پاورپیونت ۸ Disipline

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پاورپیونت ۸ Disipline

دانلود پاورپیونت ۸ Disipline

مقدمه:
زمانیکه مشغول کارروزانه می شویم با مشکلات ناگهانی که دارای زیر ساختهای معمولی هستند مواجه می شویم که برای حل آنها انتخابهای گوناگونی تجزیه و تحلیل مشکلات پنهان درکارروزانه، مسائل پیش آمده رامی توانیم بررسی کنیم. کمپانی های زیادی دردنیا وجود داردکه درباره تجزیه و تداریم .با تحلیل ریشه اساسی مشکلات صحبت و تدریس می کنند. دریک دنیای برترما تصورات خودرا دنبال می کنیم ومشکلات و راه حل آنها را می یابیم.
مطلبی که ارائه خواهد شد با مفهوم تجزیه و تحلیل وریشه یابی مشکل درفرآیند D8 سروکارخواهد داشت . اما مهمتراینکه بااشکالات پنهانی مواجه می شود که مارا ازرسیدن به منشأ اشکال دورمی کند. ما به بررسی سیستم D8 می پردازم که توسط بسیاری از کمپانی های بزرگ مورد استفاده قرارمی گیرد و همچنین مهم ترین اشتباهات مشترک یا اشکالات پنهان را بررسی و تشریح می کنیم که باعث بی تأثیرشدن راه حل مشکل دردرازمدت می شود.
ما هزینه زیادی را صرف راه حل جدیدی می کنیم که به نظرمی رسد رفع مشکل می کند ولی اغلب مغلوب اشتباهات و مشکلاتی می شویم که به چشم نمی آیند.


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات