پایان نامه بررسي و مقايسه ميزان استرس و تجربه استرس در بين معلمين زن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس دربین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی شهر تهران منطقه ۵

مقدمه:
ما امروزه در دورانی بسر می‌بریم که مشخصات بارز آن را می‌توان افزایش جمعیت، شهرنشینی، گسترش مؤسسات و پیچیدگی‌های تکنولوژی در ارتباطات دانست و این موارد بیش از پیش جوامع و انسانها را به هم نزدیک کرده و باعث شده تا آنها در جهت رقابت با سایرین به تکاپو تلاش بیشتر وارد نموده است. و از این طریق افزایش توقعات و انتظارات روزافزون جامعه نیز در جهت رفع این توقعات و حل موارد فوق مثمر ثمر نخواهد بود این ناشی از این است که محدودیت توان و امکانات انسان و محیط وی دانست و یکی از مهمترین موضوع که ما با آن بیشتر در این تحقیق سر و کار داریم استرسها و عواملی که باعث این فشارهای عصبی است که همه ما با آن درگیر هستیم و باید آنها را بشناسیم. امروزه استرس به عنوان مهمترین  فاکتور در جوامع می‌باشد که باعث بوجود آمدن امراض روحی، جسمی و رفتارهای انسانها است. استرس و اضطراب رابطه تنگاتنگ دارد و اضطراب یکی از عوارض آنی و شایع استرس می‌باشد، پاسخ استرسها پاسخی است که از زمانی دیگر طول عمر تغییر می‌کند. به گفته‌ها هانس سلیه «مهم این نیست که چه اتفاقی برای شخص افتاده مهم آن است که آنرا چگونه درک کرده و انسان از دیدگاه‌هایش رنج می‌برد و نه بلاهایی که بر سرش می‌آید.» به این دلیل استرس توجه بسیاری از روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف کرده به طوری که فشارهای عصبی نقش مهمی در فراهم نمودن مشکلات روحی و جسمی در انسانها ایفا می‌کند.

فهرست:
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
تعاریف نظری
–    استرس
–    معلم
–    تجربه استرس
تعارف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
مفهوم استرس
استرس بعنوان پاسخ درونی
مراحل استرس
–    مرحله واکنش اخطار
–    مرحله مقاومت
–    مرحله فرسودگی
علل فشار روانی
شرایط ایجاد کننده استرس
–    عوامل فردی
–    عوامل محیطی
–    عوامل سازمانی
انواع استرس
پاسخ های فیزیولوژیک بدن انسان به استرس
استرس مثبت و منفی
استرس طبیعی یا نرمال
استرس شغلی
نشانه های استرس شغلی
مطالعات مربوط به استرس شغلی
دلزدگی و استرس شغلی
ابعاد گوناگون نقشهای شغلی
فشار ناشی از نقش
استرس از نظر جنسیتی
–    استرس زنان کارمند
دیدگاه های نظری درباره استرس
حمایت اجتماعی چه تأثیری ممکن است در استرس شغلی داشته باشد
آیا تنها افراد خاصی هستند که نمی توانند با استرس مقابله کنند.
–    پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
–    روش تحقیق
–    جامعه آماری
–    نمونه پژوهش
–    ابزار پژوهش
–    چگونگی جمع‌آوری اطلاعات
–    روش آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری
محددویت‌های تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
فصل ششم:
منابع و مأخذ
نمونه پرسشنامه


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات