مبانی نظری رابطه دولت الکترونیکی و چابکی سازمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  مبانی نظری رابطه دولت الکترونیکی و چابکی سازمان

مبانی نظری رابطه دولت الکترونیکی و چابکی سازمان

مقدمه:
محیط مدیریت دولتی بیش از هر زمان دیگری پیچیده، پویا و متحول شده است. ویژگی منحصر بفرد هزاره سوم میلادی که از آن با عنوان عصر اطلاعات  یاد می کنند، نوآوری و تغییر است. آن چنان که هر گونه تعللی در پاسخ سریع و به موقع به چالش ها می تواند زیان های جبران ناپذیری بر آن عرصه ایجاد کند. از یک سو امروزه عرصه های مختلف زندگی بشر با چالش بزرگ سازگاری پویا  مواجه است (یعقوبی، ۱۳۸۶، ۹)، و از سوی دیگر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب کامپیوتری و اینترنتی تغییرات وسیع و سریعی را پدید آورده است (شاهپری ، ۱۳۸۳، ۱۳). با توسعه بی سابقه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهان از عصر صنعتی به عصر اطلاعات حرکت نمود. بروز این انتقال و شکل گیری اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با آن بخشی از زندگی روزمره شده است. در زمینه اقتصادی مفاهیمی مانند تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، و پول الکترونیکی، در حوزه ارتباطات، پست الکترونیکی و یادگیری الکترونیکی و در حوزه مدیریت دولتی، دولت الکترونیکی را به دنبال داشته است (Almarabeh & AbuAli, 2010, 1).
بقا در چنین محیطی تنها با تغییر و سازگاری با پویایی ها امکان پذیر است. دولت الکترونیکی به عنوان رویکرد جدید خدمت رسانی در حقیقت پاسخی به چالش های محیطی و سازگاری با دنیای جدید کسب و کار است که مورد توجه مدیریت دولتی در عصر اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است (یعقوبی،۱۳۸۳، ۹۷).

فهرست مطالب:
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) دولت الکترونیکی 
۲-۱-۱) مقدمه 
۲-۱-۲) تاریخچه پیدایش و شکل­گیری دولت الکترونیکی 
۲-۱-۳) تعریف دولت الکترونیکی 
۲-۱-۴) اهمیت دولت الکترونیکی 
۲-۱-۵) هدف­های دولت الکترونیکی 
۲ -۱-۶) مؤلفه­های دولت الکترونیکی 
۲-۱-۷) مزایای ایجاد دولت الکترونیکی 
۲-۱-۸) دلایل گرایش به دولت الکترونیکی 
۲-۱-۸-۱) کارآمدی فناوری اطلاعات در بخش دولتی 
۲-۱-۸-۲) موفقیت بخش خصوصی در تجارت الکترونیکی
۲-۱-۸-۳) انتظارت شهروندان از دولت 
۲-۱-۸-۴) تداوم اصلاحات بخش عمومی 
۲-۱-۸-۵) دولت الکترونیکی و نقش آن در تحقق جامعه اطلاعاتی 
۲-۱-۸-۶) حکمرانی خوب و کارکرد دولت الکترونیکی 
۲-۱-۹) مقایسه حکمرانی بوروکراتیک با دولت الکترونیکی 
۲-۱-۱۰) سنخ­شناسی خدمات دولت الکترونیکی 
۲-۱-۱۰-۱) روش­های مختلف ارائه خدمات الکترونیکی 
۲-۱-۱۱) مراحل تکامل دولت الکترونیکی 
۲-۱-۱۲) عوامل مؤثر بر موفقیت دولت الکنرونیکی 
۲-۱-۱۳) دو رویکرد به دولت الکترونیکی 
۲-۱-۱۴) زیرساخت­های لازم برای اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیکی 
۲-۱-۱۴-۱) رهبری الکترونیکی 
۲-۱-۱۴-۲) فراهم بودن زیرساخت­های اطلاعات و ارتباطات 
۲-۱-۱۴-۳) آماده بودن زیرساخت نهادی 
۲-۱-۱۴-۴) وجود سرمایه انسانی آگاه و آماده در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات 
۲-۱-۱۴-۵) وجود زیرساخت حقوقی ( اعتماد، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی) 
۲-۱-۱۵) چالش­ها و فرصت­های پیاده­سازی دولت الکترونیکی 
۲-۱-۱۶) اثرات دولت الکترونیکی بر سازمان و مدیریت  
۲-۱-۱۷) مشخصه­های دولت الکترونیکی موفق 
۲-۱-۱۸) دولت الکترونیکی و تأثیر آن بر بهره­وری 
۲-۱-۱۹) ارتباط تجارت الکترونیکی با دولت الکترونیکی 
۲-۱-۲۰) مروری بر شکل­گیری دولت الکترونیکی در ایران 
۲-۱-۲۰-۱) مروری کوتاه بر برنامه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا) 
۲-۱-۲۰-۱-۱) ضرورت تدوین طرح تکفا 
۲-۱-۲۰-۱-۲) مراحل تصویب طرح تکفا 
۲-۱-۲۰-۱-۳) چشم­انداز برنامه تکفا 
۲-۱-۲۰-۱-۴) مأموریت برنامه تکفا 
۲-۱-۲۰-۱-۵) راهبردهای کلیدی در تهیه برنامه تکفا 
۲-۱-۲۰-۱-۶) اهداف استراتژیک برنامه تکفا
۲-۱-۲۰-۱-۷) نتایج اجرایی برنامه تکفا 
۲-۱-۲۲) جایگاه دولت الکترونیکی ایران در گزارش­های سازمان ملل متحد 
۲-۲) چابکی سازمانی 
۲-۲-۱) مقدمه 
۲-۲-۲) سیر ظهور و پیدایش مفهوم چابکی 
۲-۲-۳) تعریف چابکی  
۲-۲-۴) قابلیت­های کلیدی چابکی در سازمان 
۲-۲-۵) مضامین کلیدی در مفهوم چابکی  
۲-۲-۵-۱) مدیریت شایستگی­های اساسی 
۲-۲-۵-۲) سازمان مجازی 
۲-۲-۵-۳) قابلیت تجدید ساختار 
۲-۲-۵-۴) سازمان دانش محور
۲-۲-۶) اصول و شاخصه­های چابکی در بخش دولتی 
۲-۲-۷) ابعاد چابکی سازمان در بخش دولتی 
۲-۲-۷-۱) رهبری سازمانی
۲-۲-۷-۲) تغییر سازمانی
۲-۲-۷-۳) فرهنگ سازمانی 
۲-۲-۷-۴) خدمات مشتری 
۲-۲-۷-۵) مدیریت عملکرد 
۲-۲-۸) اهمیت چابکی در سازمان­های دولتی 
۲-۲-۹) نتایج حاصل از چابکی برای سازمان
۲-۳) ارتباط بین دولت الکترونیکی با چابکی سازمانی
۲-۳-۱) مقدمه
۲-۳-۲) استفاده از فناوری اطلاعات و ارتبازات (وبه تبع آن دولت الکترونیکی) در سازمان­ها 
۲-۳-۳) نقش فناوری اینترنت در چابکی سازمان 
۲-۳-۴) دستیابی به چابکی سازمان از طریق دولت الکترونیکی 
۲-۴) پیشینه تحقیق 
۲-۴-۱) تحقیقات خارجی 
۲-۴-۲) تحقیقات داخلی
منابع در انتهای فصل آورده شده است


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات