تحقیق مباحث توسعه‌ای و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  تحقیق مباحث توسعه‌ای و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

تحقیق مباحث توسعه‌ای و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

چکیده: 
صنعت خدمات مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی محسوب می‌شود. در این گزارش اصول مالی اسلامی و دستورات شرعی در خصوص معاملات اسلامی ارائه شده و پیشرفتهای حاصل در حوزه بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی تبیین گردیده و چشم‌انداز آتی صنعت خدمات مالی اسلامی در حوزه‌های مختلف کارکردی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:
در این فصل موضوعات خاص در صنعت خدمات مالی اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل مقوله‎های قانونگذاری غربی و اسلامی و همچنین ابتکارهایی است که توسط بخش خصوصی و دولتی کشورهای عضو IOSCO برای تسریع رشد صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفته است.
موضوعات مورد بحث عمدتاً برگرفته از اطلاعات و یافته‎های حاصل از نظر سنجی گروه کاری و مصاحبه‎های انجام شده و همچنین تحقیق وسیع گروه می‎باشد. گروه کاری در واقع رویه‎ها و رویکردهای کشورهای مختلف در رابطه با قوانین بازار سرمایه اسلامی را با یکدیگر مقایسه کرده است. امیدواریم اطلاعات بدست آمده از گزارش  و همچنین موضوعاتی که در این بخش مورد بحث قرار می‎گیرند، محرکی برای بررسی و تحقیق بیشتر در مقوله‎های قانونگذاری مربوط به توسعه بازارهای سرمایه‎ اسلامی باشند.
با توجه به مأموریت گروه کاری، مباحث مطرح شده بیشتر روی نقش IOSCO به عنوان یک سازمان قانونگذاری و استانداردگذاری بین‎المللی تأکید دارد. این گزارش هیچ گونه پیشنهاد خاصی را مطرح نکرده بلکه موضوعات قانونگذاری را در چارچوب اهداف IOSCO مورد بحث قرار داده است. اهداف IOSCO عبارتند از: حمایت از سرمایه‎گذاران، کاهش ریسک سیستمی و تضمین عدالت، کارایی و شفافیت بازارها. این گزارش بویژه کاربرد اصول IOSCO را در ارتباط با فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی مورد بحث قرار می‌دهد. 

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقوله‌های قانونگذاری و توسعه
۱-۱٫ مقدمه
۲-۱٫ روش‌شناسی تحقیق
۳-۱٫ یافته‌های نظرسنجی
۱-۳-۱٫ شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی
۲-۳-۱٫ مقوله‌های کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی
الف. چارچوب قانونگذاری
الف- ۱٫ بکارگیری اصول و اهداف قوانین اوراق بهادار IOSCO
الف-۱-۱٫ اصول مربوط به قانونگذار
الف-۱-۲٫ اصول مربوط به همکاری
الف-۱-۳٫ اصول مربوط به صادر کنندگان اوراق بهادار
الف-۱-۴٫ اصول مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری گروهی
الف-۱-۵٫ اصول مربوط به واسطه‌های بازار
ب- پیروی و تبعیت از شرع
ج- دامنه وسیع محصولات
د- کارایی هزینه و چارچوب مالیاتی
ه- متخصصان بازار
و- آموزش سرمایه‌گذاران
ز- تقسیم دانش
۴-۱- نکات برجسته نظرسنجی
فصل دوم: نتیجه‌گیری
ضمیمه ۱: اعضای گروه کاری IOSCO
ضمیمه ۲: فهرست واژگان بازار سرمایه اسلامی
ضمیمه ۳: فهرست پاسخ دهندگان به نظر‌سنجی
ضمیمه ۴: کتابنامه


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات