پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان

پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دختر دانشگاه آزاد

بخشی از مقدمه:
به گفته دانشمندان تمام بیماری های موجود در انسان از جهانی با استرس در ارتباط است.
این بیماری ها شامل امراض روانی با بیماری های روان تنی نمی گردد بلکه در بر گیرنده تمام امراض جسمانی از قبیل سرطان، سل و مانند آن نیز هستند (زارع ۱۳۸۲) از سال ها قبل در آزمایشگاه، دانشمندان با وارد ساختن استرس بر روانیسمان[۱] با تحریک عصبی موش هایی که دچار سرطان بودند به وسیله شوک الکتریکی مشاهده کردند در موش هایی که در معرض تحریک عصبی بودند سرطان ب شدتر شد می کرد و رشد آن تسریع گردید (زارع ۱۳۸۲) هانس سیله روان پزشک اطریشی مقیم کانادا که پایه گذار پژوهش علمی در زمینه استرس بود از اولین کسانی است که رابطه بین استرس و بیماری را دقیقاً توجیه کرده است وی استرس را در واکنش نامعین روانی، فیزیولوژیک که به وسیله تغییرات زندگی ایجاد می شود تعریف کرد (بیاضی ۱۳۷۵). به عبارت دیگر کنش متقابل میان یک نیرو و مقاومت ارگانیزمدر مقابل آن نیرو، تنیدگی نامیده می شود و به وسیله یک نشانگان آشکار می گردد که وی آن را نشانگان سازگاری عمومی نامید این نشانگان سه مرحله ای است: …

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
طرح مسئله و چهار چوب نظری آن
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری و عملیات متغیرها
تعریف واژه ها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
سخت رویی
سخت رویی و دیگر منابع مقاومت در برابر استرس 
مکانیزم های مداخلاقی سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری
نقش سخت رویی در فرانسوی استرس سلامت و بیماری
اکتسای بودن سخت رویی
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 
جامعه آماری 
روش نمونه گیری (روش نمونه برداری و تعداد آنها) 
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: بحث و  نتیجه گیری 

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی
در قالب word و قابل ویرایش


قیمت : 4900 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات