تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها

دانلود تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها مقاله افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها افتراء و نشر اکاذیب مقاله در مورد نشر اکاذیب مقاله نشر اکاذیب مقاله در مورد افترا مقالات افترا مقاله توهین و افترا مقاله تهمت و افترا مقاله درباره افترا


تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها

دانلود تحقیق افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها

مقدمه:
طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها، گفتار، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمی می‌باشد که دسته‌ای از‌آن جرائمی هستند که بی‌جبر و عنف مادی به وسیله‌ی زبان یا قلم واقع می‌شوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم می‌نمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی می‌شوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث: افتراء و توهین و هتک حرمت اشخاص بیان شده‌اند. 
در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ تحت عنوان افترائ و توهین و هتک حرمت ذکر شده است. ولی همه‌ی مواردی را که بنابر معنای عرفی، و ضابطه‌ی حقوقی و علمی در حقوق جزای اسلامی، بتوان به عنوان (افتراء و توهین و هتک حرمت) شناخت،‌ در بر نمی ‌گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است که عنوان آن اقتضاء می‌کند زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی مواردی دیگر بیان شده است که می تواند تحت این عنوان قرار گیرد . از جمله مواد ۱۳۹ تا ۱۶۴ ق . م اسلامی ، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است، نوعی افتراء تلقی می‌شود.
آنچه می‌توان از موارد اشاره شده استنباط کرد این است که هتک حرمت مفهوم عام و کلی دارد و اعم از توهین و افتراء می‌باشد به این معنی که در همه‌ی موارد توهین و افتراء هتک حرمت تحقق می‌یابد. 
با توجه به تعاریفی که بعداً بیان می‌شود و سعی در توضیح بیشتر آن داریم یکی از مصادیق این جرائم اشاعه‌ی اکاذیب است که یکی از شاخه‌های هتک حرمت اشخاص با عناصر مادی خاص خود است که سعی در توضیح بیشتر آن خواهیم داشت. 
لذا با توجه به این مقدمه به تعریف و توضیح افتراء و نشر اکاذیب و وجوه افتراق آنها خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب:
مقدمه     
سابقه‌ی تاریخی افتراء      
فصل اول: تعریف اصطلاحی و لغوی افتراء     
بخش اول: عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم افتراء     
بخش دوم: رکن قانونی     
بخش سوم: رکن مادی    
بخش چهارم: رکن معنوی     
بخش پنجم: سیستم جزائی افتراء     
فصل دوم: اشاعه‌ی اکاذیب (‌مقدمه)     
بخش اول: ارکان جرم نشر اکاذیب     
مبحث اول: رکن قانونی     
مبحث دوم: رکن مادی     
مبحث سوم: رکن معنوی     
مبحث چهارم: رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب     
فصل سوم: فرق افتراء و نشر اکاذیب    
فهرست منابع و مآخذ


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات