستدل قرار گیرد (اسلامی‌نسب، علی، ۱۳۷۲).

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول- طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
خود و تعاریف آن
نظریه‌های خود در روانشناسی
احترام به خود: احساس ارزشمندی
پذیرش (خود، دیگران، طبیعت)
ثبات خویشتن و هماهنگی خویشتن
گرایش به پایداری درونی
وجود خودپنداشت
آیا انسان دارای دو نفس است
تحقیر و تجلیل نفس
تعریف عزت نفس
اهمیت عزت نفس
عزت نفس از نظر روانشناسان
نظریات مربوط به عزت نفس
منشاء و طبیعت عزت نفس
اعتماد به نفس: احساس سودمندی
ارتباط عزت‌نفس با خود پنداره و خود ایده‌آل
تفاوت عزت با احساس عزت
اسلام و عزت نفس
عزت نفس فردی و عزت نفس جمعی
از عزت نفس بالا یا پائین چه چیز استنباط می‌شود
عزت نفس و مناعت طبع
رشد عزت نفس
شرایط اساسی عزت نفس
آثار عزت نفس
احساس عزت نفس
منابع عزت نفس
ارکان عزت نفس
ابعاد اعتماد وعزت نفس
تظاهرات عزت نفس
حقایقی چند در مورد عزت نفس
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس
توصیه‌هائی در جهت حصول به اعتماد و اتکا به نفس
تعریف جانباز
توصیف جانبازان انقلاب اسلامی از دیدگاه مردم
خصوصیات جانباز
انتظارات جانباز
خصوصیات و نیازهای جامعه جانبازان
شناخت جانباز
هدف جانباز
چگونگی مقابله با مشکلات (معلولین و جانبازان)
اهمیت تصویر ذهنی درافراد جانباز
عوامل اهمیت مطالعه تصویر ذهنی در افراد جانباز
علل ایجاد مشکل در جانباز
تحلیل مبانی روان‌شناختی جانباز مبتنی بر هدف
تحقیق انجام شده در زمینه جانبازان
آزمون عزت نفس آیزنگ
فصل سوم- روش تحقیق
طرح تحقیق
جامعه آماری
نمونه منتخب
روش نمونه‌گیری
ابزار سنجش
شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه عزت نفس آیزنگ
اعتبار پرسشنامه عزت نفس آیزنگ
روشهای آماری پژوهش
فصل چهارم- نتایج تحقیق
۱-    یافته‌های توصیفی
۲-    یافته‌های مربوط به تحلیل نتایج در چارچوب فرضیه
فصل پنجم- بحث ونتیجه‌گیری
۱- خلاصه پژوهش
۲- نتیجه پژوهش
۳- محدودیت‌های پژوهش
۴- پیشنهادات
منابع
پیوستها
جدول نمرات عزت‌نفس جانبازان
جدول نمرات عزت‌نفس افراد عادی
پرسشنامه عزت نفس آیزنگ
پاسخ‌نامه عزت نفس آیزنگ


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات